Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Stasio Šalkauskio premijos laureatas Gintautas Mažeikis apdovanotas iškilmingoje ceremonijoje

2023 m. gegužės 18 d. Šiaulių kultūros centre vyko šiauliečio profesoriaus Stasio Šalkauskio premijos įteikimo vakaras, kurį lydėjo koncertinė programa. Šiemet laureatų gretas papildė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedros dėstytojas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Socialinės ir politinės kritikos centro vedėjas prof. habil. dr. Gintautas Mažeikis. 13-oji premija įteikta už tautos kultūros, meno, filosofinės ir pedagoginės minties įprasminimą ir plėtojimą, savo veikla tęsiantiems Stasio Šalkauskio darbus.

Stasio Šalkauskio premija – kas trejus metus įteikiamas garbingas apdovanojimas, suteikiamas už kultūros, meno, mokslo ir filosofinės minties turtinimą ir ugdymą iš Šiaulių krašto kilusiems arba savo veikla bei gyvenimu su Šiaulių kraštu ir Lietuva susijusiems asmenims.

Gegužės 18-osios vakarą Šiaulių kultūros centro Kamerinėje salėje pagerbtas ir pasveikintas tryliktasis premijos laureatas – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedros dėstytojas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Socialinės ir politinės kritikos centro vedėjas prof. habil. dr. Gintautas Mažeikis už Stasio Šalkauskio minties įprasminimą ir plėtojimą. Laureatui įteikta premija ir tauraus metalo atminimo ženklas, kurio autoriai Vilmantas Dambrauskas ir Dainius Kulnys.

„Noriu padėkoti už man suteiktą garbę, už suteiktą pakvietimą būti tryliktuoju laureatu, o būtent šitas skaičius mane ir mano tapatybę labai tenkina. Ačiū Jums“, – dėkojo Stasio Šalkauskio premijos laureatas, profesorius Gintautas Mažeikis.

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas neslėpė susižavėjimo įsteigtos premijos galia ir jos laureatais: „Šiandien ypatinga diena Šiauliams, tikrai turime kuo didžiuotis. Ir jeigu Jūs nors trumpam pasigilintumėte į Stasio Šalkauskio laureatų vardus ir į tai, ką jie darė, tai suprastumėte, kokią didelę galią sujungia šita premija. Ir jeigu jau su tokia galia, filosofine galia mes niekur nenueisime, tai tada su kuo galima nueiti? Tikrai mes galime nueiti ir nueisime ten, kur norime“, – sakė Šiaulių miesto meras A. Visockas.

Ceremonijos metu buvo pasveikinta ir apdovanota šių metų kovo mėnesį Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos abiturientė Miglė Jankutė, surengusi žygį nuo Stasio Šalkauskio gimnazijos iki Kauno Vytauto Didžiojo universiteto ir įveikusi 137 kilometrus – tiek, kiek šiemet sukanka metų nuo prof. Stasio Šalkauskio gimimo.

Renginyje skambėjo Šiaulių kamerinio orkestro „Camerata Solaris“ (meno vad. ir dirig. V. Čepinskis), taip pat Jono Vozbuto (akordeonas), Gabrieliaus Ruzo (akordeonas), Motiejaus Dudniko (akordeonas), Vilhelmo Čepinskio (smuikas) ir Viktorijos Čepinskienės (smuikas) atliekama muzika.

Stasio Šalkauskio premijos laureato Gintauto Mažeikio filosofinė veikla ir karjera tiesiogiai susijusi su Šiaulių miestu. Jis dirbo Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto dėstytoju, o kiek vėliau tapo Filosofijos katedros vedėju. G. Mažeikis – pirmojo Lietuvoje Kultūrinės antropologijos centro Šiaulių universitete įkūrėjas ir direktorius, o vėliau filosofijos profesorius, Šiaulių universiteto žurnalo „INTER Studia humanitis“ vyr. redaktorius. Profesoriaus asmenybė kūrė Šiaulių miesto, kaip naujoviškos filosofijos centro įvaizdį.

Gintauto Mažeikio filosofinėje veikloje daug dėmesio skiriama Stasio Šalkauskio palikimui, kurio tęstinumas ir plėtojimas atsispindi jo mokslo darbuose, straipsniuose, publicistikoje ir paskaitose. Tokiuose premijos laureato tyrimuose kaip „Globalizacija ir Lietuvos tautinės civilizacijos idėja“, „Propaganda ir simbolinis mąstymas“, „Lietuvos tautinis polimorfizmas ir politinė evoliucija“ daug dėmesio skiriama ir šiandien aktualioms filosofinėms Stasio Šalkauskio idėjoms.

Organizatoriai džiaugiasi, kad įsteigta šviesuolio S. Šalkauskio premija tik įrodo, jog laikas profesoriaus ir filosofo Stasio Šalkauskio idėjų nesunaikino – jos tebeturtina mūsų dvasinį gyvenimą visose srityse. 

 

Renginio organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybė. Partneriai: Šiaulių kultūros centras, koncertinė įstaiga „Saulė“, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija. Draugas – Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka. 

  

Šiaulių kultūros centro informacija,

Rolando Parafinavičiaus nuotr.

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis