Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

eTwinning projektas „English Masters“

Šiais laikais anglų kalba turi ypatingą ir vyraujantį vaidmenį pasaulio komunikacinėje sferoje. Ji taip pat turi ypatingą identitetą švietimo srityje. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokiniai turėjo galimybę sutelkti dėmesį į anglų kalbos struktūras ir įvairias temas. Pagrindinis tikslas – lavinti mokinių pagrindinius anglų kalbos įgūdžius ir tobulinti anglų kalbos žinias bei priversti juos suprasti ir aiškiai išreikšti save anglų kalba. Mokiniai aktyviai dalyvavo mokymosi procese, nes temos, vykdytos projekto metu, atitiko mokymosi ugdymo turinį bei papildė jį. Ugdytiniai dirbo tiek savarankiškai, tiek grupėse ar porose. Kiekvienas galėjo pasirinkti sau tinkamą variantą ir būdą.

Mokiniai šį projektą pasirinko kaip savo ilgalaikį projektą, kurį vykdė visus mokslo metus. Savo patirtį eTwinning projekte pristatė integruotų 5-8 klasių projektų dieną, tokiu būdu supažindino didžiąją mokyklos bendruomenės dalį.

Veiklos buvo integruojamos ne tik į anglų kalbos pamokas, bet ir biologiją, etninę kultūrą-istoriją. Projekto metu sukurtos priemonės buvo panaudotos anglų kalbos pamokose. Projektas buvo įdomus ir naudingas, nes sukurtose netradicinėse mokymosi aplinkose ir situacijose mokiniai tapo aktyviais, kūrybingais ir motyvuotais mokymosi proceso dalyviais. Dalyviai patobulino bendrinės kalbos komunikacinę kompetenciją, sustiprino dalykinės kalbos kompetenciją, tobulino IKT, mokymosi strategijų bei aktyviųjų metodų panaudojimą, rengiant plakatus, kuriant video.

Bendradarbiauta su mokyklų partneriais, spalį organizuotas įžanginis bendras visų partnerių – mokinių ir mokytojų – susitikimas susipažinimui ir  projekto pristatymui, jo tikslams, eigai aptarti, numatyti tikėtinus rezultatus. Mokyklos bendravo nuolat, vyko etapiniai mokytojų susitikimai projekto veikloms aptarti.

Užsienio kalbų konferencijoje dalyvavo Anna Maria Lai (Italija) ir Adriana Vidoni (Rumunija). Mokiniai susipažino, bendravo žinutėmis twinspace, messenger aplinkose. Vyko bendros nuotolinės pamokos su Rumunija, Italija. Mokinių sukurtos priemonės pristatomos twinspace: plakatai, video, žaidimai online. Mokiniai savarankiškai kūrė užduotis susitikimams su partneriais, ieškojo informacijos, lygino, tyrė. Projekto dalyviai „pasimatavo“ ne vieną profesiją: žurnalistų – kalbino mokyklos administraciją, aktorių – kūrė vaidmenų video.

Kiekvienas tikslas buvo pasiektas naudojant informacines technologijas. Sukurtas vaizdo įrašas mokyklai pristatyti. Logotipo kūrimas ir balsavimas su Mentimeter. Voki programėle sukurti vaizdo įrašai pasakoja apie mokinių kasdienybę, imituojama įprasta diena, įtraukiant ir tėvelius. Su atostogomis susiję plakatai buvo sukurti su Canva. Namuose buvo gaminami net valgiai, kai kurie dalyviai išbandė savo jėgas gamindami gaminį, kurdami vaizdo įrašą apie tai. Per Answergarden programėlę kiekvienas mokinys pateikė atsiliepimus ir savo nuomonę apie projektą. Book Creator platformoje yra sukurta knyga – visų dalyvių darbų ir susitikimų, vykdomų veiklų santrauka.

Knygą rasite čia:

 https://read.bookcreator.com/HGJbEhh7pch8sj6CIaD9TifQqWv1/lrrWLmyFR9q3-PyuJUdXJw

 

Parengė: anglų kalbos mokytojos Lina Kizlienė ir Jovita Rubienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas