Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių meras kreipėsi į Ministrę Pirmininkę: Lietuvai reikia rimtų koncertinių salių

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas raštu kreipėsi į Ministrę Pirmininkę Ingridą Šimonytę, prašydamas peržiūrėti 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos Lietuvai nuostatas, kad būtų galima didesnį finansavimą skirti kultūros sričiai, profesionaliojo meno prieinamumo didinimui. Anot mero, Lietuva turėtų pasekti Latvijos ir Estijos pavyzdžiu ir įkurti tris-keturias profesionaliajam menui skirtas koncertines sales.

„Spėkite, kiek pinigų 2021-2027 metų finansinėje perspektyvoje bus vienaip ar kitaip susieta su kultūra. Jūs atspėjote – iš esmės nieko. O kas tada nutiks? Ogi tada ir nebus šalies ekonominio pakilimo, mat aukštesnės pridėtinės vertės verslai ateina ten, kur tam yra pasiruošusi visuomenė. Ėmiausi iniciatyvos ir Ministrė Pirmininkė, Seimo Kultūros komitetas, Seimo nariai bičiuliai gaus mano raštą, kur labai aiškiai pasakoma, jog Lietuvos teritorijoje 2030 metais yra būtinos 3-4 kokybiškos koncertų salės. Tuos dalykus ne tik suprato, bet tokios salės jau yra pastatytos ir veikia tiek Latvijoje, tiek Estijoje. Reikia keisti mąstymo kampą“, – tvirtina A. Visockas.

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas įsitikinęs, kad viena iš naujų koncertinių salių turėtų tarnauti Šiaurės Lietuvos gyventojų kultūriniams poreikiams. Pasak mero, matydama 10 metų perspektyvą, Šiaulių miesto savivaldybė inicijuos naujos regioninės koncertinės salės statybą, nes be profesionaliosios muzikos klausymo erdvės ir intensyvaus muzikinių kolektyvų gyvenimo miestas, o kartu ir regionas, lieka sociokultūrinio gyvenimo paraštėse. Tokia pati situacija yra ir kituose regionuose.                                                                              

Šiaulių meras sutinka, kad profesionalios koncertinės salės yra brangūs objektai ir tokių projektų įgyvendinimas gali užtrukti, bet būtina jau dabar atsakingai išnagrinėti poreikį bei ieškoti visų įmanomų finansinių galimybių Lietuvai pasekti Latvijos ir Estijos pavyzdžiu.

Anot Artūro Visocko, kuris yra ir Šiaulių regiono kolegijos pirmininkas, būtina peržiūrėti Europos Sąjungos fondų investicijų programos Lietuvai nuostatas, siekiant skirti daugiau dėmesio ir didesnį finansavimą kultūros sričiai, didinti profesionaliojo meno prieinamumą. Regioninės politikos tikslams įgyvendinti ir atskirčiai tarp regionų mažinti būtina užtikrinti galimybes plėtoti ne tik ekonomiką, bet ir sudaryti palankias sąlygas teikti kokybiškas kultūros paslaugas. 

Iki to laiko, kol atsiras naujos salės, regionams svarbu turėti bent kiek kokybiškesnes erdves. Šiaurės Lietuvoje tokia galėtų tapti šiuo metu rekonstruojama koncertinės įstaigos „Saulė“ salė, tik joje dar būtina tinkamai sutvarkyti akustinę dalį.

Būtinybę akustiniams sprendimams skirti papildomų lėšų Šiaulių miesto meras Artūras Visockas pristatė susitikime su kultūros ministru Simonu Kairiu. Kultūros ministerijos vadovai suprato Šiaulių miesto savivaldybės iškeltas  problemas ir išreiškė palaikymą, siekiant pritraukti 50 proc. reikiamų lėšų akustikos sprendiniams įgyvendinti.  

„Atsižvelgdami į minėtą situaciją, prašome 2022 metais skirti 50 proc. (750 tūkst. eurų)  trūkstamų lėšų, kaip tikslinę dotaciją, reikalingą objektui tinkamai užbaigti ir akustikos sprendiniams  įdiegti. Finansavimas užtikrintų regioninės politikos, skirtos kultūriniams poreikiams tenkinti, įgyvendinimą“, – rašoma Šiaulių mero rašte Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei ir Seimo Kultūros komiteto pirmininkui Vytautui Juozapaičiui.

Pridedamas Šiaulių miesto mero Artūro Visocko raštas