Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių mero nuomone, šeimų marše – politikams ne vieta

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas susitiko su pranciškonų vienuoliu broliu Pauliumi. Susitikime dalyvavo ir mero pavaduotoja Simona Potelienė. Pokalbio metu nemažai dėmesio buvo skirta pilietinei akcijai „Didysis šeimų gynimo maršas 2021“.  Ir svečias, ir meras sutarė, kad šis renginys turėtų vykti vien visuomenės iniciatyva. Akcija neturėtų būti politizuota, nekelti priešpriešos, o tik išryškinti ginamas Konstitucijos nuostatas ir išreikšti palaikymą šeimos institucijai.

Gimtuosiuose Šiauliuose apsilankiusį pranciškonų vienuolį brolį Paulių Vaineikį į susitikimą pakvietė miesto meras Artūras Visockas. Kaip paaiškėjo, abiem netgi teko kartu mokytis toje pačioje pradinėje klasėje. Beveik tris dešimtmečius Dievo tarnystei paskyręs P. Vaineikis prisiminė, kad iki pilnametystės buvęs tikrų tikriausias ateistas, atsivertimas įvyko tarnaujant sovietinėje armijoje, esant sunkios emocinės būsenos, po mamos laidotuvių. Grįžęs po tarnybos, įstojo į kunigų seminariją, ją baigęs, tęsė studijas Italijoje.

„Kai tik turiu galimybę apsilankyti, visada apžiūriu, kas naujo mano vaikystės ir jaunystės mieste. Maloniai stebiuosi matydamas, kaip viskas pasikeitė“, –  proga pabūti Šiauliuose džiaugėsi P. Vaineikis.

Susitikimo metu kalbėta ir apie artėjančią pilietinę akciją „Didysis šeimų gynimo maršas 2021“, merui rūpėjo išgirsti aktyvaus pranciškono poziciją.  

„Nors ir nebūsiu šio renginio dalyvis, palaikau jo idėją. Įvairių krikščioniškų konfesijų tikinčiųjų bendruomenes raginčiau dalyvauti šeimų marše. Tik to renginio intencija turėtų išlikti pozityvi ir pagarbi, maršas neturėtų būti priešiškas. Kristus mokė neatsakyti pykčiu į pyktį, keiksmu į keiksmą, bet mokė laiminti, juk ką sėjame, tą ir pjausime“, –  kalbėjo vienuolis pranciškonas.

„Manau, kad šis renginys turėtų būti nepolitizuotas, politikai dažnai sugadina gražias pilietines idėjas. Šiame marše nedalyvausiu ir kviečiu nedalyvauti visus kitus politikus. O jei su politika susiję asmenys atsitrauktų ir iš akcijos organizatorių, tai tik išgrynintų pirminę renginio idėją, sumažintų priešpriešą ir visuomenėje kylančią įtampą. Šis maršas turėtų būti už Lietuvą, už šeimą, už Konstituciją, jis neturėtų būti prieš ką nors. Iš maršo organizatorių girdimas žinutes apie laužų deginimą prie Seimo ar spaudimą parlamentarams norėčiau vertinti kaip nesusipratimą. Tikrai nesu kaip nors prieš šią iniciatyvą. Žmones, kurie nori ir turi galimybių, kviečiu būtinai dalyvauti šeimų marše“, – sakė meras Artūras Visockas.

 Šiaulių miesto savivaldybės informacija

V. Lebedžio nuotraukos