Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio Talkšos ežero pakrantėje nuo naujai įrengtų takų iki Tilžės g. Šiaulių m. sav., projektavimą

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą:

„Pėsčiųjų ir dviračių tako Talkšos ež. Pakrantėje nuo naujai įrengtų takų pro irklavimo bazę iki Tilžės g. statybos projektas“

Projektuojamo statinio adresas: Talkšos ež. pakrantė nuo naujai įrengtų takų pro irklavimo bazę iki Tilžės g.

Statybos rūšis –  Nauja statyba, kapitalinis remontas

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: gatvės;

Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „Plentprojektas“ Gedimino pr. 41-1, Vilnius. el. p.:  tel.: 864226900.

Projekto vadovas – Aivaras Vilkelis, atestato Nr. 30410

Statytojas – Šiaulių miesto savivaldybė, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, el. p. , kontaktinis asmuo – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus, vyr. specialistė Jurga Bogušytė, tel. (8 41) 383 408, el. paštas:

Su projekto sprendiniais galima susipažinti:

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje https://www.siauliai.lt/ skiltyje „Skelbimai“;

Projektuotojo patalpose UAB „Plentprojektas“ Gedimino pr. 41-1, Vilnius, tel.: 864226900 darbo dienomis I-V 8:00-17:00 val.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti:

El. p.: ir paštu adresu Gedimino pr. 41-1, LT-01109 Vilnius iki viešo susirinkimo ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. rugsėjo mėn. 26 d. 15:00 val.

nuotoliniu būdu per ZOOM platformą. Viešo nuotolinio susirinkimo nuoroda:

https://us06web.zoom.us/j/85610687833?pwd=Q2pTSzluelBRMjBPYUY5YXZvR1pXQT09

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija