Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Aktuali informacija nepaprastosios padėties metu

Bendra informacija:

Atsižvelgdamas į didelio masto Rusijos Federacijos karinių pajėgų karinius veiksmus Ukrainos atžvilgiu, Lietuvos Respublikos Prezidentas 2022 m. vasario 24 d. pasirašė dekretą Nr. 1K-872 „Dėl nepaprastosios padėties paskelbimo“, kurį patvirtino Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. XIV-929 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento sprendimo paskelbti nepaprastąją padėtį patvirtinimo“.

Nepaprastoji padėtis visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įvedama laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. 13 valandų 00 minučių iki 2022 m. kovo 10 d. 24 valandos 00 minučių.

Nepaprastosios padėties metu taikomos šios nepaprastosios priemonės:
1) valstybės rezervo naudojimas įstatymų nustatyta tvarka;
2) valstybės sienos apsaugos sustiprinimas ir valstybės sienos priedanga;
3) pasienio ruože transporto priemonių ir asmenų bei jų bagažo tikrinimas siekiant surasti ir paimti neteisėtai laikomus šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias, nuodingąsias ir kitokias pavojingas medžiagas bei priemones, nustatyti bei sulaikyti įstatymų pažeidėjus, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės rimtį, apsaugoti gyventojų gyvybę, sveikatą ir turtą.

Radiacinio fono stebėsena:

Radiacinės saugos centras, reaguodamas į susiklosčiusią situaciją Ukrainoje, Černobylio ir Zaporožės atominių elektrinių apylinkėse, informuoja, kad radiacinės saugos specialistai nuolatos (24/7) stebi Ankstyvojo perspėjimo ir informavimo sistemos (RADIS) teikiamus aplinkos dozės galios matavimų rezultatus, todėl apie bet kokį gresiantį pavojų, susijusį su radioaktyviųjų medžiagų pasklidimu Lietuvoje, nedelsiant informuos atsakingąsias institucijas ir gyventojus bei pateiks rekomendacijas dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo. Šiuo metu radiacinis fonas Lietuvoje nepakitęs.

Primename, kad radiacinio fono Lietuvoje stočių teikiamų duomenų kitimą gali stebėti kiekvienas gyventojas šioje nuorodoje -> www.rsc.lt/radis, taip pat radiacinio fono matavimų Lietuvoje apžvalgą galite stebėti čia.

Aktualu šiauliečiams:

Primename, kad Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje nustatyti ir specialiuoju ženklu pažymėti 38 kolektyvinės apsaugos statiniai. Jų, kaip ir gyventojų perspėjimo sistemos sirenų vietas, galite rasti šiame žemėlapyje.

Kolektyvinės apsaugos statiniai (KAS) yra skirti laikinam gyventojų prieglobsčiui. Šie pastatai pažymėti specialiuoju ženklu – lygiakraštis mėlynas trikampis oranžinio fono kvadrate, apibrėžtame mėlynos spalvos rėmeliu.

Įprastomis gyvenimo sąlygomis minimi statiniai naudojami įvairiems visuomenės poreikiams, o ekstremaliųjų situacijų metu juos galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Dažniausiai tokie statiniai yra mokyklos, gimnazijos, kultūros, sporto centrai.

Lankstinuką apie KAS rasite čia.
Pristatomasis vaizdo įrašas apie KAS.

Savivaldybės teritorijoje esančių kolektyvinių statinių poreikio sąrašas patvirtintas 2017-02-24 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-259.
Šiaulių miesto savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių evakuotiems gyventojams apsaugoti sąrašas patvirtintas 2020-11-03 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1514.

Visa informacija susijusi su Civiline sauga ir mobilizacija yra skelbiama Savivaldybės interneto svetainės skyriuje Veiklos sritys > Civilinė sauga ir mobilizacija.

Vyriausybės ir Krašto apsaugos departamento rekomendacijomis, parengta nemokama, interaktyvi atmintinė apie tai, kaip pasirengti 
ekstremalioms situacijoms ir kuo saugiau jas išgyventi: https://public.talentator.com/esatmintine/ 

LT72 – Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainės informacija, kaip elgtis kilus oro pavojui ir kitoms karinėms grėsmėms: https://www.lt72.lt/?p=12496&fbclid=IwAR30QLFZB3mPT1ZTe5w6VMyDH770afdZgBaF3y1KDa7kIxzWcNRETG2z-nY 

Daugiau naudingos informacijos apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, galite rasti interneto svetainėje: lt72.lt.