Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Kviečiame teikti vertinimui naujas Neformaliojo vaikų švietimo programas

2023 metams neformaliajam vaikų švietimui (toliau – NVŠ) Šiaulių miesto savivaldybei skirta 720,4 tūkst. eurų (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-5 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimuose 2023 metais neformaliajam vaikų švietimui numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo ir lėšų skyrimo Lietuvos neformaliojo vaikų švietimo centrui“ ).

Prioritetas teikiamas:

  • techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypties NVŠ programos, prisidedančios prie STEAM (angl. k. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) įgyvendinimo plėtros;
  • programoms, skirtoms 9–12 klasių / 1–4  gimnazijos klasių mokiniams;
  • programoms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsiradusių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių;
  • programoms, kurių teikėjai, vykdydami savo veiklą, reprezentuoja Šiaulių miestą – yra parengę mokinius  ir (ar) kolektyvus, kurie  per paskutiniuosius 3 metus yra pelnę prizinių vietų šalies ir (ar) tarptautiniu mastu ar dalyvavę tarptautiniuose renginiuose;
  • programoms, skirtoms socialiai remiamiems vaikams ugdyti;
  • programoms, skirtoms pilietiškumui ugdyti.

 Šiaulių mieste skiriamas lėšų dydis vienam mokiniui ugdyti pagal NVŠ programą, išskyrus prioritetinės krypties programą, yra 17 eurų per mėnesį, mokiniui turinčiam vidutinius, didelius ir labai didelius SUP ugdymosi poreikius skiriamas lėšų dydis 34 eurai per mėnesį. Pagal prioritetinės krypties programą ugdomam mokiniui skiriamas lėšų dydis yra 20 eurų, mokiniui turinčiam vidutinius, didelius ir labai didelius SUP ugdymosi poreikius skiriamas lėšų dydis 40 eurų per mėnesį.

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko (besimokančio pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas) pasirinkta NVŠ programa, kuriai lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas ugdomas pagal NVŠ programą, nepriklausomai nuo to, kokioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi.

Į NVŠ lėšas gali pretenduoti valstybės ir savivaldybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai, kūrėjai, atitinkantys Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Šiaulių miesto savivaldybės nustatytus reikalavimus.

NVŠ teikėjai, ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas lėšas, kviečiami paraiškas teikti elektroniniu būdu tinklapyje www.nspr.smm.lt iki šių metų birželio 1 d. ir iki spalio 1 d.

NVŠ programų teikėjo vadovas

NVŠ paraiškų pateikimo datos

Informacija naujiems NVŠ teikėjams:

Norint tapti NŠPR naudotoju įmonė arba laisvasis mokytojas turi būti įregistruoti  Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Tituliniame NŠPR puslapyje www.nspr.smm.lt. Naujienų skyriuje yra informacija Dėl NŠPR prisijungimų.

Čia rasite prašymo tapti naudotoju ir pasižadėjimo formas, kurias užpildžius, pasirašius (gali būti elektroninis parašas) ir nuskenavus, reikia atsiųsti nurodytu el. paštu

Dėl registracijos ŠMIR galima konsultuotis su  Švietimo skyriaus kompiuterininku Gediminu Šlapaičiu  tel. +370 41 386 477, el. p.    

Kilus klausimams dėl NŠPR duomenų tvarkymo, teikimo ir jų naudojimo, prašytume kreiptis:

Į Algirdą Benetį, tel.: +370 658 18436, el. p. Į Eglę Lesniauskienę el. p. 

 

Išsamesnę informaciją teikia  Švietimo skyriaus vyr. specialistė:

Rasa Žukaitytė - Šimkevičienė

El. p. 

Tel. +370 41 383440; 8 675 52593

 

Parengė Rasa Žukaitytė - Šimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Nuotraukos šaltinis: www.freepik.com

 

 

 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas