Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Gimnazistai kviečiami dalyvauti Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvoje

2023 m. spalio 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-394 „Dėl mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo aprašas.  

Mokinių dalyvaujamasis biudžetas – tai demokratiškasis sprendimų priėmimo procesas, kuomet mokiniai siūlo idėjas ugdymo proceso, viešųjų erdvių tobulinimui, už jas balsuoja ir išrenka labiausiai patikusias.

Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos įgyvendinimo mokykloje tikslas – skatinti mokinių iniciatyvas, pilietiškumą, kūrybingumą, ugdyti finansinio raštingumo bei verslumo įgūdžius, didinti mokinių įsitraukimą į gimnazijos veiklas, kurti atvirą,  pasitikėjimu grįstą sprendimų priėmimo kultūrą, skatinti gimnazijas tvarkyti ir puoselėti viešąsias erdves, burti gimnazijų bendruomenes, skatinti mokinių, mokytojų bei mokyklos vadovų bendradarbiavimą. Ši iniciatyva suteiks mokiniams daugiau galių patiems priimti sprendimus, kaip galima panaudoti mokyklos biudžeto lėšas, savo bendruomenėse mokiniai įgyvendins tas idėjas, kurios jiems patiems atrodo svarbios ir reikšmingos.

Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos įgyvendinimui 2024  metų Savivaldybės biudžete numatyta 20 tūkst. eurų suma. Planuojama finansuoti du mokinių išrinktus Projektų pasiūlymus po 10 tūkst. eurų.

Paraiškų teikimo tvarka 

Iki 2023 metų gruodžio 20 d. gimnazijos kviečiamos teikti  Savivaldybės administracijai po vieną gimnazijos mokinių atrinktą projekto pasiūlymą  (Atsisiųsti)

Didžiausia vieno projekto vertė – 10 tūkst. eurų.

Būtinieji reikalavimai projekto pasiūlymui:

 • projektas skirtas pasiekti aktualius gimnazijos bendruomenės tikslus (įrengti ar tobulinti netradicines poilsio ir interaktyvios veiklos erdves, įsigyti ugdymo priemonių, organizuoti renginius ir pan.);
 • neviršija 10 tūkst. eurų sumos;
 • nereikalauja išlaikymo išlaidų arba atsakomybę už išlaikymo išlaidas prisiima gimnazija;
 • projektu sukurti rezultatai negali būti naudojami komerciniais tikslais ar generuoti pajamų.

Projekto pasiūlymo formoje nurodoma:

 • projekto pavadinimas;
 • esamos padėties aprašymas ir projektu sprendžiama problema (santrauka);
 • projekto tikslas, uždaviniai, tikslinė grupė;
 • laukiami projekto rezultatai ir jų nauda gimnazijos bendruomenei;
 • preliminari projekto sąmata;
 • kita su projektu susijusi informacija (preliminarią projekto sąmatą pagrindžiantys dokumentai, brėžiniai, schemos, ekspertų nuomonės, rekomendacijos ar kita informacija, papildanti projekto aprašymą);

Kartu su Projekto pasiūlymu pateikiama:

 • gimnazijos vadovo pasirašytas lydraštis, kuriame nurodoma gimnazija, kontaktinio asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono Nr., elektroninio pašto adresas);
 • projekto vizualizacija (pateiktis, vaizdo klipas, grafinė medžiaga, nuotraukos, ar pan.), kuri yra neatsiejama projekto pasiūlymo dalis. Projektų pasiūlymų vizualizacijoje negali būti jokios informacijos, leidžiančios identifikuoti Pareiškėją.

Pareiškėjas Pasiūlymą gali teikti:

elektronine forma, jungdamasis per platformą – MANO ŠIAULIAI

popierine forma.

Teikiant Projekto pasiūlymą popierine forma, jis turi būti užpildytas kompiuteriu, tinkamai pasirašytas ir atspausdintas, teikiamas užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: MOKINIŲ DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO  INICIATYVOS PROJEKTŲ PASIŪLYMŲ KONKURSUI, Gimnazijos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris. Projekto vizualizacija pateikiama skaitmeninėje duomenų laikmenoje. Vokas su popierine Projekto pasiūlymo forma ir pridedamaisiais dokumentais turi būti pateikiamas Savivaldybės administracijos priimamajame, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose.

Jei turite klausimų, susijusių su Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva, maloniai kviečiame kreiptis į jaunimo reikalų koordinatorę Dalią Vietienę,  tel.  8 41 596 303, el. paštas [email protected]

Tikimės, kad dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos įgyvendinimas gimnazijose taps geruoju pavyzdžiu formuojant mokinių vertybes, kuriant atvirą sprendimų priėmimo kultūrą ir ateityje paskatins visas gimnazijas dalyvauti šioje iniciatyvoje.

Bing „DALL·E 3“ iliustracija

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Dalia Vietienė