Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šviečiančių žibintų šventė Globos namuose

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai skendėjo žibintų šviesų jūroje – bendruomenės su partneriais surengtoje pirmojoje Šviečiančių žibintų šventėje žibėjo per pusė tūkstančio švieselių.

Globos namų bendruomenė nusprendė surengti Šviesos žibintų šventę, nes šiuo laikotarpiu visiems trūksta šviesos ir saulės, šventė atskiria rudenį nuo žiemos, pripildo žmones šviesos, suteikia pasitikėjimo, įkvepia kūrybai ir suteikia daug vilties ir prasmės kiekvienai gyvenimo dienai.

Šviečiančių žibintų šventės metu, Globos namų teritorijoje šurmuliavo pulkai šiauliečių ir Rėkyvos bendruomenės narių, mat kiemelyje švietė rekordinis skaičius - net 560 žibintų švieselių!!! Žibintus Globos namų draugai buvo pagaminę iš moliūgų, stiklainių, metalinių dėžučių ir perdirbto plastiko pakuočių.

Visus šventės dalyvius pasitiko raganaitės vaišindamos gardžia arbata ir saldžiomis vaišėmis, kūrybinę vakaro atmosferą sukūrė poetės Kristinos Jankūnienės kūryba.

 

Globos namų bendruomenė dėkoja šviečiančių žibintų kūrybinei komandai:

Raudonojo kryžiaus draugijos savanoriams; Lopšelio-darželio „Trys nykštukai“, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Pelėdžiukų grupės mažiesiems draugams, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos bendruomenei, Rėkyvos bendruomenės moterims, Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro bendruomenės nariams; Šiaulių Dainų progimnazijos menų mokytojai Sandrai ir jos mokiniams, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų bendruomenės nariams, bei Jolantai Gedvilienei už pagalbą organizuojant šventinį vakarą.

 Šiaulių miesto savivaldybės globos namų informacija ir nuotraukos

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis