Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Švaros diena: Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkų ir administratorių, patenkančių į Šiaulių miesto mokamas transporto priemonės stovėjimo zonas, dėmesiui

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti gyvenamosios aplinkos gatvių švarą, yra nustačiusi laiką, skirtą gatvių švarai užtikrinti. Tai laikas, kai tam tikrose gatvių atkarpose draudžiama statyti automobilius, taip sudarant galimybę prižiūrėti visą gatvės plotą, įskaitant ir pakraščius.

Išplėtus apmokestinamas zonas ir pakeitus minėtoms funkcijoms atlikti skirtą laiką, buvo susidurta su gyventojų nepasitenkinimu. Todėl, atsižvelgiant į gyventojų skundus dėl Centrinėje miesto dalyje nustatytų vakarinių (17-21) valandų, kai gatvių tvarkymą gali atlikti Šiaulių miesto savivaldybės parinktas paslaugų tiekėjas, administracija skelbia apklausą. Apklausos tikslas - gauti tų daugiabučių namų gyventojų, kurie patenka į Šiaulių miesto mokamas transporto priemonių stovėjimo zonas ir kuriuos sprendimas labiausiai paveikė, nuomonę.

Kviečiame daugiabučių namų savininkų bendrijų, patenkančių į Šiaulių miesto mokamas transporto priemonių stovėjimo zonas, pirmininkus ir administratorius pateikti gyventojų apklausos protokolinius sprendimus dėl tinkamiausio „Švaros dienos“ laiko jų administruojamoje gyvenamojoje teritorijoje. Protokolinių sprendimų lauksime iki 2023 m. birželio 23 d. el. paštu .

Prašome pateikti balsavimo rezultatus šioms alternatyvoms. Vienas namų ūkis gali rinktis vieną, labiausiai jų poreikius ir interesus atitinkančią, alternatyvą:

 1. 8:00-12:00 val. (nurodyti balsavusiųjų skaičių);
 2. 12:00-16:00 val. (nurodyti balsavusiųjų skaičių);
 3. 17:00-21:00 val. (nurodyti balsavusiųjų skaičių);
 4. Gatvės nevalyti (taikoma visais metų laikais) (nurodyti balsavusiųjų skaičių).

Priedas

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius