Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Dėstytojo iš Vengrijos vizitas Šiaulių valstybinėje kolegijoje

Šiaulių valstybinėje kolegijoje spalio 11–29 d. paskaitas skaitė dėstytojas dr. Attila Körei iš Miškolco universiteto (Vengrija), atvykęs į mūsų miestą pagal Šiaulių miesto savivaldybės konkursą kviestiniams dėstytojams, atvykstantiems dėstyti inžinerijos ir informatikos mokslų kryptyse į Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančias aukštąsias mokyklas.

Dėstytojo vizitas finansuotas Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

Dėstytojas 30 valandų paskaitų ciklą „Optimizavimas“ skaitė Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos studentams.
Dėstytojo iš Vengrijos vizitas reikšmingas Šiaulių valstybinei kolegijai ir joje vykdomai Automobilių techninio eksploatavimo studijų programai galimybėmis tobulinti studentų kompetencijas, bendradarbiauti plėtojant tarptautinę partnerystę, skatinti dėstytojų ir studentų akademinį judumą, ieškant sąlyčio taškų tarpdalykiniu ir tarpkultūriniu lygmenimis.
Vizito metu dėstytojas dr. Attila Körei kartu su kitais dėstytojais parengė bendrą publikaciją anglų kalba „Linear Order Congruences and Parallel Scheduling Problems with Precedence Constraints“ (liet. Linijinių užsakymų sutapimai ir lygiagrečiojo planavimo problemos su pirmumo apribojimais).
 
Spalio 28 d. Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenei ir šiauliečiams dr. Attila Körei skaitė viešą paskaitą „Užduočių sprendimas naudojant vengrišką metodą“ (angl. Using Hungarian Method to Solve Assignment Problems) apie modelio formulavimą, įvairius pavyzdžius ir jų sprendimus, užduočių problemos apibendrinimus ir įdomius istorinius aspektus.

Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenė

Dėstytojo iš Vengrijos vizitas