Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos mokiniai kuria savo inžinerinius produktus

Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos direktorius Vytautas Kantauskas pristatė, kaip sekasi gimnazijai, pasirinkusiai inžinerijos mokslų kryptį. Pasak jo, moksleiviams nebeužtenka tiesiog turėti žinių – jomis reikia mokėti naudotis.

Inžinerinė programa realizuojama jau penktus metus

Vytautas Kantauskas praneša, kad gimnazija jau penktus metus realizuoja inžinerinę programą, tačiau šie mokslo metai yra pirmieji, kai Šiaulių miesto taryba yra patvirtinusi šios gimnazijos mokslo kryptį.   

„Galime pasidžiaugti, kad įgyvendinant šią programą mūsų mokiniai įgyja daug naudingų įgūdžių: programavimo, projektavimo, litavimo, siuvimo ir kt. Jie mokosi žinias taikyti praktikoje, todėl įgyja įvairių kompetencijų“, – džiaugėsi V. Kantauskas.

Gimnazijos direktorius sako, kad jau išleido vieną mokinių laidą, kuri buvo fokusuota į inžinerijos mokslus. Pasak jo, ši laida išėjo labiau pasitikėdama savo jėgomis ir stipriau pasiruošusi tolimesniems iššūkiams integruojantis į darbo rinką.

Sukomplektuotos dvi inžinerinės krypties klasės

Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Riukienė pranešė, kad šiais mokslo metais buvo sukomplektuotos dvi inžinerinės krypties klasės.

„Atranka buvo vykdoma pavasarį ir pretendentų į šias klases buvo daugiau, nei galėjome priimti. Džiaugiamės, kad mums pavyko pasirengti ir atrinkome mokinius, kuriems nėra sudėtinga ugdytis pagal inžinerinio ugdymo programą“, – pranešė I. Riukienė.

Šios programos tikslas – ugdyti inžinerinę kompetenciją: mokyti vaikus pažinti inžinerinį procesą, gebėti jį kurti ir valdyti. Prie bendrosios ugdymo programos pridedami du dalykai: inžinerija ir projektavimas. Greta pagrindinių dalykų pridedami pasirenkamieji dalykai: robotika; biotechnologijos; dizaino, statybų ar maisto technologijos.

Pirmos gimnazistinės klasės mokiniai kuria savo išskirtinius inžinerinius produktus

Pasirinkę inžinerijos mokslų kryptį gimnazistai pradeda kurti savo inžinerinius produktus, o vėliau juos parduoda savo įsteigtoje mokomojoje bendrijoje.

Gimnazija bendradarbiauja su aukštojo mokslo įstaigomis ir verslo atstovais. Pasak direktoriaus pavaduotojos, partneriai įvairiapusiškai padeda mokiniams, juos konsultuoja ir stengiasi, kad idėjos būtų įgyvendintos.

Antroje gimnazijos klasėje mokiniai pradeda mokytis elektronikos inžinerijos. I. Riukienė praneša, kad jau 10-oje klasėje gimnazistai turi pirmąją inžinerinę praktiką įmonėje „Artilux NMF“. Per praktiką mokiniai turi galimybę prisiliesti prie elektroninių sprendimų kurdami apšvietimo sistemas.  Pagrindinis dešimtokų tikslas – sukurti savo išmaniuosius šviestuvus.

Trečia ir ketvirta gimnazijos klasė orientuota į mokinio individualius gebėjimus.

„Kiekvienas būsimas inžinierius renkasi individualų darbą, sudaro ugdymosi planą ir suradęs rėmėjus įgyvendina įvairiausias idėjas: nuo lango atidarymo sistemos iki skirtingų programėlių“, – pavyzdžiais dalijosi I. Riukienė.

 

Rengė mero padėjėja Alaina Štreimikytė