Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Skelbiamas konkursas į Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresniojo patarėjo pareigas

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas, Viešojo valdymo agentūrai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmeniui Sistemoje ir statistikos tikslais identifikuoti, ir elektroninio pašto adresas;

     2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

     3. Užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimų deklaraciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 “Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo” pakeitimo” 1.2 papunkčiu.

    4. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną. (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo priedas).

   Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

   Dokumentai priimami iki 2023-11-24.

   Skelbimo Viešojo valdymo agentūros svetainėje data – 2023-11-10.

   Konkurso administravimo procedūras centralizuotai atlieka Viešojo valdymo agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

   Pareiginės algos koeficientas 11,00 (2046,00 Eur), gali būti mokami priedai ir priemokos.

   Skelbimo Nr. 57755

   Mes siūlome

 • galimybę realizuoti savo kompetencijas tobulinant viešąjį sektorių;
 • darbą komandoje, įtraukimą į sprendimų priėmimą;
 • mokymus profesiniam bei asmeniniam tobulėjimui;
 • taikomas skatinimo priemones ir visas socialines garantijas pagal Valstybės tarnybos įstatymą;
 • draugišką kolektyvą ir bendras išvykas;
 • ergonomišką darbo vietą įstaigoje;
 • esant poreikiui ir galimybėms – darbą iš namų;
 • galimybę net 4 savaites atostogauti vasarą.

Daiva Bartašienė,

Šiaulių miesto savivaldybės

Kontrolės ir audito tarnybos vyresn. specialistė

tel. (8 41) 383411

el. p. [email protected]

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresn. specialistė Daiva Bartašienė