Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą, Purienų g. 48, Šiauliai

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą:

„Specialiosios paskirties pastatas adresu Purienų g. 48, Šiauliai, statybos projektas“

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės(kai nesuformuotas žemės sklypas): Šiauliai, Purienų g. 48; Žemės sklypo kad. Nr. ir vietovės pavadinimas: 2901/0005:759 Šiaulių m. k.v.

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype sugretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): Specialiosios paskirties pastatas, ypatingasis statinys

 Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai): Statytojo įgaliota PV / PDV Giedrė Kličienė,  +370 612 74377, architektė – Ernesta Bagužaitė,  ,architektas - Martynas Norvila,

 Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):  UAB „Safe community, įm. k. 3061952250, J.Jasinskio g. 16B, Vilnius; +370 686 66201

 Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto  svetainės adresas: UAB „2L Architects“ patalpose, Algirdo g. 38, Vilnius (iš anksto susitarus telefonu), iki 2023-11-24, darbo valandomis nuo 8:00 iki 17:00; tel. Nr. +370 612 74377; Šiaulių m. savivaldybės tinklalapyje https://www.siauliai.lt/ads

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų, kurie bus pristatomi viešo susirinkimo metu vadovaujantis STR 1.04.04:2017 reglamento 63.4 papunkčio reikalavimais (dėl iki viešo susirinkimo pradžios gautų visuomenės atstovų pasiūlymų):  e l. paštu:  iki 2023-11-24 d.

 Visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą; vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ar telefono Nr.), kad būtų galimybė įtraukti į susirinkimo dalyvių sąrašą. Pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas Susirinkimas vyks 2023-11-24 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu, apie pageidavimą dalyvauti susirinkime prašome informuoti el. paštu

Nuoroda į prisijungimą (jungtis per bet kurią interneto naršyklę):

https://meet.google.com/izx-pvfb-yio

Stendas įrengiamas - lapkričio 13 d., išmontuojamas - lapkričio 24 d. (10 darbo dienų)

Projektiniai pasiūlymai 

Vaizdinė informacija