Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Projekto „Pasidalinkime savo kultūra su didžiųjų menininkų, mokslininkų šedevrais ir turtingu kultūros paveldu“ (Sha.C.H) virtuali savaitė

 

„Saulės“ pradinėje mokykloje gegužės 23-27 dienomis vyko naujo tarptautinio KA2 mažos apimties partnerysčių (KA210) švietimo mainų fondo „Erasmus+“ projekto - „Share your culture with masterpieces by great artists, scientists and your rich cultural heritage“ (lietuviškai – „Pasidalinkime savo kultūra su didžiųjų menininkų, mokslininkų šedevrais ir turtingu kultūros paveldu“, sutrumpintai „Sha.C.H.“) Graikijos partnerių organizuota virtuali savaitė.

Pirmoji diena prasidėjo pradinių mokyklų – Graikijos, Turkijos ir Lietuvos susitikimo ceremonija, kurioje Graikai pasveikino visus projekto dalyvius ir visos šalys  pristatė savo mokyklas bei jų veiklas. Direktorė Erika Masiliauskienė pasidžiaugė, kad mūsų mokykla sėkmingai įsiliejo į švietimo mainų fondo „Erasmus+“ projektą ir palinkėjo visiems sklandaus darbo bei sėkmingo bendradarbiavimo. Graikijos mokyklos direktorė pristatė artimiausias projekto veiklas: logotipo kūrimą, eTwinning platformoje sukurto projekto struktūrą. Visų šalių projekto mokytojų komandos sužaidė įvadinį interaktyvų žaidimą – prisistatymą „Catch it“.

2-ją dieną 2 – 4 klasių geriausiai anglų kalbą besimokantys mokiniai dalyvavo pirmoje projekto virtualioje dienoje. Mokiniai susipažino su Graikijos Nafplijo miestu, jo istorija, Graikijos vėliava. Naudodamiesi skaitmeninėmis technologijomis ir žaisdami „World Geography Games, Jigsaw Planet“ interaktyvius žaidimus, mokiniai pasitikrino savo žinias ir įgijo naujų apie projekte dalyvaujančių šalių (Turkijos, Graikijos ir Lietuvos) geografiją, istoriją, kultūrinį paveldą.

3-ją dieną visų šalių mokiniai vėl rinkosi į susitikimą. Graikijos mokiniai paruošė skaidres ir supažindino su Graikų tautiniais kostiumais, mokytoja Niki K. supažindino su liaudies muzikos instrumentais, o Anastasia G. su tautiniais šokiais. Mokiniai praplėtė akiratį ir pagilino anglų kalbos žodyną. Susitikimo pabaigoje visi linksmai sušoko Graikų tautinį šokį „Sirtakis“.

4-oji diena buvo skirta kultūros ir muziejų svarbai. Nafplijo miesto mokyklos direktorė Argyri M. pristatė skaitmeninę - istorinę platformą „Europeana“ ir jos naudą ugdymo procese. Ji pabrėžė, kad ši platforma labai naudingas skaitmeninis įrankis gilinti žinioms apie istorines asmenybes, šalių istorijas, muziejus.  Direktorė Argyri M. akcentavo, kad kelionės po muziejus padeda ugdyti mokinių domėjimąsi dėstomais dalykais, praplečia žinias apie pasaulį, kultūrą, moko kritiškai mąstyti bei skatina empatiją. Susitikimo metu buvo pristatytos dar dvi skaitmeninės mokomosios platformos: „ArtSteps“ ir „Historiana“. Susipažinę su jomis mokiniai žaidė interaktyvų žaidimą „Kahoot“. Susitikimo pabaigoje Graikų mokyklos mokiniai pateikė staigmeną, sudainuodami nuotaikingą dainą. Po dainos šalių mokiniai platformoje „Metimeter“ atliko grįžtamojo ryšio anketą įvertindami projekto virtualią savaitę. Reikia pasidžiaugti nuotaikingais ir tik gerais mokinių vertinimais.

5-ją dieną į virtualų susitikimą rinkosi projekto partnerių šalių mokytojų komandos. Graikijos mokyklos direktorė Argyri M. pristatė skaitmeninę platformą virtualios knygos kūrimui. Jai talkino Nikki N., kuri paaiškino įrankio funkcijas ir mokinių bendradarbiavimą knygos rašymo metu. Taip pat buvo pristatyta platforma „Erasmus+ blog“ projekto rezultatų viešinimui. Aikaterina A., pasitelkusi sukurtus skaitmeninius vertinimo įrankius (anketą, komentarus, „žodžio debesį“), paprašė šalių mokytojus įvertinti ir įsivertinti virtualios savaitės veiklas. Grįžtamojo ryšio rezultatai parodė, kad savaitės veiklomis patenkinti tiek mokytojai tiek mokiniai. Visos veiklos buvo įdomios, informatyvios, kūrybiškos ir atitinkančios projekto užsibrėžtus tikslus.

Džiaugiamės labai gerai organizuota, informatyvia, interaktyvia, naudinga tiek mokiniams, tiek mokytojams Graikų virtualia savaite ir tikimės kitais mokslo metais įvykdyti visas projekte numatytas veiklas.

 

Projekto koordinatorė I. Ragažinskienė ir sekretorė N. Urbonienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas