Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Respublikinė mokytojų nuotolinė konferencija ,,Tyrinėk. Atrask. Ieškok. Pažink. Stem/Steam/Stream – atnaujinto ugdymo turinio kontekste"

Šiaulių „Romuvos" progimnazijoje įvyko nuotolinė konferencija ,,TYRINĖK. ATRASK. IEŠKOK. PAŽINK. STEM/STEAM/STREAM – atnaujinto ugdymo turinio kontekste". Kaip mokytis gamtamokslinių dalykų mokykloje, kaip organizuoti pamokas, kokias priemones taikyti, kad mokiniams būtų įdomu ir naudinga – tai vienas iš svarbiausių uždavinių. Konferencijos tikslas – skatinti mokytojus dalintis tiriamąja veikla, STEM/STEAM/STREAM ugdymo patirtimi atnaujinto ugdymo turinio kontekste. Probleminės sritys – mokinių aukštesnių pasiekimų ugdymas taikant tyrinėjimų grįstą mokymą(si), tarpdalykinių temų dermė ir integravimas patyriminiame ugdyme, STREAM – mokinių kalbinių gebėjimų ugdymui, kompetencijomis grįstas savivaldus ugdymas(is), informatinio mąstymo ugdymas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.

Sulaukta apie 90 dalyvių - pranešėjų ir klausytojų iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir kitų miestų ugdymo įstaigų. Mokytojos Žaneta Mickevičienė ir Erika Steponaitienė pakvietė mokyklos direktorę Stanislavą Prazauskienę pasveikinti konferencijos dalyvius. Direktorė pasidžiaugė mokytojų noru dalintis naujovėmis, tobulėti. Pranešėjai ir klausytojai stebėjo Šiaulių ,,Romuvos'' 4 klasės mokinių spektakliuką ,,Kelionė į svečius".

Konferencijos metu buvo pristatyti pranešimai: ,,Kūrybiškumui ir XXI amžiaus įgūdžių ugdymui(si) - tarptautinė projektinė veikla“ – mokytoja Gitana Petrušienė, ,,Patirtinio ugdymo (STEAM) galimybės netradicinėse pamokose" – mokytoja Skaidrė Barčienė, ,,Skaitmeninės kompetencijos ugdymas pradinėse klasėse" – mokytoja Jovita Rubienė, ,,Ilgalaikiai STEAM projektai. Geroji patirtis" – mokytojos Sonata Puidokienė ir Daiva Lukšienė, ,,Skaitymo raštingumas ir tarptautinės projektinės veiklos. Suderinama?" – mokytoja Laura Palivonienė, ,,Projektinių veiklų idėjos ir pavyzdžiai priešmokyklinio ugdymo grupėje" – mokytoja Erika Steponaitienė, ,,Projektinė veikla pasaulio pažinimo pamokose" – mokytoja Daiva Popovienė, ,,Inovatyvūs ugdymo metodai integruotose veiklose" – mokytojos Asta Urbonė ir Viktorija Krivickaitė, ,,Atradimų laboratorija – kelias į sėkmę" – mokytoja Angelė Laucienė, ,,Kompetencijų ugdymas kūrybinėje veikloje" – mokytoja Lina Pocienė.

Konferencijos pranešėjai dalinosi savo sėkminga patirtimi, idėjomis, mokymo(si) metodais ir būdais. Mokykla kaip mokymo institucija turi mokyti gyventi sparčiai besikeičiančioje realybėje. Mokslo ir technikos vystymasis pažengė tiek toli, kad iš esmės keičiasi visuomeninis gyvenimas ir vienokie ar kitokie pokyčiai tampa nuolatiniu reiškiniu. Buvo pabrėžta, kad mokinių saviraiška geriausiai atsiskleidžia per projektinę, tiriamąją ir kūrybinę veiklas. Mes, mokytojai, šiandien ugdome ypatingus vaikus, kurie gali labai daug, tačiau tik tada, kai jiems įdomu. Vienas iš mokytojo uždavinių prikaustyti mokinių dėmesį, sukelti įspūdį. Todėl mokytojai siekdami populiarinti gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas ir matematiką stengiasi ugdymą grįsti tyrimais. Pasidalinta, kokiomis veiklomis sudominami mokiniai, kokius eksperimentus, bandymus jie atlieka. Labai svarbu padėti vaikui suprasti, kad mokymasis vyksta nuolat. Įvairios mokymuisi skirtos mobilios programėlės padeda ne tik geriau planuoti savo laiką, koncentruoti dėmesį, įgyti specifinių įgūdžių, bet ir daro mokymąsi patrauklų bei žaismingą.

Baigiantis konferencijai, ją apibendrinant ir reflektuojant, dalyviai džiaugėsi dalyvavimu joje. Visi jautėsi pasisėmę ir pasidalinę naujomis idėjomis ir mintimis.

 

Parengė Angelė Laucienė, Lina Pocienė, Odeta Juršė

Nuotraukos: Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas