Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiauliai toliau stiprina STEAM pozicijas, patirtimi dalintasi respublikinėje konferencijoje

Šiauliai toliau stiprina pozicijas STEAM ugdyme*. Kartu su Vilniaus universiteto Šiaulių akademija buvo įkurtas STEAM centras, Savivaldybės iniciatyva atsirado į neformalųjį  STEAM ugdymą orientuotas Šiaulių techninės kūrybos centras. STEAM veiklos prieinamos visiems, nuo mažylių iki abiturientų.  Beveik prieš du metus STEAM ugdymas pradėtas taikyti ir ikimokyklinėse įstaigose. Specialioje konferencijoje šiauliečiai dalijosi sukaupta patirtimi, susirinkusius dalyvius iš visos šalies pasveikino švietimo, mokslo ir sporto ministrė ir Šiaulių meras.

 Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva, 2020 metų rudenį mieste veiklą pradėjo penki „STEAM darželis“ centrai. Į ikimokyklinį STEAM ugdymą įsitraukė Šiaulių lopšeliai-darželiai „Berželis“, „Drugelis“, „Pasaka“, „Pupų pėdas“, „Žirniukas“. Su beveik du metus šioje programoje dirbančiais pedagogais nuolat konsultuojasi kitų Lietuvos ikimokyklinių įstaigų atstovai, norintys taip pat stiprinti STEAM veiklas. Susidomėjimui augant, patirtį sukaupę pedagogai savo žiniomis ir įžvalgomis dalinosi surengdami respublikinį gerosios patirties sklaidos renginį „Atrask Šiaulių STEAM: erdvė kurti ir tyrinėti“. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje surengtoje konferencijoje dalyviams buvo pristatyti plenariniai pranešimai, vyko STEAM kūrybinės dirbtuvės, svečiai pakviesti apsilankyti Šiaulių ikimokyklinio ugdymo įstaigų STEAM centruose. Kad renginys aktualus ir svarbus Lietuvos pedagogų bendruomenei tapo aišku įvertinus norinčiųjų dalyvauti skaičių ir plačią dalyvių geografiją. Visos konferencijos vietos užsipildė jau per pirmąją registracijos savaitę, Šiauliuose apsilankyti panoro per 120 pedagogų.

Iš visos šalies susirinkusius konferencijos dalyvius pasveikino švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Vilniaus universiteto rektorius prof. dr. Rimvydas Petrauskas.

STEAM veiklos padeda nuo pat mažų dienų atpažinti vaikų polinkius, paskui juos stiprinti bendrojo lavinimo procese, stiprinant profesinį orientavimą. Kitas svarbus STEAM uždavinys – darbo komandoje ir problemų sprendimų įgūdžių formavimas. Unikalu, kad Šiauliai labai daug dėmesio skiria ikimokykliniam STEAM ugdymui. Jei mažus vaikus sudominsime konkrečiais dalykais, jei atversime jų galimybes, galėsime tikėtis, kad jie ir toliau žengs tais žingsniais į priekį“, –  kalbėjo Jurgita Šiugždinienė.

„Ikimokyklinio ugdymo tarpsnis yra labai svarbus, jį būtina stiprinti, į jį investuoti. Visos pažangios šalys tai daro, ateina šis supratimas ir į Lietuvą, gaila, kad kiek pavėluotai. Džiaugiuosi, kad ikimokyklinis STEAM ugdymas Šiauliuose įsitvirtina, dabar prasideda patirties sklaida į visą Lietuvą. STEAM jungia įvairius mokymo dalykus ir paverčia juos įdomiais tiek vaikams, tiek pedagogams. Pats ugdymo procesas tampa patraukliu ir dar suformuoja kiekvienam vaikui taip reikalingas patirtis ir įgūdžių pagrindus“, –  teigė A. Visockas.

Po konferencijos atidarymo ceremonijos, miesto mero lydima Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vadovė apžiūrėjo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centrą ir Šiaulių techninės kūrybos centro STEAM veikloms skirtas erdves.  

Vykstant konferencijai taip pat vyko svarbi procedūra, kuri užtikrino buvusio Šiaulių universiteto botanikos sodo perspektyvas. Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas pasirašė bendrą dviejų institucijų susitarimą, užtikrinantį papildomą miesto finansavimą Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos botanikos sodo veikloms. Ketinimų protokole numatoma, kad bus siekiama botanikos sodą perduoti miestui.

Konferenciją „Atrask Šiaulių STEAM: erdvė kurti ir tyrinėti“ organizavo Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyrius, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Šiaulių lopšeliai-darželiai „Berželis“, „Drugelis“, „Pasaka“, „Pupų pėdas“, „Žirniukas“.

*STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus.

 

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis