Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiauliuose toliau plėtojami vandentiekio ir nuotekų tinklai

Kokybiškos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos tampa prieinamos vis daugiau šiauliečių. Netrukus centralizuotos paslaugos bus pasiekiamos Lieporių–Šventupio gyvenamojo rajono Jotvingių, Žiemgalių, Bartų ir Tyravos gatvių gyventojams. Šiame individualių namų kvartale statybų rangovas UAB „SROS“ jau nuo balandžio mėnesio tiesia naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus.

Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“ rangos sutartį UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė kovo 26 d. Bendrovė jau buvo pasirengusi tinklų techninį projektą, todėl rangovas UAB „SROS“ darbus pradėjo iš karto. Pagal sutartį per 9 mėnesius planuojama nutiesti 2,4 km vandentiekio, 4,2 km nuotekų tinklų bei įrengti 3 požemines nuotekų perpumpavimo siurblines.

Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje bus nutiesiamas vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas iki kiekvieno sklypo ribos. Savininkams reikės pasirūpinti atšakų paklojimu savo sklypo ribose ir vėliau, pradėjus eksploatuoti naujus tinklus, su UAB „Šiaulių vandenys“ sudaryti paslaugų tiekimo sutartį. Organizuojant šiuos darbus gyventojams kyla daug klausimų, todėl bendrovė būsimų klientų patogumui paruošė nuoseklią prisijungimo tvarką.

Projekto darbus planuojama užbaigti šių metų pabaigoje. Išplėtojus tinklus Jotvingių, Žiemgalių, Bartų ir Tyravos gatvėse, centralizuotai teikiamos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos taps prieinamos 38 esamiems namų ūkiams ir dar 66 namų ūkiams perspektyvoje.

Rangovas darbų atliks už 618,44 tūkst. Eur (be PVM). Šiaulių miesto savivaldybei pritarus, UAB „Šiaulių vandenys“ šiuos darbus vykdo savomis lėšomis.

Šis projektas yra 2020 m. pradėto vykdyti projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Lieporių–Šventupio gyvenamajame rajone“ tęsinys. 2020–2021 m. dalyje šio kvartalo gatvių – Žiemgalių, Kalniškių, Lietuvininkų, Sembos, Aisčių ir Tyravos – buvo įrengta vandentvarkos infrastruktūra ir šiuo metu vyksta baigiamieji darbai: tvarkoma aplinka bei ruošiama dokumentacija.

Tinklų plėtra miesto kvartaluose vystoma pagal „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane“ nustatytus prioritetus ir eiliškumą (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290).

Daugiau informacijos apie šį ir kitus projektus UAB „Šiaulių vandenys“ interneto svetainėje www.siauliuvandenys.lt.   

 

 

UAB „Šiaulių vandenys“ informacija