Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą Ežero g. 90, Šiauliai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą: "Gydymo paskirties pastato Ežero g. 90, Šiauliuose statybos projektiniai pasiūlymai"

 Statinių statybvietės adresas: Ežero g. 90, Šiauliai

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydymo paskirties pastatas (7.12)

Statybos rūšis: nauja statyba

Statinio kategorija: neypatingasis

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Šarūno Sabaliausko projektavimo biuras, projekto vadovas – architektas Šarūnas Sabaliauskas (kvalifikacijos atestato Nr. A 888), Aušros al. 52C, Šiauliai, mob.tel. +370 686 31748, el.p.:

Statytojas: MB „33 dantys“

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Aušros al. 52C, Šiauliai, tel. +370 68631748.; el. p. darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., ir Šiaulių m. savivaldybės tinklalapyje https://www.siauliai.lt/ads

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos iki 2023 m. lapkričio 29 d. elektroniniu paštu

Teikti pasiūlymus ir pastabas raštu arba el. paštu aukščiau nurodytais adresais galima iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. lapkričio 29 d. 16 val. nuotoliniu būdu prisijungus prie zoom platformos.

Transliacijos nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/73865182462?pwd=fa2uqVwggtX6avN65B6CNs4dVaWwh3.1

Meeting ID: 738 6518 2462 Passcode: Sc4W7w

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija