Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Seminaras "Skaitmeninės kompetencijos ir IKT įrankiai atnaujinto BUP įgyvendinimui"

Balandžio 12 dieną Šiaulių „Romuvos" progimnazijos mokytojos Vitalija Šukienė, Diana Norkaitienė, Žaneta Mickevičienė ir Rolanda Miškūnienė vedė seminarą „Skaitmeninės kompetencijos ir IKT įrankiai atnaujinto BUP įgyvendinimui" savo progimnazijos ir miesto pedagogams.

Seminaro metu buvo pateikta pavyzdžių iš gerosios patirties, naudojant Nearpod, Cram, Liveworksheets, Canva virtualias aplinkas, atskleisti šių virtualių aplinkų privalumai ir galimybės naudojant jas įvairių dalykų pamokose.

Informacinės ir komunikacinės technologijos (toliau IKT) – efektyvi ir šiuolaikiška mokymo priemonė, kurios naudojimas yra ypač aktualus, siekiant kokybiškos, veiksmingos ir modernios mokymo ir mokymosi proceso kaitos. Dirbant su šiuolaikiniais vaikais, kurie dar vadinami „technologijų pasaulio čiabuviais“ būtina kalbėti jų kalba, todėl seminaro paskirtis buvo pasidalinti patirtimi, kaip galima šiuolaikiškoje pamokoje naudoti informacines komunikacines technologijas, jas integruoti į ugdymo turinį, pamokų mokomąją medžiagą pateikti patraukliai, sudaryti galimybę naudotis IKT kaip mokymosi šaltiniu. Seminaras „Skaitmeninės kompetencijos ir IKT įrankiai atnaujinto BUP įgyvendinimui“ buvo skirtas mokytojams, kurie savo pamokose kompiuterius, planšetes arba net mobilius įrenginius naudoja kaip įrankius, padedančius sukurti modernią, patrauklią aplinką mokiniams.

 Seminaro dalyviai sužinojo, jog skaitmeninių aplinkų naudojimas yra būdas palengvinti mokytojui tikrinti mokinio įgytas žinias, kad virtualios aplinkos sudaro galimybes reikalingam ir  veiksmingam mokytojų ir mokinių bendradarbiavimui bei mokymui ir mokymuisi.

 

Istorijos mokytoja Diana Norkaitienė

Nuotraukos: Dianos Norkaitienės

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas