Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Keičiasi vakcinavimo tvarka: galima rinktis vakciną

Šiaulių miesto savivaldybėje tęsiamas 65 m. ir vyresnių asmenų ir aukščiau esančių prioritetinių gyventojų grupių skiepijimas visomis šiuo metu registruotomis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinomis. Vadovaujantis atnaujinta gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina tvarka prioritetinėms gyventojų grupėms priklausantiems asmenims sudaryta galimybė pasirinkti konkretaus gamintojo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakciną.

 

Nepaskiepyti asmenys, priklausantys anksčiau vakcinuotoms prioritetinėms gyventojų grupėms, pasiskiepyti gali bet kuriuo metu:

 • Su 65 m. ir vyresniais asmenimis, su kuriais buvo susisiekta ankščiau ir buvo atsisakyta pasiskiepyti AstraZeneca vakcina, bus iš naujo susisiekiama ir pasiūloma pasiskiepyti kita COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina.
 • Sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo, vaistinių, laboratorijų ir kitų įstaigų, priklausančių anksčiau skiepytoms prioritetinėms gyventojų grupėms, vadovai teikia papildomus patvirtintus norinčių skiepytis sąrašus el. paštu .

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina skiepijami prioritetinėms gyventojų grupės priklausantys asmenys.

Prioritetinių gyventojų grupių sąrašas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fd056f90469711ebb394e1efb98d3e67/asr

Asmenų, nepriklausančių prioritetinėms gyventojų grupėms, bet norinčių pasiskiepyti išankstinė registracija nevykdoma.

 

Skiepijimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizuojamas Šiaulių miesto centro poliklinikoje, Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre ir Vakcinavimo centre (Šiaulių arena, J. Jablonskio g. 16, Šiauliai).

Informacija apie skiepijimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina Šiaulių mieste teikiama telefonu 1863. 

Šiaulių miesto savivaldybės informacija

Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro nuotrauka