Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Dovana Mokytojų dienos išvakarėse – apdovanojimų ceremonija ir koncertas

Šiaulių miesto švietimo bendruomenė pakviesta į Mokytojo dienos šventę Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje. Po tradicinio Metų mokytojų pagerbimo, susirinkusiems pedagogams dovanotas maestro Vilhelmo Čepinskio vadovaujamo orkestro „Camerata Solaris“ ir solistų koncertas.

Šiaulių miestas turi gražią tradiciją kasmet apdovanoti aktyviausius ir kūrybingiausius pedagogus. Šis renginys jau yra tapęs švente visiems profesinę dieną minintiems Šiaulių pedagogams. Šiemet Tarptautinės mokytojų dienos renginys surengtas Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

Nuskambėjus įžanginiam kūriniui, pagerbti ir apdovanoti dešimt Šiaulių miesto mokytojų už paskutiniųjų dviejų metų lyderystę, aktyvumą, kūrybiškumą, reikšmingą veiklą miesto bendruomenei, mokytojo profesijos prestižo didinimą.

„Be mokytojų įtakos, nei vienas nebūtume tokiais, kokie dabar esame. Vienas svarbiausių mokytojo uždavinių, savo pavyzdžiu išmokyti vaikus suprasti, kad visi žmonės yra svarbūs. Linkiu mokytojams puikios sveikatos, tikėjimo bei savo pašaukimo išsaugojimo ir stiprinimo. Tęskite savo šviesius darbus. Auklėdami mūsų vaikus Jūs padedate kurti tokį miestą, kuriame būtų smagu, nuoširdu ir prasminga gyventi“, – ceremonijoje kalbėjo Šiaulių meras Artūras Visockas.

Susirinkusius sveikinęs Stasio Šalkauskio premijos laureatas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis mokytojams linkėjo kantrybės ir kvietė pakelti akis į dangų ir dažniau prisiminti Amžinąjį Mokytoją, rasti jo pavyzdyje ramybės ir pasišventimo savo pašaukimui.

Savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis miesto pedagogams dėkojo už sunkų darbą pandeminiu laikotarpiu, taip pat už įveiktus iššūkius, kai mokslo metų eigoje mokyklos ir darželiai priėmė nuo karo Ukrainoje pasitraukusių šeimų vaikus.   

Edita Minkuvienė, Švietimo skyriaus vedėja pabrėžė, kad pedagogams tenka ypatinga užduotis – formuoti pamatines jaunų žmonių vertybes: atsakomybę, dorą, pagarbą. Vedėja susirinkusiems linkėjo energijos, kūrybiškumo, drąsos, įkvėpimo dalintis sukauptais žinių turtais, nes tik dalinantis tampama turtingesniais.

Tarptautinės mokytojų dienos proga apdovanojimas „Šiaulių miesto metų mokytojas“ šiemet paskirtas:

  • Zitai Bagamulskienei, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos fizikos mokytojai;
  • Rasai Balčiūnienei, Šiaulių Gegužių progimnazijos informacinių technologijų ir matematikos mokytojai;
  • Ingai Balčytienei, Šiaulių Jovaro progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai;
  • Ingai Dovidaitienei, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos teatro mokytojai;
  • Laurai Palivonienei, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos pradinių klasių mokytojai;
  • Živilei Staškauskienei, Šiaulių Lieporių gimnazijos dailės ir technologijų mokytojai;
  • Ingridai Petronei, Šiaulių sanatorinės mokyklos socialinei pedagogei;
  • Jūratei Šimkuvienei, Šiaulių Didždvario gimnazijos prancūzų kalbos mokytojai;
  • Aurelijai Šmitienei, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos matematikos, ekonomikos ir verslumo mokytojai;
  • Ingai Urbonienei, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos vokiečių ir anglų kalbos mokytojai.

Metų mokytojams įteiktos Šiaulių mero padėkos, 2000 eurų premijos ir meno dirbiniai, kuriuos sukūrė  Šiaulių miesto keramikė Irena  Šliuželienė.

Šventinį koncertą Metų mokytojams ir visai švietimo bendruomenei dovanojo orkestras „Camerata Solaris“ (meno vad. Vilhelmas Čepinskis), operos solistė Aistė Pilibavičiūtė, smuikininkė Bernadeta Januškaitė, Greta Karnatkaitė (saksofonas) ir pats Vilhelmas Čepinskis (smuikas).

Programoje skambėjo įvairiausių žanrų ir epochų kūriniai nuo W. A. Mocarto iki E. Presley. 

2022 METŲ MOKYTOJAI

 

ZITA BAGAMULSKIENĖ, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos fizikos mokytoja. Išskirtinis mokytojos pamokų bruožas – patyriminės veiklos derinimas su teorine medžiaga. Mokytoja kartu su mokiniais aktyviai dalyvauja įvairiuose Steam renginiuose: konferencijose, mokslo festivaliuose ir seminaruose. Z. Bagamulskienė vadovauja gamtos mokslų metodinei grupei, gerąją patirtį skleidžia skaitydama pranešimus respublikinėse konferencijose. Ji yra aktyvi tarptautinių projektų ERASMUS+  dalyvė. Mokytoja – viena iš sveikos gyvensenos iniciatorių. Kartu su komanda dalyvauja iššūkyje „Mokyklos eina“ Walk15 ir padėjo parengti maršrutą „Pasivaikščiojimas su S. Šalkauskiu“, kurį išbandyti gali ne tik šiauliečiai, bet ir miesto svečiai.

 

RASA BALČIŪNIENĖ, Šiaulių Gegužių progimnazijos informacinių technologijų ir matematikos mokytoja, kasmet mokykloje organizuoja „STEAM“, „Ugdymo karjerai“ dienas, „Karjeros ir verslumo savaitę“. R. Balčiūnienės aprašytas ir pateiktas Gegužių mokyklos praktikos pavyzdys „STEAM diena“ buvo patvirtintas „STEM School Label“ komandos  iš „European Schoolnet“. Mokytojos Rasos iniciatyvumo dėka mokykla tapo Lietuvos mokyklų STEAM tinklo nare ir buvo suteiktas kompetentingos STEAM mokyklos ženklelis. Mokytoja kasmet organizuoja įvairius renginius miesto, mokyklos mokiniams. Kasmet skaito pranešimus šalies ir tarptautinėse konferencijose, veda atviras pamokas šalies, miesto, mokyklos mokytojams, integruotas pamokas su kitų dalykų mokytojais. 2021 m. mokytojai buvo įteikta Šiaulių švietimo centro nominacija „Aktyviausia Šiaulių miesto socialinių kompetencijų ugdytoja“.

 

INGA BALČYTIENĖ,  Šiaulių Jovaro progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, dirba taip, kaip ji pati sako  „kad man pačiai būtų įdomu“. I. Balčytienė progimnazijoje buvo viena pirmųjų, kuri ėmėsi iniciatyvos mokymosi procese naudoti interaktyvią programinę įrangą, kuriant ir realizuojant skaitmenines pamokas. Progimnazijoje mokytojai patikėta dirbti su mokiniais, kurie grįžę iš užsienio. Mokytoja darbe naudoja savo sukurtas skaitymo strategijų kortas. Pastoliavimas ugdymo procese sėkminga šios mokytojos darbo stiprybė ir veiksmingiausia mokymosi sąlyga šiuolaikiniams paaugliams. Nuo 2021 m. I. Balčytienė dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos akredituotoje profesinės kvalifikacijos kėlimo programoje „Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link“. Mokytojos Ingos parengtas projekto veiklų aprašas viešinamas Švietimo portale (emokykla.lt) kaip metodinė medžiaga, kuria galėtų naudotis Lietuvos pedagogai.

 

 INGA DOVIDAITIENĖ, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos teatro mokytoja, teatro pamokas dėsto 1–4 klasių gimnazistams. Neformalusis ugdymas – savanoriška mokytojos veikla, paremta bendradarbiavimu, pagarba grįstais santykiais su mokiniais, jų tėvais, socialiniais partneriais.  Mokytoja kartu su mokiniais sukūrė ir pristatė gimnazijos bendruomenei spektaklį K. Gozzy „Karalius Elnias“. Mokytojos parengti mokiniai kasmet dalyvauja respublikiniame J. V. Gėtės instituto organizuojamame festivalyje „Vokiečių kalba į sceną“ – jaunieji talentai vaidina vokiečių kalba ir būna puikiai įvertinti. Mokytoja metodinėje šalies teatro mokytojų veikloje dalyvauja nuo dalyko įtraukimo į mokyklų ugdymo programas. Mokytoja turi savo „Youtube“ kanalą, kuriame talpinama pačios kurta teatro pamokų metodinė medžiaga. I. Dovidaitienė siekia gimnazistus  sudominti teatro pasauliu bendradarbiaudama su Šiaulių dramos teatro atstovais.

 

LAURA PALIVONIENĖ, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja, yra miesto lietuvių kalbos ir matematikos olimpiadų vertinimo komisijų narė, veda atviras inovatyvias pamokas mokyklos ir šalies mokytojams. L. Palivonienės ugdomosios veiklos išsiskiria gamtamokslinių tyrinėjimų gausa, eksperimentais, kurių metu mokiniai mokosi per patyriminę veiklą, išbando įvairius reiškinius praktiškai. Mokytoja inicijavo ir subūrė STEAM būrelį progimnazijoje, organizuoja respublikines STEAM krypties ir etnokultūros konferencijas, inicijuoja mokytojų ir mokinių įsitraukimą į tarptautinius STEAM, IKT, skaitymo raštingumą skatinančius projektus, populiarina informatinio mąstymo turinio diegimą pradinių klasių mokiniams. Laura vadovauja studentų praktikoms, veda autorinius seminarus. Mokytoja parengė ir kartu kolegomis vykdė Erasmus+ KA101 tarptautinį projektą skirtą didinti mokytojų kompetencijas IT ir STEAM ugdyme.

 

ŽIVILĖ STAŠKAUSKIENĖ, Šiaulių Lieporių gimnazijos dailės ir technologijų mokytoja, yra aktyvi ir iniciatyvi savanoriškoje švietėjiškoje ir pilietinėje veikloje. Mokytoja veda technologijų dailės pamokas, kuria, šoka ir ne tik, kaip sako pati mokytoja: „...visa tai, ką darau, yra viena visuma – mano gyvenimas“. Ž. Staškauskienė yra „Technologijų“ vadovėlio III-IV klasei bendraautorė, vidurinio ugdymo taikomųjų technologijų bendrųjų programų rengėja. Živilė parengė „Mitybos“ bei „Technologijų ir dizaino“ sritims metodines rekomendacijas visiems Lietuvos mokytojams. Dėl ugdytinių pasiekimų mokytoja dažnai kviečiama rengti technologijų olimpiados užduotis, vertinti mokinių baigiamuosius darbus. Už veiklą Lieporių bendruomenei ir gimnazijos garsinimą apdovanota Lieporių gimnazijos garbės ženkleliu. Mokytoja Živilė neabejinga asmeniniam tobulėjimui, naujovėms. Mokytoja yra nutapiusi ne vieną paveikslą, ir pristačiusi savo tapybos darbų parodą „Lengvai“.. „Kūryba – tai neatsiejama mano sielos dalis, kuri suteikia džiaugsmo ir leidžia patirti tikros laimės akimirkas“, sako dailės ir technologijų mokytoja Živilė Staškauskienė.

 

INGRIDA PETRONĖ, Šiaulių sanatorinės mokyklos socialinė pedagogė, atsižvelgdama į įvairius mokinių ugdymosi poreikius, savo veikla stengiasi stiprinti jų asmenybes, kad jos galėtų augti ir kurti savo laimingą gyvenimą. Mokykloje mokosi tik didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Mokytoja įsitikinusi, kad kai kasdieniai gyvenimo rūpesčiai ir emocijos jaunam žmogui yra suprantami ir įveikiami, tada ir akademinės žinios yra lengviau suprantamos ir įsisavinamos. Mokytoja organizavo ir įgyvendino pozityvios tėvystės programą „Vesk savo vaiką įsėkmę“. Individualių konsultacijų metu tėvai buvo konsultuojami ir kviečiami kitu kampu pasižiūrėti į savo vaiką, spręsti ne vaiko, o savo problemą, kuri yra susijusi su jų vaiku. Mokytoja mielai dalinasi gerąja patirtimi su kitomis švietimo įstaigomis, skaito pranešimus konferencijose. 2022 balandžio mėnesį mokytoja Vaiko gerovės komisijoje inicijavo ir su komanda įgyvendino savanorystės metams skirtus renginius. 2022 metais tapo kraujo donore.

