Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Šiaulių gatvėms reikalingos didžiulės investicijos

Šiaulių miestas nuosekliai investuoja į susiekimo infrastuktūrą, atnaujinamos gatvės, šaligatviai, dviračių takai. Tačiau visam šiam ūkiui prižiūrėti ir tobulinti reikalingas įspūdingos apimties finansavimas.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis spaudos konferencijoje informavo apie Šiaulių miesto gatvių situaciją ir jų atnaujinimui reikalingą finansavimą. Pasak administracijos vadovo, šiuo metu miesto gatvių tinklą sudaro 349,7 km. Iš jų: 261,9 km yra asfaltuotos, 82,6 km su žvyro danga, dar 5,2 km yra gruntiniai keliukai. Gatvių remontui ir tiesimui vidutiniškai skiriama virš 12,5 mln. eurų kasmet. Vidutiniškai per metus  išasfaltuojama 3,1 km,  atnaujinama asfalto dangų – 5,1 km,  įrengiama naujų gatvių – 1,1 km.

Kalbėdamas apie 261,9 km asfaltuotų gatvių, A. Bartulis pabrėžė, kad tik trečdalis jų – apie 90 km – yra geros ar patenkinamos būklės. 25,7 km gatvių yra suremontuota per pastarąjį 5 metų laikotarpį. Didesnė pusė – 172,2 km – miesto gatvių yra prastos, nepatenkinamos būklės. 

Specialistai paskaičiavo, kad vertinant šių metų kainomis, norint minimaliai sutvarkyti esamą gatvių infrastruktūrą reikėtų įspūdingos sumos – beveik 160 mln. eurų.  Lėšų poreikis naujai suplanuotai infrastruktūrai įrengti 2024 m. kainomis siektų dar apie 60 mln. eurų. Palyginimui – vasarį patvirtinto šiųmetinio Šiaulių biudžeto dydis siekė 272 milijonus eurų. 

Pasak A. Bartulio, tiesiant naujas gatves ar rekonstruojant senas, yra privaloma įrengti papildomus elementus, kurie gerokai pabrangina tokius darbus:

  • eismo organizavimo sprendinius (papildomos juostos, žiedinės sankryžos);
  • eismo saugumo priemones (šviesoforai, salelės, tvorelės, siaurinimai);
  • judumo priemones (takai, takų jungtys);
  • naują apšvietimą
  • lietaus vandens nuvedimo sprendinius.

Net ir visiškai sutvarkius gatves, reikėtų numatyti nuolatinį finansavimą infrastruktūros būklei palaikyti. Asfalto dangos turi kapitaliai būti atnaujinamos kas 20 metų, taigi reikėtų suremontuoti 17,5 km gatvių ruožų kasmet (349,7 km/20 metų), tam skiriant 12,2 mln. Eur  (dabartinėmis kainomis).

Šiandien savivaldybės kelių sektoriuje yra susikaupusių problemų ne mažiau kaip už 230–240 mln. eurų, kartu vertinant ir pėsčiųjų takų remonto poreikį bendro naudojimo teritorijose.

 

Savivaldybė siūlo tokius būdus ir priemones, kaip padidinti kelių sektoriaus finansavimą. Tam reikėtų:

  • Peržiūrėti LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme numatytas kelių mokesčio lengvatas;
  • Padidinti valstybės biudžeto lėšomis prisidėjimą prie savivaldybės kelių sektoriaus statybos ir priežiūros finansavimo.
  • Peržiūrėti koncesijos, viešos ir privačios partnerystės bei kitų bendradarbiavimo su verslu modelių teisinį reguliavimą, skatinant į šios problemos sprendimą įtraukti ir verslą.
  • Peržiūrėti savivaldybių skolinimosi galimybes investiciniams projektams finansuoti.
  • Peržiūrėti LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatas, daugiau motyvuojant verslą investuoti į savivaldybių infrastruktūrą.

Antanas Bartulis pabrėžė, kad sprendžiant kelių sektoriaus finansavimo klausimą tektų ieškoti papildomų projektuotojų ir rangovų pajėgų, kurie galėtų atlikti padidėjusias kelių projektavimo ir rangos darbų apimtis, taip pat užtikrinti, kad infrastruktūros projektams administruoti būtų pakankamai žmogiškųjų išteklių viešajame sektoriuje.

 V. Lebedžio nuotraukos

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis