Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiauliai reikšmingai prisidės prie klimato kaitos mažinimo – iškastines gamtines dujas miesto autobusuose pakeitė biometanu

Šiauliečius miesto maršrutais kasdien vežantys „Busturo“ dujomis varomi autobusai nuo šiol naudos nebe iškastines gamtines dujas (metaną) - visi miesto autobusų parko turimi  dujiniai autobusai pildomi aplinkai draugiškais degalais – biometanu.

Nulinės CO2 emisijos rodiklio autobusų parkui pavyko pasiekti be jokių naujų technologijų diegimo ir papildomų investicijų. Iš žemės gelmių išgaunamos gamtinės dujos ir biometanas savo chemine formule visiškai nesiskiria, todėl biometanas gali būti naudojamas visuose gamtinėmis dujomis varomuose autobusuose iš karto.

 Pagrindinis skirtumas yra tas, kad biometanas išgaunamas iš pūvančių natūralių medžiagų, organinių atliekų, kurioms irstant išsiskiria biodujos. Jos surenkamos, tinkamai išvalomos ir dujotiekiais perduodamos naudoti kaip degalai dujiniam transportui, todėl naudojant biometaną reikšmingai mažėja poveikis klimato kaitai. Biometanas visoje Europos Sąjungoje yra pripažįstamas kaip nulinės CO2 emisijos degalai, kuriuos galima naudoti tiek transporto, tiek pramonės veikloje.

„Miesto autobusams nereikėjo jokių papildomų investicijų pritaikant juos šių ekologiškų degalų naudojimui, dėl įvykusio pokyčio nepasikeitė ir degalų kaina – biometaną įsigyjame tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir gamtines dujas. Džiaugiamės, kad savalaikiai miesto savivaldybės sprendimai dėl degalų rūšies autobusams pasirinkimo ir jų tiekimo suteikė mums galimybę be jokių papildomų išlaidų pilnai atitikti Lietuvoje smarkiai sugriežtintus poveikio klimato kaitai reikalavimus. Tuo pačiu mes reikšmingai prisidedame prie Europos Sąjungos „Žaliojo kurso“ iniciatyvos užtikrinti poveikio klimatui neutralumą“, – sako „Busturo“ vadovas Vaidas Seirackas.

Mieste įvairiais maršrutais kasdien važiuoja 62 dujiniai autobusai, kurie per mėnesį sunaudoja apie 200 tūkst. kubinių metrų dujų.

Pasak V. Seiracko, naudodamas biometaną, „Busturas“ gali lengviau projektuoti ir naujų autobusų įsigijimą. „Kai įsigyjame autobusus panaudodami ES struktūrinių fondų paramą, jau nuo pirmojo kilometro privalome naudoti 10 proc. degalų, atitinkančių nulinės CO2 emisijos kriterijų, o nuo 2025 m. šis reikalavimas taps privalomas visam mūsų eksploatuojamam transportui“, – sako V. Seirackas.

Pasak biometano tiekimą miesto autobusams užtikrinančios įmonės „SG dujos“ strateginės plėtros vadovo Sauliaus Bilio, biometanas pradėtas importuoti iš Nyderlandų, o jau kitąmet dujotiekiais turėtų atkeliauti ir pirmasis lietuviškas biometanas.

„Atsiradus galimybei importuoti biometaną, iškastines gamines dujas naudojantys transporto parkai jau dabar gali jas pilnai pakeisti nulinės CO2 emisijos degalais. „Siekiame padėti mūsų aptarnaujamiems transporto parkams kuo greičiau prisitaikyti prie ES nustatyto Žaliojo kurso ir pradėti naudoti tik aplinkai neutralius degalus. Šiandien turime istorinį įvykį, nes nuo šio mėnesio mūsų klientai, kurių didžioji dalis yra miestų viešojo transporto parkai, naudoja tik biometaną. Tikimės, kad jau artimiausioje ateityje biometaną ne tik importuosime, bet turėsime ir jį gaminančių jėgainių Lietuvoje“, – sako S. Bilys.

Biometaną vietoje gamtinių dujų  nuo lapkričio mėn. taip pat pradėjo naudoti ir Kauno bei Klaipėdos autobusų parkai.

Valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupė“ elektros ir dujų tiekėja „Ignitis“ lapkritį pradėjo importuoti aplinkai neutralius degalus – biometaną, skirtą verslo klientams, pirmoji biometaną Šiaulių, Kauno ir Klaipėdos autobusų parkų poreikiams įsigijo bendrovė „SG dujos“. Biometanas į Lietuvą bus importuojamas iš Nyderlandų dujotiekiais per Vokietiją ir Lenkiją.

 

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis