Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Savivaldybėje aptarta situacija darbo rinkoje ir naujos galimybės

Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas susitiko su Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktoriumi Raimondu Šukiu, Šiaulių m. 1-ojo ir Šiaulių jaunimo užimtumo skyrių vedėjomis. Susitikimo tikslas – aptarti aktualius darbo rinkos pokyčius Šiaulių mieste bei numatyti tolimesnį bendradarbiavimą.

 Užimtumo tarnybos duomenimis gegužės 1 d. Šiaulių mieste bedarbio statusu buvo registruota 4681 bedarbis. Registruotas nedarbas siekė 7,4 proc. (1,6 proc. mažesnis nei šalies vidurkis), nuo metų pradžios registruotas nedarbas Šiaulių mieste sumažėjo 0,2 proc. punktais. Verta pažymėti, kad lyginant su kitais didžiaisiais Lietuvos miestais, nedarbas Šiauliuose yra mažiausias.

Susitikimo metu nutarta, kad būtina stebėti ir vertinti darbo rinkos situaciją ir galimus jos pokyčius artimiausioje ateityje.

Nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigaliojus Užimtumo įstatymo pakeitimams buvo įvestas naujas – darbo rinkai besirengiančio asmens statusas. Šis statusas suteikiamas asmens, kurie susiduria su kliūtimis užimtumui. Bendradarbiaujant su savivalda ir kitais socialiniais partneriais ieškoma būdu, kaip padėti šiems asmenims grįžti į darbo rinką. Paslaugų teikimas yra paremtas atvejo vadybos ir bendradarbiavimo su savivalda ar kitais partneriais principu. Gegužės 1 d. duomenimis Šiaulių miesto 1-ąjame skyriuje buvo registruota 830 Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų, kuriems paskirtas darbo rinkai besirengiančio asmens statusas.

Susitikimo metu aptarta Aukštą pridėtinę vertą kuriančių kvalifikacijų bei kompetencijų įgijimo priemonė. Ši priemonė – nauja tarnybos veikloje, tačiau kurianti svarią pridėtinę vertę regionams. Aukštos kvalifikacijos darbuotojai būtini, norint atliepti šiuolaikinius darbo rinkos pokyčius.

Savivaldybės meras bei departamento direktorius sutarė, kad geriausi rezultatai pasiekiami, kai visi partneriai aktyviai veikia regiono labui. Todėl norint populiarinti aukštą pridėtinę vertą kuriančių kvalifikacijų bei kompetencijų įgijimo priemonę būtinas aktyvus verslo, mokymo įstaigų, savivaldybės bei Užimtumo tarnybos dialogas. Todėl labai svarbu kalbėtis su partneriais ir užtikrinti darbo rinkos balansą: ruošti specialistus, kuriančius pridėtinę vertę ne tik verslui, bet ir visam šalies ūkiui.

„Jau artimiausiu metu Šiaulių miesto verslo taryboje inicijuosiu diskusiją dėl būtinybės mieste dirbantiems verslams labai atidžiai įvertinti rinkos situaciją ir jei tik yra poreikis – naudotis ES lėšomis finansuojamomis darbuotojų perkvalifikavimo galimybėmis“, – po susitikimo sakė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Nuo praėjusių metų liepos 1 d. galimybę įgyti paklausią ateities profesiją gali tiek darbo ieškantys, tiek dirbantys žmonės.   

 

 

Pagal Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento informaciją

Vitalio Lebedžio nuotraukos

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis