Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių J. Basanavičiaus g. 11, Šiauliuose, projektavimą

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą:

Paslaugų paskirties pastato, pirties, rekonstravimo, keičiant paskirtį į gyvenamosios paskirties 20 butų daugiabutį pastatą su 4 prekybos ir paslaugų paskirties patalpomis ir gamybos paskirties pastato katilinės rekonstravimo, keičiant paskirtį į gyvenamosios paskirties 4 butų daugiabutį pastatą J. Basanavičiaus g. 11, Šiauliuose, projektas“.

 Statinių statybvietės adresas: J. Basanavičiaus g. 11, Šiauliai

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

Statybos rūšys: rekonstravimas

Projekto rengėjas: UAB „AJ archi“, įm. k. 300500567, Tilžės g. 170-404, Šiauliai; PV Arūnas Jelinskas A838, el. paštas , tel. +370 686 69443.

Statytojas: UAB ,,RAR transportas“, J. Šliūpo g. 4B, Šiauliai

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „AJ archi“ patalpose Tilžės g. 170-404, Šiauliai, darbo dienomis 9–17 val. iki 2023.08.22 iš anksto susitarus tel. +370 686 69443 arba Šiaulių m. savivaldybės tinklalapyje https://www.siauliai.lt/ads

Pasiūlymus dėl projektinių sprendinių galima teikti projekto vadovui el. paštu   , tel. +370 686 69443 arba raštu iki viešo susirinkimo (adresuojant UAB „AJ archi“  Tilžės g. 170-404, Šiauliai, projektų vadovui Arūnui Jelinskui). Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas ar kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, motyvai, kuriais grindžiamas pasiūlymas

Viešas susirinkimas numatomas  2023 m. rugsėjo 22 d. 16.00 val. elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Prisijungimo nuoroda 

https://us05web.zoom.us/j/84349820353?pwd=ZnQG8Z9i3cpTokOvoPOepr3FIyymEK.1

Susirinkimo ID: 843 4982 0353 Kodas : Basana11

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija