Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Stasio Šalkauskio premijos laureatai

    Gintautas Mažeikis (gimė 1964 m. sausio 14 d. Vorkutoje, Komi AR, Rusijoje) – Lietuvos filosofas, kultūros teoretikas, antropolgas. 

Nijolė Alfonsa Gaškaitė-Žemaitienė (gimė 1938 m. rugsėjo 27 d. Kupiškyje, mirė 2000 m. spalio 6 d. Šiauliuose) – istorikė, prozininkė, poetė, eseistė.
  Vytautas Sirtautas (gimė 1921 m. birželio 10 d. Aukštašlynyje, Raseinių valsčiuje, mirė 2008 m. gruodžio 29 d. Šiauliuose) – profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos kalbininkas, poliglotas, esperantininkas, daugelio mokslinių straipsnių, veikalų, vadovėlių autorius, poetas.
  Valdas Adamkus (iki 1955 m. Voldemaras Adamkavičius. Gimė 1926 m. lapkričio 3 d. Kaune) – buvęs Lietuvos Respublikos Prezidentas, politikas, aplinkosaugininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto Garbės pilietis.
  Leonidas Donskis (gimė 1962 m. rugpjūčio 13 d. Klaipėdoje, mirė 2016 m. rugsėjo 21 d. Vilniuje) – Lietuvos filosofas, eseistas, pedagogas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, politikas, visuomenės veikėjas, Europos Parlamento narys.
  Libertas Klimka (gimė 1940 m. rugsėjo 18 d. Kaune) – lietuvių fizikas, gamtos mokslų daktaras, etnologas, mokslo istorikas, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius, naujų tarpdisciplininių mokslo šakų – paleoastronomijos ir etnokosmologijos  – pradininkas Lietuvoje.
Arūnas Sverdiolas (gimė 1949 m. balandžio 22 d. Vilniuje) – Lietuvos filosofas, filosofijos istorikas, vertėjas, pedagogas, visuomenės veikėjas.
  Dr. Adolfas Damušis (gimė 1908 m. birželio 16 d. Toščicoje (Mogiliovo gubernijoje), Rusijoje – mirė 2003 m. vasario 27 d. Vilniuje) – rezistentas, mokslininkas, visuomenininkas, politikas.
Alvydas Jokubaitis (gimė 1959 m. rugsėjo 8 d. Gargžduose) – Lietuvos filosofas, profesorius, politologas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto ir Filosofijos fakulteto dėstytojas, viešasis intelektualas, vienas svarbiausių politikos mąstytojų Lietuvoje, liberalizmo kritikas.

J. E. vyskupas Eugenijus Bartulis (gimė 1949 metais gruodžio 7 d. Kaune) – visuomenės veikėjas, Romos katalikų vyskupas, Šiaulių miesto garbės pilietis, Šiaulių universiteto garbės narys. Jo iniciatyva įkurti vyskupijos šeimos, jaunimo, katechetikos centrai, atgaivinti Kryžių kalno atlaidai, pradėti organizuoti kasmetiniai piligriminiai žygiai pėsčiomis iš Šiaulių į Kryžių kalną, iš Kryžių kalno į Tytuvėnus ir Šiluvą bei šeimų šventės, kurios kasmet suburbia tūkstančius dalyvių. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vienintelis dvasininkas šalyje, jau keliolika metų leidžiantis katalikiškus kalendorius su meninėmis nuotraukomis ir filosofinėmis būties mintimis. Kelionėmis, alpinizmu ir fotografija besižavinčio vyskupo kalendoriai iliustruojami jo paties darytomis nuotraukomis. Jo pamokslai, viešos kalbos visuomenei, straipsniai žiniasklaidoje ir įvairiuose leidiniuose atspindi Stasio Šalkauskio idėjas, gyvenimo siekį, filosofinį palikimą.

 

Dr. Juozas Girnius (gimė 1915 m. gegužės 23 d. Sudeikiuose, Utenos apskrityje, mirė 1994 m. rugsėjo 13 d. Bostone, JAV, 1995 m. palaikai perlaidoti Sudeikiuose) – lietuvių filosofas egzistencialista

Profesorius Simas Sužiedėlis (gimė 1903 m. lapkričio 10 d. Sankt Peterburge, Rusijoje, mirė 1985 m. rugsėjo 22 d. Broktone, JAV) – istorikas, poetas, žurnalistas, pedagogas, visuomenininkas, buvęs Ateitininkų federacijos vadas.

 
 

Dr. Jonas Grinius (gimė 1902 m. kovo 5 d. Giminėnuose, Joniškio valsčiuje, mirė 1980 m. lapkričio 10 d. Miunchene, Vokietijoje. 1988 m. urna su pelenais perlaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse) – lietuvių rašytojas, menotyrininkas, literatūros kriti

  Sigitas Tamkevičius (gimė 1938 m. lapkričio 7 d. Gudonyse, Lazdijų rajone) – Lietuvos katalikų dvasininkas Kardinolas, buvęs Kauno arkivyskupas. 
  Romualdas Ozolas (gimė 1939 m. sausio 31 d. Joniškėlyje, Pasvalio rajone, mirė 2015 m. balandžio 6 d. Vilniuje) – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, filosofas, pedagogas, politikas, redaktorius,  visuomenės veikėjas.
Arvydas Petras Žygas (gimė 1958 m. birželio 6 d. Čikagoje, JAV, mirė 2011 m. gegužės 7 d. Saint Louis, JAV) – Ilinojaus universiteto (JAV) ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, ateitininkijos Lietuvoje atkūrėjas.
  Vytenis Rimkus (gimė 1930 m. sausio 17 d. Zatišių vienkiemyje prie Padubysio, Šiaulių rajone, mirė 2020 m. lapkričio 12 d. Šiauliuose) – dailininkas, menotyrininkas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras, Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto Garbės pilietis.