Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Dėl programos 2021–2027 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną strateginio pasekmių aplinkai vertinimo Lietuvoje

Programos regimo organizatorius (programos vykdančioji institucija):

Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija, adresu Peldu g. 25, LV-1494, Ryga, Latvija.

Kontaktiniai asmenys: Sandra Vilciņa tel. +371 66016740, el. paštas ; Zanda Mangule, el. paštas , www.latlit.eu.

Programos pavadinimas:

2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Programos konkretūs tikslai:

 1. Kiti veiksmai, kuriais remiamas geresnis bendradarbiavimo valdymas.
 2. Prisitaikymo prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevencijos ir atsparumo skatinimas.
 3. Gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugos ir išsaugojimo, be kita ko, miestų teritorijose, ir mažinant visų rūšių taršą, stipinimas.
 4. Marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, skatinimas vykdant integruotus veiksmus ir socialines paslaugas.
 5. Kultūros ir darnaus turizmo vaidmens ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse stiprinimas.

Vykdančiosios institucijos priimta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos išvada:

Vadovaujantis parengtu strateginio poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentu programos teritorijai Lietuvoje, vertinimo subjektų išvadomis, kad reikšmingos neigiamos Programos pasekmės aplinkai, „Natura 2000“ teritorijose saugomoms rūšims ir natūralioms buveinėms, nacionalinėms saugomoms teritorijoms ar gamtinėms vertybėms nenumatomos, Programos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir programos atrankos vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje Peldu g. 25, LV-1494, Ryga, Latvija, ir interneto svetainėje www.latlit.eu.

Dokumentai:

SPAV atrankos dokumentai (lietuvių ir anglų k.), sprendimas (anglų k.).

Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas