Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Gimnazistai kviečiami dalyvauti Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvoje

2023 m. spalio 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-394 „Dėl mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo aprašas.  

Mokinių dalyvaujamasis biudžetas – tai demokratiškasis sprendimų priėmimo procesas, kuomet mokiniai siūlo idėjas ugdymo proceso, viešųjų erdvių tobulinimui, už jas balsuoja ir išrenka labiausiai patikusias.

Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos įgyvendinimo mokykloje tikslas – skatinti mokinių iniciatyvas, pilietiškumą, kūrybingumą, ugdyti finansinio raštingumo bei verslumo įgūdžius, didinti mokinių įsitraukimą į gimnazijos veiklas, kurti atvirą,  pasitikėjimu grįstą sprendimų priėmimo kultūrą, skatinti gimnazijas tvarkyti ir puoselėti viešąsias erdves, burti gimnazijų bendruomenes, skatinti mokinių, mokytojų bei mokyklos vadovų bendradarbiavimą. Ši iniciatyva suteiks mokiniams daugiau galių patiems priimti sprendimus, kaip galima panaudoti mokyklos biudžeto lėšas, savo bendruomenėse mokiniai įgyvendins tas idėjas, kurios jiems patiems atrodo svarbios ir reikšmingos.

Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos įgyvendinimui 2024  metų Savivaldybės biudžete numatyta 20 tūkst. eurų suma. Planuojama finansuoti du mokinių išrinktus Projektų pasiūlymus po 10 tūkst. eurų.

Paraiškų teikimo tvarka 

Iki 2023 metų gruodžio 20 d. gimnazijos kviečiamos teikti  Savivaldybės administracijai po vieną gimnazijos mokinių atrinktą projekto pasiūlymą  (Atsisiųsti)

Didžiausia vieno projekto vertė – 10 tūkst. eurų.

Būtinieji reikalavimai projekto pasiūlymui:

 • projektas skirtas pasiekti aktualius gimnazijos bendruomenės tikslus (įrengti ar tobulinti netradicines poilsio ir interaktyvios veiklos erdves, įsigyti ugdymo priemonių, organizuoti renginius ir pan.);
 • neviršija 10 tūkst. eurų sumos;
 • nereikalauja išlaikymo išlaidų arba atsakomybę už išlaikymo išlaidas prisiima gimnazija;
 • projektu sukurti rezultatai negali būti naudojami komerciniais tikslais ar generuoti pajamų.

Projekto pasiūlymo formoje nurodoma:

 • projekto pavadinimas;
 • esamos padėties aprašymas ir projektu sprendžiama problema (santrauka);
 • projekto tikslas, uždaviniai, tikslinė grupė;
 • laukiami projekto rezultatai ir jų nauda gimnazijos bendruomenei;
 • preliminari projekto sąmata;
 • kita su projektu susijusi informacija (preliminarią projekto sąmatą pagrindžiantys dokumentai, brėžiniai, schemos, ekspertų nuomonės, rekomendacijos ar kita informacija, papildanti projekto aprašymą);

Kartu su Projekto pasiūlymu pateikiama:

 • gimnazijos vadovo pasirašytas lydraštis, kuriame nurodoma gimnazija, kontaktinio asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono Nr., elektroninio pašto adresas);
 • projekto vizualizacija (pateiktis, vaizdo klipas, grafinė medžiaga, nuotraukos, ar pan.), kuri yra neatsiejama projekto pasiūlymo dalis. Projektų pasiūlymų vizualizacijoje negali būti jokios informacijos, leidžiančios identifikuoti Pareiškėją.

Pareiškėjas Pasiūlymą gali teikti:

elektronine forma, jungdamasis per platformą – MANO ŠIAULIAI

popierine forma.

Teikiant Projekto pasiūlymą popierine forma, jis turi būti užpildytas kompiuteriu, tinkamai pasirašytas ir atspausdintas, teikiamas užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: MOKINIŲ DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO  INICIATYVOS PROJEKTŲ PASIŪLYMŲ KONKURSUI, Gimnazijos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris. Projekto vizualizacija pateikiama skaitmeninėje duomenų laikmenoje. Vokas su popierine Projekto pasiūlymo forma ir pridedamaisiais dokumentais turi būti pateikiamas Savivaldybės administracijos priimamajame, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose.

Jei turite klausimų, susijusių su Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva, maloniai kviečiame kreiptis į jaunimo reikalų koordinatorę Dalią Vietienę,  tel.  8 41 596 303, el. paštas [email protected]

Tikimės, kad dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos įgyvendinimas gimnazijose taps geruoju pavyzdžiu formuojant mokinių vertybes, kuriant atvirą sprendimų priėmimo kultūrą ir ateityje paskatins visas gimnazijas dalyvauti šioje iniciatyvoje.

Bing „DALL·E 3“ iliustracija

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Dalia Vietienė