Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Stojantieji į Šiaulių valstybinę kolegiją kviečiami suklusti – liko kelios svarbios dienos

Šiuo metu Šiaulių valstybinės kolegijos priėmimo tarnybos gaunamų užklausų turinys rodo, kad daugeliui stojančiųjų kyla klausimų dėl teisingo prašymo užpildymo. Jei ketinate teikti prašymą, neatidėliokite ir padarykite tai dar šiandien, kad spėtumėte pasikonsultuoti su priėmimo tarnyba ir prireikus jį pakoreguoti.

Bendrojo priėmimo pagrindinio etapo kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 9 d., juos pamatysite prisijungę savo bendrojo priėmimo paskyroje www.lamabpo.lt.

Svarbu žinoti, kad užpildžiusieji bendrojo priėmimo prašymus savo įstojimo galimybes gali pamatyti jau dabar, skiltyje „Užpildytas prašymas". Turite matyti suskaičiuotą konkursinį balą kiekvienoje jūsų prašymo eilutėje (jų galima užpildyti 9) ir informaciją, ar pageidavimas dalyvauja konkurse, ar ne. Jei pageidavimas konkurse dalyvauja – viskas gerai, galite tikėtis gauti kvietimą. 

Jei nedalyvauja – susisiekite su priėmimo tarnyba išsiaiškinti priežastis, pasikonsultuoti dėl tiesioginio priėmimo. Į nedalyvaujančius bendrojo priėmimo konkurse pageidavimus kvietimo studijuoti tikrai nebus, nes sistema yra kompiuterinė, joje žmogiškasis faktorius neveikia, todėl neverta tikėtis, kad toks pageidavimas „kaip nors“ sudalyvaus konkurse. Kuo anksčiau su priėmimo tarnybos specialistų pagalba išsiaiškinsite įstojimo galimybes, tuo sėkmingesni bus rezultatai!

Bendrojo priėmimo sistemą galima panaudoti ir kaip patogų įrankį, kuris jums automatiškai suskaičiuos konkursinį balą į įvairias jūsų pasirinktas studijų programas ir parodys, ar pageidavimas dalyvautų konkurse. Po to nereikalingus pageidavimus galima ištrinti arba surikiuoti norima eilės tvarka, spustelėjus mygtuką „Plačiau“, matomą esant skiltyje „Pageidavimai". 

Bendrojo priėmimo sistemoje yra išvardinti įvairiausi kriterijai, už kuriuos gali būti skiriami papildomi balai – reikėtų atidžiai peržiūrėti ir pažymėti jums tinkamus kriterijus. 

Baigusieji profesines mokyklas turėtų būtinai spustelėti mygtuką „Plačiau“, matomą esant skiltyje „Pageidavimai" ir atsivėrusiame lange pažymėti informaciją apie įgytą tos pačios švietimo srities profesinę kvalifikaciją ir turimą ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą arba įgytą profesinio mokymo diplomą su pagyrimu.

Stojantieji, jau turintys aukštąjį išsilavinimą, turėtų atidžiai pažymėti informaciją apie savo ankstesnių studijų finansavimo pobūdį. Studijavusieji visas arba daugiau kaip pusę studijų valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) vietoje, žymi „Ne daugiau kaip pusę programos kreditų įgijau valstybės finansuojamoje vietoje“. Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, valstybė finansuoja vienerias tos pačios pakopos studijas (pvz. vienerias bakalauro, vienerias magistro ir t. .), už antrąsias reikėtų mokėti savo lėšomis. Tai naudinga žinoti studijuojantiems, ateityje planuojantiems studijuoti ir kitą tos pačios pakopos programą. Įstojus į valstybės finansuojamą vietą, įpusėjus studijoms, galima pereiti į mokamas studijas, tokiu būdu išsaugant galimybę ateityje vėl pretenduoti į valstybės finansuojamas tos pačios pakopos studijas.

Šiaulių valstybinės kolegijos bendrajam priėmimui siūlomų studijų programų sąrašas skelbiamas ČIA

Kreipkitės į Šiaulių valstybinės kolegijos priėmimo tarnybos specialistus ir pasinaudokite jų sukaupta patirtimi!

Dirbame be pietų pertraukos ŠVK centriniuose rūmuose, Aušros al. 40,  nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – 8.30–16.30 val., penktadieniais – 8.30–15.30 val. Taip pat konsultuojame el. paštu [email protected], telefonais (8 41)  52 50 51, 8 615 97 114.

Šiaulių valstybinė kolegija atkreipia stojančiųjų dėmesį, kad rugpjūčio 13–16 dienomis www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje vyks papildomas priėmimas.

ŠVK – daugiau nei studijos! Išsirink, kas tau patinka ir tinka!

Šiaulių valstybinės kolegijos informacija

Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas