Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą Pavasario g. 34

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame, kad rengiamas inžinerinio statinio (motokroso trasos), Pavasario g. 34, Šiauliai, statybos projektas.
Statybos adresas: Pavasario g. 34, Šiauliai. Sklypo kadastrinis Nr. 2901/0015:183 Šiaulių m. k. v.
Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – Kita;
Žemės sklypo naudojimo būdas – Atskirųjų želdynų teritorijos. Visuomeninės paskirties teritorijos.
Pavadinimas: Inžinerinio statinio (motokroso trasos), Pavasario g. 34, Šiauliai, statybos projektiniai pasiūlymai.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai.
Statinių statybos rūšys: Nauja statyba.
Statinio kategorija: Nesudėtingasis II gr. statinys.
Statytojas: Motoklubas „Šiauliai".
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus kontaktai: projektuotojas MB „Statybinis aukštis“, įmonės kodas 305342078, Tilžės g. 170-336, LT-76296 Šiauliai, vozbutedaiva@gmail.com, Tel. 8 601 88978
Projekto vadovas Daiva Vozbutė (Atestato Nr. 35973).
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: MB „Statybinis aukštis“, Tilžės g. 170-336, LT-76296 Šiauliai, vozbutedaiva@gmail.com, Tel. 8 601 88978, darbo dienomis 8:00-17:00 val.
Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus: iki 2021 m. rugpjūčio 03 d. 17:00 val. elektroniniu paštu: vozbutedaiva@gmail.com, arba viešojo susirinkimo metu.
Viešo susirinkimo vieta: Viešojo susirinkimo metu kviečiame jungtis į tiesioginę transliaciją internetu, kurios metu bus galima teikti pasiūlymus ir pastabas:
Daiva Vozbute is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Daiva Vozbute's Personal Meeting RoomJoin Zoom Meeting
Vaizdo transliavimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/3185604806?pwd=R1NoZEtnaHNOS2MxbEhzMGpkZFlRQT09
Meeting ID: 318 560 4806
Viešo susirinkimo data ir laikas: 2021 m rugpjūčio 03 d., 17:00 val.
Projektiniai pasiūlymai

Neteisingas
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas
(Atsakymų į komentarus neteikiame)

A

Algirdas 2021-07-16 10:32
1) Sklypo rodikliai Naudojimo būdas: Atskirųjų želdynių teritorijos. Želdynų teritorijoje motokrosų trasos įrengimas negalimas. 2) Motokroso triukšmo lygis neišvengiamai didelis. Būtina gauti aplinkinių teritorijų gyventojų sutikimas. Visuomenės informavimo apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą šiuo atveju nepakanta.
(Redaguota)