Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Informacija apie gautas paraiškas priemonės "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" konkurse

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie gautas paraiškas.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Prašoma projektui skirti suma, Eur

Atitiktis formaliesiems reikalavimams

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė

Rėkyva - mūsų namai 2024

8000,00

ATITIKO

Lieporių bendruomenės centras

Sutelkta lieporiečių bendruomenė kartų bendrystei

8000,00

ATITIKO

Rėkyvos seniūnijos bendruomenė "Vyturiai"

Knyga-tiltas į žinias ir bendravimą

7150,00

ATITIKO

Gytarių bendruomenė

Gytariai - atviri bendrystei

7999,03

ATITIKO

Medelyno gyvenamojo rajono bendruomenė

Stipri ir sveika Medelyno bendruomenė

8000,00

ATITIKO

Šiaulių bendruomenė

Šiluma iš mūsų rankų 2024

8000,00

ATITIKO

Šimšės bendruomenė

Tobulėjimui ribų nėra

8000,00

NEATITIKO

Zoknių bendruomenė

VEIKIAM 2024

7999,77

NEATITIKO

Prašome pasitikrinti, ar Jūsų pateiktos paraiškos duomenys yra teisingi. Jeigu nerandate savo paraiškos šiame sąraše, kreipkitės el. paštu

Šia Priemone siekiama skatinti Apraše nurodytų savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.

Paraiškas, kurios atitiks formaliuosius reikalavimus, vertins nepriklausomi išorės ekspertai, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.    

Priemonės įgyvendinimą organizuoja Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Priemonės konsultantas) kartu su savivaldybėmis.

Finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

  

INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 - 17:00 val.

  • elektroniniu paštu 
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Olia Žuravliova, 8 670 36796

Virginija Šetkienė, 8 610 64152

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

NVO koordinatorė (vyr. specialistė) Jurgita Vorevičienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas