Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Aktuali informacija nepaprastosios padėties metu

Bendra informacija:

Atsižvelgdamas į didelio masto Rusijos Federacijos karinių pajėgų karinius veiksmus Ukrainos atžvilgiu, Lietuvos Respublikos Prezidentas 2022 m. vasario 24 d. pasirašė dekretą Nr. 1K-872 „Dėl nepaprastosios padėties paskelbimo“, kurį patvirtino Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. XIV-929 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento sprendimo paskelbti nepaprastąją padėtį patvirtinimo“.

Nepaprastoji padėtis visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įvedama laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. 13 valandų 00 minučių iki 2022 m. kovo 10 d. 24 valandos 00 minučių.

Nepaprastosios padėties metu taikomos šios nepaprastosios priemonės:
1) valstybės rezervo naudojimas įstatymų nustatyta tvarka;
2) valstybės sienos apsaugos sustiprinimas ir valstybės sienos priedanga;
3) pasienio ruože transporto priemonių ir asmenų bei jų bagažo tikrinimas siekiant surasti ir paimti neteisėtai laikomus šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias, nuodingąsias ir kitokias pavojingas medžiagas bei priemones, nustatyti bei sulaikyti įstatymų pažeidėjus, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės rimtį, apsaugoti gyventojų gyvybę, sveikatą ir turtą.

Radiacinio fono stebėsena:

Radiacinės saugos centras, reaguodamas į susiklosčiusią situaciją Ukrainoje, Černobylio ir Zaporožės atominių elektrinių apylinkėse, informuoja, kad radiacinės saugos specialistai nuolatos (24/7) stebi Ankstyvojo perspėjimo ir informavimo sistemos (RADIS) teikiamus aplinkos dozės galios matavimų rezultatus, todėl apie bet kokį gresiantį pavojų, susijusį su radioaktyviųjų medžiagų pasklidimu Lietuvoje, nedelsiant informuos atsakingąsias institucijas ir gyventojus bei pateiks rekomendacijas dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo. Šiuo metu radiacinis fonas Lietuvoje nepakitęs.

Primename, kad radiacinio fono Lietuvoje stočių teikiamų duomenų kitimą gali stebėti kiekvienas gyventojas šioje nuorodoje -> www.rsc.lt/radis, taip pat radiacinio fono matavimų Lietuvoje apžvalgą galite stebėti čia.

Aktualu šiauliečiams:

Primename, kad Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje nustatyti ir specialiuoju ženklu pažymėti 38 kolektyvinės apsaugos statiniai. Jų, kaip ir gyventojų perspėjimo sistemos sirenų vietas, galite rasti šiame žemėlapyje.

Kolektyvinės apsaugos statiniai (KAS) yra skirti laikinam gyventojų prieglobsčiui. Šie pastatai pažymėti specialiuoju ženklu – lygiakraštis mėlynas trikampis oranžinio fono kvadrate, apibrėžtame mėlynos spalvos rėmeliu.

Įprastomis gyvenimo sąlygomis minimi statiniai naudojami įvairiems visuomenės poreikiams, o ekstremaliųjų situacijų metu juos galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Dažniausiai tokie statiniai yra mokyklos, gimnazijos, kultūros, sporto centrai.

Lankstinuką apie KAS rasite čia.
Pristatomasis vaizdo įrašas apie KAS.

Savivaldybės teritorijoje esančių kolektyvinių statinių poreikio sąrašas patvirtintas 2017-02-24 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-259.
Šiaulių miesto savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių evakuotiems gyventojams apsaugoti sąrašas patvirtintas 2020-11-03 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1514.

Visa informacija susijusi su Civiline sauga ir mobilizacija yra skelbiama Savivaldybės interneto svetainės skyriuje Veiklos sritys > Civilinė sauga ir mobilizacija.

Vyriausybės ir Krašto apsaugos departamento rekomendacijomis, parengta nemokama, interaktyvi atmintinė apie tai, kaip pasirengti 
ekstremalioms situacijoms ir kuo saugiau jas išgyventi: https://public.talentator.com/esatmintine/ 

LT72 – Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainės informacija, kaip elgtis kilus oro pavojui ir kitoms karinėms grėsmėms: https://www.lt72.lt/?p=12496&fbclid=IwAR30QLFZB3mPT1ZTe5w6VMyDH770afdZgBaF3y1KDa7kIxzWcNRETG2z-nY 

Daugiau naudingos informacijos apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, galite rasti interneto svetainėje: lt72.lt.