Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-08-09 nuotolinis posėdis

2022 m. rugpjūčio 9 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos (u. k. 2399), Pasvalio rajono sav., Saločių sen., Raubonių k., Taikos g. 5, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 2399) – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos (u. k. 2399), Pasvalio rajono sav., Saločių sen., Raubonių k., Taikos g. 5, duomenis Kultūros vertybių registre, papildant vertingųjų savybių sąrašą teritorijos vertingosiomis savybėmis: pralaidos vieta, užtvankos vieta, senvagės vieta ir žemesniosios užtvankos vieta. Taip pat apskaitos dokumentų priede (TRP) panaikinta (kiti pastatai, priestatas): ūkiniai pastatai (TRP Nr. 13 ir Nr. 14), nes vadovaujantis projektu buvo demontuoti restauracijos metu.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Aikštei (u. k. 10545), Rokiškio rajono sav., Rokiškio sen., Rokiškio m., panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 10545) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Aikštei (u. k. 10545), Rokiškio rajono sav., Rokiškio sen., Rokiškio m., nes šis objektas tapo Rokiškio miesto istorinės dalies (u. k. 17102), Rokiškio rajono sav., Rokiškio sen., Rokiškio m., vertingąja savybe.

 1. Klausimas dėl archeologinių tyrimų metu Šiauliuose, S. Lukauskio g., atidengto XX a. 4-5 deš. lauko akmenų grindinio vertinimo.

Papildoma informacija:

Svarstymo pagrindas – gautas archeologės V. O. kreipimasis dėl archeologinių tyrimų metu Šiauliuose, S. Lukauskio g., atidengto XX a. 4-5 deš. lauko akmenų grindinio įvertinimo. Parengta archeologinių tyrimų medžiaga.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl pastato, esančio Vilniuje, M. K. Čiurlionio g. 42 statuso keitimo).

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 33653) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas,  kuriuo siūloma patikslinti Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., duomenis Kultūros vertybių registre, keičiant pastato, esančio Vilniuje, M. K. Čiurlionio g. 42 statusą iš urbanistinės struktūros statinio į teritorijoje esantį kitą objektą, apjungti jo tūrį su (šiuo metu atskirai pažymėtu) laiptinės priestatu, taip pat patikslinti Miesto vilų užstatymo tipą (morfotipą) į pakitusių, nesusiformavusių urbanistinių struktūrų. Apskaitos dokumentų priede (TRP 12 lapas) siūloma panaikinti pažymėtą, bet šiuo metu nebeegzistuojantį garažo pastatą.

 1. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos namui, esančiam Raseinių rajono sav., Betygalos mstl., Dubysos g. 3, suteikimo.

Papildoma informacija:

Svarstymo pagrindas – gauta Kultūros paveldo centro išvada, kurioje nesiūloma suteikti apsaugos namui, esančiam Raseinių rajono sav., Betygalos mstl., Dubysos g. 3. Parengta medžiaga, kurios pagrindu siūloma Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai įvertinti minėtą pastatą, vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašu, bei priimti protokolinį sprendimą.

Daugiau informacijos

VYGINTA ABUŠOVIENĖ

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 5) 272 4089, mob. 8 618 01288

el. p.  

Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas