Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių NVO projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos 2024–2025 metais konkursas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2023–2024 m. projektų atrankos konkursų skelbimo 2023–2024 m. plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. A1-128 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2023–2024 m. projektų atrankos konkursų skelbimo 2023–2024 m. plano patvirtinimo“, 2 punkte nurodytą priemonę, siekdama skaidraus ir sklandaus projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, įgyvendinimo, skelbia Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos 2024-2025 metams konkursą. 

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti bendrus jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti.

Galimi pareiškėjaituri būti įsteigti vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir vienijantys ne mažiau negu 10 nacionalinių ir kitų bendrų tikslų siekiančių nevyriausybinių organizacijų. Turi vykdyti veiklas ne mažiau negu 8 metai po įsteigimo.

Konkursui numatyta skirti: 2024 metais – 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų, 2025 metais – 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

Mažiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma –

40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma –

50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

KONKURSO FINANSUOTINOS VEIKLOS

1. Mokymo medžiagos vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams informacinių technologijų srityje ugdyti parengimas;

2. jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į mokymų veiklas informacinių technologijų srityje skatinimas, organizuojant renginius ir skleidžiant informaciją apie tokių mokymų galimybes, jų naudą;

3. vyresnio amžiaus žmonių, siekiančių ugdytis ir (ar) tobulinti gebėjimus bei įgūdžius informacinių technologijų srityje, poreikių ir galimybių įvertinimas;

4. jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių bendrų veiklų organizavimas, ugdant vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus ir įgūdžius informacinių technologijų srityje;

5. vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams informacinių technologijų srityje ugdyti reikalingų priemonių (įrangos, programų) įsigijimas ir (ar) nuoma;

6. jaunų žmonių parengimas ir konsultavimas, kaip ugdyti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus ir įgūdžius informacinių technologijų srityje.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos teikiamos nuo 2023 m. kovo 23  d. iki 2023 m. balandžio 21 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nuostatų 31 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099 

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia telefonais: 8 658 59 325. Taip pat konsultacijos teikiamos  raštu informacinėje sistemoje SOPAS.

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS susijusiais klausimais teikia SPPD, tel. 8 658 82 154, 8 658 82 158. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

KONKURSO NUOSTATAI

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/04724ba0c43a11ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=433ca387-cf72-4237-82c2-89b6ffbf221f

 

Kviečiame į nuotolinę konsultaciją, kurį įvyks š. m. balandžio 4 d. 14.00 val. Nuoroda į konsultaciją rasite žemiau:

„Microsoft Teams“ susitikimas
Prisijunkite naudodami kompiuterį, mobiliųjų įrenginių programėlę arba kambario įrenginį
Spustelėkite čia norėdami prisijungti prie susitikimo
Susitikimo ID: 336 815 808 880
Slaptasis kodas: w2GYr2
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas