Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Skelbiamas konkursas į VšĮ Futbolo akademijos „Šiauliai“ direktoriaus pareigas

Skelbiamas konkursas į VšĮ Futbolo akademijos „Šiauliai“ direktoriaus pareigas (darbo vieta – S. Daukanto g. 23, Šiauliai, įstaigos kodas 304721253).

VšĮ Futbolo akademija „Šiauliai“ – nuo 2007 metų sėkmingai futbolo veiklą Šiaulių mieste vystanti, konkurencingą, darnią, sveiką aplinką savo darbuotojams ir auklėtiniams suteikianti Lietuvos futbolo akademija.

Daugiau informacijos apie įstaigą: https://siauliufa.lt/

VšĮ Futbolo akademijos „Šiauliai“ direktoriaus pareiginės algos koeficientas 2,25 (4017,15 Eur) pareiginės algos baziniais dydžiais. Gali būti mokamos priemokos ir premijos.

Įstaigos vadovas renkamas 5 (penkerių) metų kadencijai. Su įstaigos vadovu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį organizacijos ar įstaigos vadovo, vadovo pavaduotojo, atitinkamos veiklos direktoriaus ar struktūrinio padalinio vadovo pareigose;
 3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ ar lygiaverčiu programiniu paketu;
 4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų įstaigų veiklą, fizinio aktyvumo ir sporto veiklą, darbo santykius, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;
 5. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu pagal Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas;
 6. būti nepriekaištingos reputacijos.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse į VšĮ Futbolo akademijos „Šiauliai“ direktoriaus pareigas, dokumentus teikia Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (jungiamasi per elektroninius valdžios vartus):

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
 4. Užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamuose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir savivaldybių kultūros centruose, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir kurių dalininkės yra dvi ir daugiau savivaldybių, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas).
 5. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.
 6. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“). ( Forma pridedama )

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos.

Dokumentai priimami iki 2024-04-09.

Skelbimo Viešojo valdymo agentūros svetainėje numeris – 94704.

Skelbimo nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/vsi-futbolo-akademijos-siauliai-direktorius-322;947040.html

Pretendentų atrankos būdas – testo žodžiu (pokalbio) vertinimas.

Pateikiant pretendentų dokumentus, kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti.

Kontaktai išsamesnei informacijai: Tel. +370 41 596 204, el. p.:

Personalo skyriaus vyr. specialistė Lina Petraitienė