Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Pranešimas apie mokymus verslo naujokams

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – NATKD), siekdamas
alkoholio prevencijos tikslų, sklandaus alkoholio kontrolės įstatymo įgyvendinimo ir skatindamas
sąmoningo bei atsakingo verslo vystymąsi, 2022 m. rugsėjo 28 d. 10 val. organizuoja mokymus,
skirtus verslo naujokams „Pradedu verslą alkoholio prekybos srityje. Ką turiu žinoti?“

Verslo naujokais laikomos naujai įsisteigusios įmonės, fiziniai asmenys, įregistravę
individualią veiklą arba įsigiję verslo liudijimus. Naujoko statusas trunka 12 mėnesių nuo
įregistravimo į registrą dienos arba nuo veiklos, susijusios su alkoholio produktų prekyba, reklama,
kita su šiais produktais susijusia veikla pradžios.
Mokymų metu NTAKD specialistai dalyviams pristatys verslo naujoko statusą, aptars
reikalavimus veiklai, susijusiai su alkoholinių gėrimų prekyba, taip pat dalyviai bus supažindinami
su pagrindiniais minėtą veiklą reglamentuojančiais įstatymais, lydimaisiais teisės aktais bei
rekomendacijomis, kurios padės užtikrinti efektyvų alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų
laikymąsi. Mokymų pabaigoje dalyviai galės pateikti papildomus klausimus.
Registracija į mokymus vykdoma iki 2022 m. rugsėjo 26 d. Užsiregistruoti galite paspaudę
šią nuorodą: https://ntakd.lrv.lt/mokymai0928


Maloniai kviečiame dalyvauti visus verslo naujokus, kurie ne ilgiau kaip 12 mėnesių vykdo
arba planuoja vykdyti mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais ar kitais alkoholio produktais.
Kilus klausimams, galite susisiekti su tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėju
Gintaru Karanda telefonu 865823870 arba el. paštu [email protected].

Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas