Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Įvykdytas „Nordplus“ programos projektas „Think green - work steam"

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija kartu su Estijos Haabersti Vene Gumnaasium įvykdė Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programos NordPlus proojektą ,,Think Green-Work Steam“. Projekto idėja buvo Steam ir aplinkosauginio švietimo dermė šiuo kritiniu gamtai laikotarpiu. Projekto tikslas ugdyti mokinių nevartotojišką požiūrį į gamtą, juos mokyti gerbti natūralią aplinką ir būti atsakingiems už ekologiškesnę ateitį. Dalyvaujančios mokyklos taikė naują aplinkosaugos švietimo metodą, kuris yra efektyvus ir aktualus mokiniams – mokymasis veikiant. Šiame projekte buvo organizuojamos bendros mokymosi veiklos ir 2 tarpusavio „Klasių mainai" 11-12 metų mokiniams. Inovatyvios STEAM veiklos padėjo mokiniams jausti ryšį su gamta, jos išsaugojimu, tvarumu. STEAM veiklos tvarumo srityse labai tampriai tarpusavyje susijusios, todėl projekte dalyvaujantys mokiniai ugdė savo tvarumo kompetencijas, keisdami vertybių sistemą, saugodami gamtą, tyrinėdami, keldami hipotezes ir jas pagrįsdami.

Pirmieji mokinių iš Estijos mainai įvyko 2022 metų lapkritį. Estų mokiniai, atvykę į Lietuvą ir susipažinę su draugais iš Šiaulių, visą savaitę dalyvavo Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos organizuotose veiklose. Susipažino su mokykloje vykdoma ugdymo sistema, pamokomis, mokytojais. Vėliau dalyvavo veiklose, kuriose bendraudami ir bendradarbiaudami kūrė projekto logotipą, sportavo, dainavo, susipažino su lietuviškąja kultūra. Kitą dieną mokiniai kartu su lydinčiais mokytojais keliavo po Šiaulių miestą: aplankė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką, bei jos įvairias edukacines erdves, susipažino su Baltų centru, Geležine Lape, Talkšos ežero pakrante ir kt. Visi projekto dalyviai aplankė ir Lietuvos sostinę – Vilnių. Vilniuje mokiniai lankėsi Gedimino pilyje, kurioje gidė papasakojo įvairiausių istorijų apie unikalų Vilniaus senamiestį bei Lietuvos trispalvę. Po to mokiniai susipažino su Lietuvos sostinės senamiesčiu, įžymiausiais objektais, kartu pietavo, bendravo ir turiningai leido laiką. Galiausiai, projekto dalyviai keliavo į didžiausią mokslinių tyrimų įstaigą Lietuvoje – Fizinių ir technologijos mokslų centrą (FTMC).

Paskutinė mobilumo Lietuvoje diena prasidėjo išmanioje fizinio ugdymo pamokoje „SmartFit", vėliau atliko eksperimentines veiklas, veikė matematinėse kūrybinėse dirbtuvėse „Šiauliai: duomenys, skaičiai ir faktai“. Po to, projekto dalyviai keliavo į Šiaulių fotografijos muziejų, kuriame sužinojo kas yra fotografija, kokios medžiagos ir priemonės buvo naudojamos anksčiau gaminant nuotraukas ir kaip jos laikui bėgant keitėsi ir tapo žmogui ir aplinkai draugiškesnės bei tvaresnės. Muziejuje mokiniai taip pat dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Fotograma – šešėlinio vaizdo drama“. 

Grįžę ir pailsėję mokiniai susirinko į paskutinę projekto veiklą – draugystės popietę Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje. Mokiniai žaidė organizatorių paruoštus žaidimus, šoko įvairiausius šokius, grojo, dainavo. Popietę vainikavo draugystės medžio dekoravimas, kurį projekto dalyviai papuošė nuspalvintu savo delno atspaudu. 2022 m. lapkričio 11 dieną, paskutinę projekto mobilumo dieną, dalyviai su liūdesiu atsisveikino su savo draugais, palinkėjo vieni kitiems sėkmės, saugios kelionės ir išlydėjo į Estiją.

Tačiau tuo projektas nesibaigė. Artėjant Kalėdiniam, šventiniam laikotarpiui mokiniai palaikė draugiškus santykius, siuntė vieni kitiems kalėdinius atvirukus, linkėjo gražių švenčių. Vėliau, pavasarėjant, mokiniai atliko tiriamąją veiklą ,,Mokyklos aplinkos tyrimas Kerpės metodu“. Kovo mėnesį, artėjant tarptautinei Žemės dienai, projekto dalyviai bendradarbiaudami nuotoliu kūrė animuotus plakatus „Saugokime žemę“, kurie buvo patalpinti virtualioje Padlet lentoje.

Na, o pavasarį, atšilus orams, gegužės mėnesį, romuviečiai lydimi mokytojų išvyko į mobilumą Estijoje. Projekto dalyvius iš Lietuvos šiltai pasitiko draugų iš Estijos šeimos. Kitos dienos  ryte visi projekto dalyviai susitiko Haabersti Vene gimnazijoje, kur buvo supažindinti su mokyklos edukacinėmis erdvėmis, o žaisdami susipažinimo žaidimą, vaikai dar daugiau sužinojo vieni apie kitus. Mūsų mokiniai taip pat pristatė savo Šiaulių „Romuvos“ progimnaziją. Vėliau veiklos vyko STEAM kūrybinėse Robotikos dirbtuvėse, kuriose mokiniai stebėjo veiklas su LEGO EV3 robotais, o STEAM dirbtuvėse „Dronų lenktynės“ išbandė savo gebėjimus valdyti dronus kliūčių rungtyse. Po veiklų mokiniai lankėsi muziejuje, kuriame susipažino su miesto istorija. Antrąją mobilumo dieną buvo numatytos dvi veiklos: išvyka į Estijos sostinės senamiestį ir apsilankymas Talino zoologijos sode. Trečiąją mobilumo dieną numatytos edukacijos: “The Baltic Sea is Clean“ ir “Collecting and Sorting Waste at the Seashore“ buvo skirtos aplinkosaugai, tvariam gyvenimo būdui, ekologijai ir didžiausiai šių dienų aktualijai – aplinkos užterštumui ir gamtos išsaugojimui. Veiklos vyko liaudies muziejuje po atviru dangumi. Ketvirtoji mobilumo diena prasidėjo edukaciniu užsiėmimu moderniausiame jūrų muziejuje Šiaurės Europoje, kuriame didžiausias dėmesys yra skiriamas laivybai, jos istorijai ir dabarčiai. Mokiniai susipažino su laivybos istorija ir dalyvavo patyriminėje veikloje, kurioje sužinojo apie Golfo srovės svarbą ir jos įtaka Europos klimatui. Ši diena buvo iškilmingai baigta, besigardžiuojant projekto „Estuania“ tortu, kuriam pavadinimą sugalvojo patys vaikai. Penktoji, paskutinė mobilumo diena, prasidėjo edukaciniu užsiėmimu mokyklos sode, kuriame mokiniai sodino gėles. Daugeliui ši veikla buvo nauja patirtis. Po šio užsiėmimo visi grįžo į aktų salę, kur vyko projekto „THINK GREEN – WORK STEAM“ mobilumo veiklų Estijoje apibendrinimas. Atsisveikinimas buvo liūdnas, tačiau be galo šiltas, juk visada sunku skirtis su naujais draugais. Grįžtant namo maloniai stebino mokinių atsiliepimai apie visas projekto veiklas, kurios kėlė begalinį susidomėjimą, smalsumą, papildė mokinių patirtis naujomis žiniomis, potyriais, padėjo mokiniams patobulinti kalbinę, socialinę, kūrybiškumo bei pilietiškumo kompetencijas.

Tikime, kad projekto tikslą įgyvendinome, įvykdžius numatytas veiklas, pasikeitė mokinių požiūris į mus supančią aplinką, išaugo poreikis ją saugoti, išugdyti tvarumo įgūdžiai. Be to, pasiekta daugiau nei tikėtąsi, mokiniai susirado naujų draugų, buvo patobulintos įvairių sričių kompetencijos, įgyta naujų žinių. Malonu, kad buvo išlaikytas puikus bendradarbiavimas tarp įstaigų, užsienio kolegų, įgytos naujos žinios bei patirtys.

 

Daugiau informacijos apie projekto veiklas galima rasti projekto puslapyje:

 https://sites.google.com/view/worksteam/home

Sukurtas projekto įspūdžių filmas bei knyga (nuorodos pridedamos).

https://www.youtube.com/watch?v=5ZGimKDBlqc

https://read.bookcreator.com/VfqSqu3MPqdk1FEvUWgqzSSjB2O2/9AJPQZdzT6uWKoycfnQtmA

 

Projekto koordinatorė Laura Palivonienė

Nuotraukos, filmas bei knyga L. Palivonienės.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas