Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų dėmesiui !

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėjimo terminas iki kalendorinių metų lapkričio 15 d.

Nesumokėjus nuomos mokesčio iki š. m.  lapkričio 15 d., skaičiuojami delspinigiai 0,03 proc. už kiekvieną praleistą dieną nuo apskaičiuotos nuomos mokesčio sumos eurais (ne daugiau kaip už 180 d.).

Žemės nuomos mokestį galima sumokėti kredito unijose, naudojantis elektronine bankininkyste, UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose, „Maxima“ kasose, Lietuvos pašte.

Žemės nuomos mokesčio gavėjas –  Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865.

Gavėjo sąskaitos: LT64 7300 0100 0240 8966, „Swedbank“ AB.

                             LT327180000000142105, AB „Šiaulių bankas“.  

Įmokos kodai – 3111 (fiziniams asmenims), 3113 (delspinigiai fiziniams asmenims),

                          3121 (juridiniams asmenims), 3123 (delspinigiai juridiniams asmenims).

Mokėjimo pranešimai nuomos mokesčio mokėtojams  įprastai siunčiami paštu VĮ Registrų centro duomenų bazėse nurodytu fizinio  (ar juridinio) asmens adresu. Jeigu nuomos mokesčio mokėtojas yra raštu pateikęs prašymą siųsti mokėjimo pranešimus el. paštu, pranešimai apie apskaičiuotą valstybinės žemės nuomos mokestį, siunčiami nurodytu el. pašto adresu.  

Atsakingi asmenys: vyr. specialistė Violeta Rudminienė, tel. Nr.: (8 41) 596 267, el. paštas: , Dalia Vadeikienė, tel. Nr.: (8 41) 596 265, el. paštas dalia.vadeikiene@siauliai.lt.