 

JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, Šiaulių Didždvario gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja, profesionali savo dalyko žinovė. Jos pastangomis gimnazijoje ir mieste daugėja mokinių, besimokančių prancūzų kalbą. Mokytojai labai svarbu mokinius išmokyti bendrauti ir bendradarbiauti, sėkmingai dirbti komandoje, padėti vienas kitam, kūrybiškai spręsti problemas, būti tolerantiškiems, ieškoti kompromisų. Žaidybiniai elementai pamokoje (remiantis profesorės Anne-Marie Poleau metodika) sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui parodyti savo gebėjimus ir patirti sėkmę. Kiekvienais metais mokytoja su mokiniais dalyvauja Prancūzų instituto organizuojamame forume „Prancūzų kalba darbui ir karjerai“. Savo turima dalykine ir metodine patirtimi mokytoja J. Šimkuvienė noriai dalijasi su gimnazijos, miesto ir šalies prancūzų k. mokytojais. Ji kasmet dalyvauja šalies prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų konferencijose, forumuose, aktyviai dalyvauja diskusijose, o gautą medžiagą ne tik pritaiko pamokose, bet pasidalija ir su kolegomis mieste. Be to, mokytoja yra maratonų bėgikė – dalyvauja ne tik mieste, šalyje, bet ir užsienyje organizuojamuose maratonuose.

 

AURELIJA ŠMITIENĖ, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos matematikos, ekonomikos ir verslumo mokytoja, kuria įtraukią aplinką, sudaro galimybes mokiniams patirti įvairius mokymosi būdus pamokose ir Jaunųjų bendrovių veiklose, organizuoja ugdymą(si) už mokyklos ribų - Šiaulių jaunųjų technikų centre, LITEXPO, kultūros bare „Kablys + Kultūra“. Mokytojos mokiniai nuolat yra ekonomikos ir verslo/verslumo olimpiadų, regioninių bei respublikinių konkursų laimėtojai ir prizininkai. Mokytojos pamokose gerai jaučiasi ir tie mokiniai, kurių žinios ir motyvacija labai geri, ir tie, kuriems trūksta ekonominio, matematinio raštingumo. Jiems organizuojamos konsultacijos, individualizuojamos užduotys. Per paskutinius dvejus metus pedagogė patirtimi dalijosi su respublikos ir miesto mokytojais, teikdama praktinio verslumo ugdymo ekspertės konsultacijas ir skaitydama pranešimus. 2021–2022 metais, mokytojos iniciatyva, gimnazija dalyvavo projekte „ISM Verslo klasė“. A. Šmitienė yra aktyvi miesto ekonomikos ir verslo olimpiadų vertinimo komisijų narė.

 

INGA URBONIENĖ, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos vokiečių ir anglų kalbos mokytoja, puoselėja mokinių vertybines, demokratines nuostatas, partneriškus mokytojo ir mokinio santykius, paremtus pagarba mokinio asmenybei. Mokytoją su mokiniais galime išvysti organizuojant pamokas lauke, muziejuje, kompiuterių klasėje. Neretai šios mokytojos pamokos vyksta kartu prisijungus mokiniams ir mokytojams iš Ispanijos, Vokietijos, Lenkijos, Portugalijos. I. Urbonienė yra mokyklos tarptautinių projektų koordinatorė. Skaitė pranešimus: „Tarptautinių projektų rengimas bei vykdymas“, „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas per projektinę veiklą“, vedė seminarus: „Tarptautinės kompetencijos moderniai mokyklai“, „Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymas ugdant paauglius“ miesto bei šalies pedagogams. Inga yra mokyklos įvaizdžio grupės iniciatorė ir koordinatorė – rūpinasi mokyklos įvaizdžiu (logotipo, vėliavos, uniformų) kūrimu. Jos iniciatyva mokykla apsirūpino vardinėmis liemenėmis miesto, šalies ir tarptautiniams renginiams. Mokykloje didelė reikšmė skiriama katalikiškam ugdymui, todėl mokytoja su ugdytiniais nuolat dalyvauja piligriminiuose žygiuose, giesmių ar kituose religiniuose renginiuose. Mokytoja veda pilietinio ir tarptautinio ugdymo būrelį „Europos studija“. Būrelio veiklos metu vaikai turi galimybę pabendrauti su „Erasmus+“ studentais iš VU ŠA, dalyvauti diskusijose, debatuose aktualiomis temomis su kitų Europos šalių mokiniais.  

 

 

 

 

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis