Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Įvardinti didžiausi pastarųjų metų Šiaulių projektai

Šiaulių mieste pastaraisiais metais vyko įspūdingai daug įvairiausių gyvenamosios ir verslo aplinkos kūrimo, viešosios paskirties pastatų atnaujinimo projektų. Visus jau būtų sunku išvardinti, o dalis jų šiauliečiams gal net nėra žinoma. Visa trijų miesto pokyčius atspindinti informacija buvo surinkta į vieną dokumentą, taip pat parengtas ir glaustas iliustruotas pristatymas – kviečiame susipažinti.

Šiaulių miesto savivaldybėje parengta valdančiosios koalicijos 2019–2023 m. programos priemonių stebėsenos ir įgyvendinimo 2019–2021 m. ataskaita. Taip pat parengta ir jos  santrauka, kurioje aiškiai ir paprastai pateikta informacija apie pastaraisiais metais mieste atliktus pagrindinius darbus ir pasiektus rezultatus . Ši informacija pateikta Tarybos nariams, norima ją pristatyti ir visiems Šiaulių miesto gyventojams.

 

Nuo 2019 metų Šiaulių mieste itin intensyviai buvo atnaujinamos viešosios erdvės, gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, pastatai, įvairios paskirties teritorijos.

Pagrindiniai atlikti darbai:

 • rekonstruotos Pakruojo, Bačiūnų ir Poilsio gatvės, Žemaitės gatvės viadukas, Draugystės prospektas, įrengtas Draugystės pr. – Dubijos gatvės žiedas;
 • atliktas LEZ bei Pramoninis parko sujungimas su miesto aplinkkeliu;
 • atlikti Kaštonų alėjos ir centrinio parko rekonstrukcijos darbai, modernizuota parko vasaros estrada;
 • sutvarkytos ir visuomenės poreikiams pritaikytos Prisikėlimo aikštės, P. Višinskio gatvės, Aušros alėjos viešosios erdvės;
 • modernizuoti Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos, dainavimo mokyklos „Dagilėlis“, Šiaulių Didždvario ir J. Janonio gimnazijų, Medelyno ir „Juventos“ progimnazijų, lopšelio darželio „Kregždutė“ pastatai;
 • užbaigti darbai Talkšos ežero pakrantėje, atnaujintas Dainų parkas ir pan.;
 • vystyta Šiaulių pramoninio parko ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūra;
 • plėtota Šiaulių oro uosto infrastruktūra, rekonstruotas riedėjimo takas, atnaujintas 4 ha ploto peronas, įrengti privažiavimo ir vidaus keliai inžineriniai tinklai, signalinių žiburių sistema;
 • nutiesta 1,476 km geležinkelio iki Pramoninio parko.

 

Toliau naujinami švietimo įstaigų pastatų stogai, sienos, patalpos, įranga ir komunikacijos, vykdomi Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rangos darbai, atnaujinamas Dainų takas, įgyvendinamos Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos priemonės bei Darnaus judumo planas.

 

Tęsiami socialinės ir sveikatos sričių projektai ,,Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste”, „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“, „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“, „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“, teikiamos vaikų socialinės priežiūros paslaugos vaikams.

 

Vykdant visus šiuos bei kitus nepaminėtus darbus, buvo siekiama kurti gyventojų lūkesčius atitinkančią gyvenamąją aplinką, siekiant užtikrinti, kad savivaldos institucijų darbas atlieptų gyventojų poreikius ir lūkesčius.

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis