Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą Mėlynių g. 2A

         Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą  Mėlynių g. 2A

         PRANEŠIMAS APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą:  Komercinės paskirties (viešbučio) pastato Mėlynių g. 2A, Šiauliuose, statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai

Statinio statybos adresas:   Mėlynių g. 2A, Šiauliuose, sklypo kadastrinis Nr. 2901/0014:121,

                                               Šiaulių m. k.v.. Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas –

                                               Komercinės paskirties objektų teritorijos; rekreacinės teritorijos.

Statinio paskirtis planuojama:  Komercinė (viešbučių),

Statybos rūšis:                             nauja statyba,

Statinio kategorija:                     ypatingasis statinys,

Projektą rengia:         UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT-76351 Šiauliai,

                                     Projekto vadovė Rūta  Stuopelienė (at. Nr. A 069),

                                     mob.  Tel.8 698 77238, el. paštas:  

Statytojas:                   privatus asmuo

Pojektinių pasiūlymų viešinimas:     Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo

              2022-01-11 d., 10 darbo dienų  sistemoje ,,INFOSTATYBA“, Šiaulių miesto

              savivaldybės interneto  svetainėje  bei  projektuotojo patalpose Tilžės g. 170-420, Šiauliuose,

              darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val.

              Viešas susirinkimas numatomas 2022-01-31 (pirmadienį), 13 val. projektuotojo patalpose

              Tilžės g. 170-420, Šiauliuose.

              Pasiūlymus dėl  projektinių pasiūlymų rengimo galima teikti projekto rengėjui raštu, adresu

Tilžės g. 170-420, Šiauliai bei  el. paštu:   nuo pasiūlymų patalpinimo viešoje

erdvėje iki viešo susirinkimo pabaigos.

             Projekto rengėjas

             Projektiniai pasiūlymai

Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas