Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Pasveikintas Lietuvos kariuomenės Šiaulių įgulos vadas

Minint Lietuvos kariuomenės gimtadienį, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas pasveikino Šiaulių įgulos vadą, plk. ltn. Eligijų Rukšnaitį. Susitikimo metu aptarti bendri kariškių ir miesto projektai.

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas į svečius pakvietė Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vadą plk. ltn. Eligijų Rukšnaitį. Miesto vadovas pasveikino Šiaulių įgulos vadą Lietuvos kariuomenės dienos proga, prie puodelio arbatos pasikalbėta apie sudėtingą kariuomenės kūrimosi laikotarpį tarpukariu, aptarti bendri dabarties projektai.

Šiaulių meras pasidžiaugė jau daug metų vykstančiu glaudžiu miesto bendradarbiavimu su Lietuvos kariuomene ir jos padaliniais. Ypač Savivaldybės vadovą džiugina prasidėjusios naujo karinio miestelio statybos. Užbaigus projektą, 7,8 ha. ploto miestelyje įsikurs vienas jauniausių kariuomenės vienetų – „Žemaitijos“ brigados Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas.

Artūras Visockas apgailestavo, kad kol kas stringa tolimesnės geležinkelio atšakos projekto įgyvendinimas. Šiuo metu nutiesta geležinkelio vėžė baigiasi prie įvažiavimo į Šiaulių LEZ teritoriją. Valstybė vis neskiria finansavimo, reikalingo užbaigti geležinkelio statybą, kuriuo galėtų naudotis tiek pramoninėje teritorijoje įsikūręs verslas, tiek Lietuvos kariuomenė.

„Ilgainiui užmezgėme tikrai draugiškus santykius ne tik su Lietuvos kariuomenės padaliniais ir vadovybe, su Šiauliuose tarnybą atliekančiais NATO junginių kariais. Aviacijos bazės žmones kviečiame dar aktyviau įsijungti į miesto gyvenimą, dažniau lankytis kultūros ir sporto renginiuose“, – kalbėjo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Krašto apsaugos ministerijos prašymu, dalis Šiaulių LEZ numatytos teritorijos buvo paskirta kariuomenės tikslams. Šiaulių miestas investavo į Šiaulių oro uosto infrastruktūrą, takus ir peroną, kuriais dabar gali naudotis ir karinės oro pajėgos.

„Jei sulaukiame orlaivių, jautresnių riedėjimo dangos kokybei, tariamės, kad jie būtų statomi atnaujintoje dalyje, savo ruožtu, mes civiliniams skrydžiams taip pat užtikriname kuo geriausias sąlygas. Nuolatos bendradarbiaujame su SĮ Šiaulių oro uostas“, – sakė Eligijus Rukšnaitis.

Šiaulių miesto meras KOP Aviacijos bazės vadui įteikė šaliką su miesto simbolika.

 

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis