Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Šiaulių miesto aplinkos oro kokybė rugpjūčio mėnesį

Aplinkos apsaugos agentūros 2023 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis, centrinėje miesto dalyje rugpjūčio mėn. kietųjų dalelių (KD10) vidutinė 24 val. koncentracija neviršijo ribinės vertės (50 µg/m3) ir kito nuo 10 iki 42 µg/m3.  Vidutinė  rugpjūčio mėnesio kietųjų dalelių koncentracija 20 µg/m3 ir, palyginti su liepos mėn. vidutine koncentracija, padidėjo 1,3 karto, nuo 15 iki 20 µg/m3.  Šiemet kietųjų dalelių (KD10) vidutinė 24 val. koncentracija miesto aplinkos ore 2 dienas  viršijo paros ribinę vertę. Sausio, vasario, balandžio, birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. viršijimų nebuvo, kovo ir gegužės mėn. ribinė vertė buvo viršyta po vieną dieną. Leistinas viršijimų skaičius 35 dienos per metus.

Municipalinio aplinkos oro monitoringo duomenimis, pietinėje miesto dalyje rugpjūčio mėn. kietųjų dalelių (KD10) vidutinė 24 val. koncentracija  neviršijo ribinės vertės (50 µg/m3) ir kito nuo 8 iki 28 µg/m3.  Vidutinė rugpjūčio mėnesio kietųjų dalelių koncentracija 16 µg/m3 ir, palyginti su liepos mėn. vidutine koncentracija, padidėjo 1,2 karto, nuo 13 iki 16 µg/m3. Koreliacijos koeficientas tarp aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis verčių miesto centre ir pietinėje miesto dalyje 0,69.

Kietųjų dalelių vidutinė paros koncentracija miesto aplinkos ore rugpjūčio mėn. neviršijo ribinių verčių ir kito nuo 8 iki 42 µg/m3.  Vidutinė rugpjūčio mėnesio kietųjų dalelių koncentracija kito nuo 16 iki 20 µg/m3 ir, palyginti su liepos mėn. vidutine koncentracija, padidėjo 1,3 karto, tačiau  neviršijo 50 % vidutinės metų ribinės vertės (40 µg/m3). Kietųjų dalelių koncentracijos kitimą miesto aplinkos ore rugpjūčio mėn. veikė diegiamos transporto sukeliamos oro taršos mažinimo priemonės, gatvių valymas ir palankios meteorologinės sąlygos teršalų išsisklaidymui su dideliu kritulių kiekiu ir dienų su krituliais skaičiumi.

Vidutinė rugpjūčio mėn. oro temperatūra 19,1oC, aukščiausia oro temperatūra 32,2oC, žemiausia 8,6oC. Vyravo  pietvakarių krypties vėjas, vidutinis vėjo greitis 2,0 m/s.  Kritulių kiekis 137 mm, 17 dienų buvo su krituliais.

Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos informacija

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius