Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Tarptautinės mokytojų dienos proga įspūdingai pagerbti Šiaulių metų mokytojai

Šiauliai turi gražią tradiciją Tarptautinės mokytojų dienos proga pagerbti kūrybingiausius ir aktyviausius miesto pedagogus. Šių metų šventė pirmą kartą vyko išskirtinėje erdvėje, Šiaulių katedroje. Šiaulių meras Artūras Visockas  dešimčiai mokytojų įteikė apdovanojimą „Šiaulių miesto metų mokytojas“. Metų mokytojams paskirtos ir 2000 eurų premijos.

Ilgametė tradicija, kasmet pagerbti iškiliausius miesto mokytojus, prieš keletą metų tapo dar svaresne.  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu, padėkas ir atminimo dovanas Metų mokytojams papildė piniginės premijos.

Jubiliejiniais Šiaulių miesto metais, Tarptautinės mokytojų dienos šventė įvyko Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Renginio metu prisimintos ir iškilaus filosofo, pedagogo, Lietuvos kultūrinės ir pedagoginės minties kūrėjo, šiauliečio, Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus, profesoriaus Stasio Šalkauskio idėjos, kurios vis dar aktualios šiuolaikinei mokyklai ir visai švietimo bendruomenei. Sveikinimo žodį tarė Stasio Šalkauskio premijos laureatas Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis.

Pirmiausia atiduotas dėmesys miesto švietimo istorijai, pasveikinta gražią 170 metų sukaktį šiemet švenčianti J. Janonio gimnazijos bendruomenė. Ilgamečiam mokyklos vadovui Rimui Budraičiui įteikta mero padėka.

Iškilmingos ceremonijos metu, dešimčiai Šiaulių miesto mokyklų mokytojų už paskutiniųjų dviejų metų lyderystę, aktyvumą, kūrybiškumą, reikšmingą veiklą miesto bendruomenei, mokytojo profesijos prestižo didinimą, Šiaulių meras Artūras Visockas ir Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė įteikė apdovanojimus „Šiaulių miesto metų mokytojas“.

Apdovanojimas „Šiaulių miesto metų mokytojas“ 2021 metais paskirtas šiems pedagogams:

  • Kristinai Ališauskaitei, Lieporių gimnazijos biologijos mokytojai;
  • Ingridai Donielienei, Ragainės progimnazijos inžinerijos ir informacinių technologijų mokytojai;
  • Ingai Šimkutei-Karalevičienei, lopšelio-darželio „Pasaka“ judesio korekcijos pedagogei;
  • Jolitai Kaupienei, Dainų progimnazijos informacinių technologijų mokytojai;
  • Danutei Kratukienei, Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytojai;
  • Virginijui Navickui, Simono Daukanto gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojui;
  • Aušrai Stonytei-Margienei, Stasio Šalkauskio gimnazijos etikos, pilietiškumo pagrindų, teisės ir psichologijos mokytojai;
  • Laimonui Tamošiūnui, „Juventos“ progimnazijos muzikos mokytojui;
  • Gitanai Trinkaitei, „Romuvos“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai;
  • Rasai Žemaičiūnienei, Gegužių progimnazijos fizikos-matematikos mokytojai.

 

„Ant mokytojo pečių – visa Lietuva, ką mokytojas sukuria, tokią Lietuvą ir turime. Atrodo beprotiškai didelė našta, tačiau, Dievas pasirinko jus ir žino, kad su ta našta susitvarkysite ir toliau mokysite. Mokysite žinių ir širdies šilumos. Mieli mokytojai, nuoširdžiai dėkoju už Jūsų milžinišką indėlį į Šiaulių miestą, kuris, kaip žinia, vis ryškiau šviečia“, – pedagogus sveikino Šiaulių meras Artūras Visockas.  

Po iškilmingos ceremonijos, Šiaulių miesto metų mokytojams ir Šiaulių katedroje susirinkusiai švietimo bendruomenei dovanotas koncertas, kuriame A. Vivaldi „Gloria“ atliko Lietuvos scenos žvaigždės: Viktorija Miškūnaitė, Nora Petročenko, Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ ir orkestras „Camerata Solaris“ (vad. Vilhelmas Čepinskis). Įspūdingą kūrinį dirigavo maestro Remigijus Adomaitis.

2021 metų Šiaulių miesto metų mokytojai

Lieporių gimnazijos biologijos mokytoja Kristina Ališauskaitė, savo darbu įrodė, kad yra sukaupusi didelius mokomuosius lobius ir dosniai dalijasi su savo ugdytiniais.

„Motinos ašaros negali išgelbėti jos vaiko gyvybės. O Tavo kraujas – gali“ (Anup Kashyap) – tai Kristinos gyvenimo būdo kredo, kuriuo ji vadovaujasi ne tik pati, bet ir įtraukia šalia esančius... Mokykloje ir mieste Kristina Ališauskaitė žinoma ne tik kaip mokytoja, bet ir aktyvi savanorė. Pati 23 kartus neatlygintinai dovanojusi kraujo, K. Ališauskaitė – gražus pavyzdys mokiniams. Mokytojos dėka gimnazijoje atsirado ir tradicinėmis tapo neatlygintinos kraujo donorystės akcijos. Mokytoja nelieka abejinga ir esamai COVID-19 situacijai ir savo laisvą laiką skiria savanoriaudama Šiaulių vakcinacijos centre. K. Ališauskaitė seniai pažįstama Šiaulių „Auksinio proto“ žaidėjams. Viena iš ypatingų asociacijos veiklų – gyvieji „Auksinio proto“ žaidimai, kuriuos ji veda 4 metus. Kristina – ne tik biologė, tačiau vertinama kaip mylimiausia ir geriausią humoro jausmą turinti mokytoja Lieporių gimnazijoje.

 

„Idealiai išsilavinęs žmogus tas, kuris savyje harmoningai suderina žinojimą, protinį gebėjimą ir kūrybinį nusistatymą“ – ši profesoriaus S. Šalkauskio  mintis puikiai apibūdina antrąją metų mokytoją – Ingridą Donielienę, Ragainės progimnazijos inžinerijos ir informacinių technologijų mokytoją.

Ingrida Donielienė inžineriją, kaip mokomąjį dalyką, pradėjo dėstyti Ragainės progimnazijoje. Kiekviena pamoka ir diena mokykloje yra iššūkis, kuris skatina Ingridą nesustoti, ieškoti, tobulėti. Ingrida pokyčius priima kaip galimybę tobulėti. Mokytoja sugeba pamokose sukurti pozityvią ir darbingą bendradarbiavimo atmosferą, įtraukdama mokinius į kūrybines veiklas, praktinius tyrinėjimus, uždegdama noru pažinti, patiems rasti atsakymus net į pačius sudėtingiausius klausimus. Mokytojos kūrybiškumas, energingumas, optimizmas įkvėpia visą mokyklos bendruomenę ieškoti inovatyvių darbo formų bei metodų pamokose, neformaliose ir projektinėse veiklose. Taip atsirado STEAM patyriminiai metodai.

Mokytojo darbas Ingridai yra gyvenimo būdas, tačiau vien inžinerija ji neapsiriboja – randa laiko mezginiams, dekupažo dirbiniams, kurie žavi savo originalumu, sodininkystei ir daržininkystei. Ingrida – puiki kulinarė. Savitas, gilus požiūris į kiekvieną reiškinį, kokybiškai atliktas darbas – mokytojos Ingridos stiprybė. 

Ingrida Donielienė – inžinerinio ugdymo ambasadorė, mokytoja lyderė, Ragainės progimnazijos saulė.

 

Kalbėdamas apie fizinio lavinimo reikšmę, prof. S. Šalkauskis įvardija tris vertybes: sveikatą, stiprumą ir grožį. Šie žodžiai puikiai dera kalbant apie Metų mokytojos Ingridos Šimkutės – Karalevičienės, lopšelio – darželio „Pasaka“ judesio korekcijos pedagogės veiklą.

Inga Šimkutė-Karalevičienė dirba ne tik su ikimokyklinio amžiaus vaikais, bet ir kaip lektorė, savo žiniomis besidalinanti su studentais ir švietimo bendruomenės kolegomis, laisvu laiku – savanorė.

Ingos siekis – per profesinę sferą dalintis žiniomis, gebėjimais ir siekti vaikų fizinio raštingumo, skatinti švietimo bendruomenės, miesto bei Lietuvos vaikų socialinę integraciją realizuojant savanoriškas akcijas, renginius. Ingos inicijuojamas ir organizuojamas renginys „Aš  neabejingas, o tu?“ vykstantis jau dešimtmetį įtraukė ne tik lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenės narius, Šiaulių miesto švietimo institucijas, bet ir Šiaurės Lietuvos regiono miestų, miestelių švietimo bendruomenes, akademines bendruomenes, realizuojant ir įsitraukiant į įvairius miesto, respublikinius bei tarptautinius projektus, bendradarbiaujant su įvairiais sektoriais.

Pasak Ingos – geras specialistas yra tas, kuris geba suderinti savo profesinių idėjų sklaidą su laisvalaikio pomėgiais. Tad viena Ingos aistrų – aktyvi ir sveikatą puoselėjanti veikla – važiavimas dviračiu, krepšinis bei grybavimas.

Dvasios apetitas – taip S. Šalkauskis apibūdina mokytojo susidomėjimą savo dėstomuoju dalyku. Metų mokytoja Jolita Kaupienė, Dainų progimnazijos informacinių technologijų mokytoja domisi ir ne tik savo dėstomuoju dalyku...

Jolita – moderni mokytoja, atvira naujovėms, bendruomeniška ir lyderiaujanti. Darbšti, aktyvi, geba sėkmingai ir kūrybingai pritaikyti inovacijas ugdyme. Mokytojos iniciatyva mokykloje aktyviai veikia robotikos laboratorija, kurioje kuriama moderni mokymo(si) aplinka, įgyvendinamos inžinerinės krypties programos, glaudžiai susietos su informacinėmis technologijomis.

Ryškios mokytojos-lyderės savybės, atsiskleidžiančios ugdant atsakingą, kūrybingą asmenybę, siekiančią nuolatinės asmeninės pažangos, įgalina lyderystę progimnazijos ir miesto bendruomenėje, respublikoje. Matomas Jolitos lyderystės potencialas kasdieniame darbe, nes mokytoja savanoriškai įsitraukia į progimnazijos veiklos kokybės valdymo procesų bendrakūrą. Mokytoja kiekvienais metais drauge su vadovais organizuoja veiklos kokybės analizę, dalyvauja strateginio planavimo procedūrose, diegia dalykines ir metodines inovacijas, savo patirtimi dalijasi su progimnazijos, miesto bei šalies pedagogais. Geranoriškai bendradarbiaudama su mokiniais, jų tėvais ir kolegomis, mokytoja ugdo pilietiškai sąmoningus, inovatyvių technologijų vartotojus ir kūrėjus.

 

Metų mokytoja – Danutė Kratukienė, J. Janonio gimnazijos tikybos mokytoja savo veikla puikiai atspindi iškilaus pedagogo S. Šalkauskio mintį, kad vaiko sieloje įrašytos dar aiškiai nepaskaitomos galios, kurios galės pasireikšti atsiradus palankioms aplinkybėms.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė Danutė Kratukienė nuosekliai puoselėja mokinių vertybines nuostatas, didelį dėmesį skiria mokinių dvasinei raidai. Nuoširdūs ir bendradarbiavimu grįsti mokytojos ir mokinių santykiai leidžia mokiniams kelti tikėjimo, prasmės, pašaukimo klausimus. Mokytoją su mokiniais galime išvysti organizuojant pamoką lauko ar kompiuterių klasėje, bažnyčioje, muziejuje. Mokytoja Danutė mokinius įtraukia į tiriamąją, karitatyvinę, pilietinę, socialinę veiklą, taip ugdydama jauno žmogaus asmenines, socialines, iniciatyvumo kompetencijas, formuoja brandžią asmenybę, gebančią atsakingai ir kūrybingai priimti sprendimus, ieškoti pašaukimo ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Laisvalaikiu mokytoją galimą sutikti skaitant paskaitas sužadėtiniams, organizuojant teminius užsiėmimus vaikams, jaunimui, tėvams ar vyresnio amžiaus žmonėms, o kartais ją galima išvysti kaip piligrimę keliaujančią su kuprine ant pečių.

Danutė Kratukienė – kūrybinga, iniciatyvi mokytoja ir lyderė, kuri kryptingai veda mokinius, mokytojus, tėvus, visus esančius šalia dvasinio pasaulio pažinimo ir tobulinimo keliu, mokydama atvirai bendrauti ir bendradarbiauti, siekiant bendro gėrio.

 

„Patriotizmas liepia mylėti kiekvieną kitą tautą kaip savąją“  –  ši S. Šalkauskio mintis puikiai dera kalbant apie Metų mokytojo – Virginijaus Navicko, Simono Daukanto gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojo, veiklą.

Simono Daukanto gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas Virginijus Navickas mūsų gimnazijos bendruomenei yra didžiulis autoritetas ne tik dėl inovatyvių darbo metodų, bet ir dėl asmeninės charizmos: profesionalumo, darbštumo, idėjų strategavimo, geranoriškumo, aktyvumo. Savo kasdieniniame darbe mokytojas taiko įvairius metodus, geba pamatyti kiekvieną mokinį ir ugdyti jo asmeninius gebėjimus bei kompetencijas. Virginijus Navickas nuolat dalijasi autentiška patirtimi su miesto ir šalies mokytojais, rašo vadovėlius, rengia mokomąją medžiagą, veda seminarus, dirba įvairiose, su ugdymo turiniu susijusiose, darbo grupėse. Mokytojas ne tik moko, bet nuolat pats mokosi, atranda, tobulėja. Džiaugiamės juo ir didžiuojamės.

 

Metų mokytoja – Aušra Stonytė-Margienė, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos etikos, pilietiškumo pagrindų, teisės ir psichologijos mokytoja. „Išsilavinęs žmogus – tai savo laiko, savo tautos ir visos žmonijos žmogus“ – ši frazė puikiai apibūdina įvairiapusišką mokytojos Aušros pedagoginę veiklą.

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos mokytoja metodininkė Aušra Stonytė-Margienė, mokydama keleto dalykų, t. y. etikos, pilietiškumo, teisės, psichologijos, į visus juos geba profesionaliai įsigilinti. Ji ne tik aktyviai diegia inovacijas, bet ir rengia mokomąją medžiagą, mokyklos, miesto ir nacionaliniu lygmeniu. Mokytoja aktyviai įsitraukia į veiklas, skatinančias valstybingumo idėją, jos parengta vaizdinė medžiaga gimnazijos erdvėse primena valstybės istoriją, pilietines pareigas. Praėjusiais mokslo metais, nuotolinio mokymo metu, Stasio Šalkauskio gimnazijoje startavo unikali pagalbos mokiniui programa „Gimnazistas - gimnazistui“, kurios dalyvius savanoriškai sutelkė mokytoja Aušra. Mokytoja Aušra – ne tik gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė, įsivertinimo grupės vadovė, darbo tarybos pirmininkė, pirmokų klasės vadovė, bet ir draugiška kolegė, atsakinga ir dėmesinga mama.

 

Metų mokytojas – Laimonas Tamošiūnas, „Juventos“ progimnazijos muzikos mokytojas. Visu savo pedagoginiu darbu mokytojas įprasmina S. Šalkauskio žodžius: „Žmogaus gyvenimas nėra tobulas, jei jame trūksta tiesos, gėrio ir grožio“.

Muzikos mokytojas Laimonas Tamošiūnas Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje dirba 23 metus. Jis yra gitaros mokytojas ir informacinių technologijų inžinierius, vadovauja gitaristų ansambliams, yra sukūręs ir įgyvendina dvi naujas programas: muzikos technologijų dalyko bei muzikavimo šiuolaikiniais Karlo Orfo  instrumentais. Laimonas taip pat veda robotikos  užsiėmimus.

Mokytojas domisi naujovėmis, jas diegia, puikiai valdo technologijas ir muzikines programas, yra parengęs metodines priemones, nuolat veda nuotolinius seminarus muzikos ir įvairių dalykų mokytojams.

Laimonas yra bendraujantis ir bendradarbiaujantis kolega – mokytojai į jį nuolat kreipiasi ir visada sulaukia pagalbos (ypač daug konsultavo prasidėjus nuotoliniam ugdymui). Mokytojas yra mėgiamas mokinių – rašydami prašymus, tėvai dažnai nurodo, kad norėtų, jog jų vaikus mokytų Laimonas. Po darbo jis turi pomėgių – groja gitara, koncertuoja, mėgsta keliauti su šeima ir žvejoti.

„Juventos“ progimnazija džiaugiasi turėdama kompetentingą, iniciatyvų ir kūrybingą mokytoją.

 

„Tautos kalba yra ryškiausias tautos dvasios kūrinys“ – ši citata labai artima Metų mokytojai Gitanai Trinkaitei, „Romuvos“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai.

Gitana Trinkaitė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja dirba 27 metus. Sėkmingą pedagoginę veiklą lemia tai, jog didžiausiu  sėkmės kriterijumi  mokytoja laiko meilę darbui. Kaip ji pati sako: „Mokytoju gali būti tik tas, kuris be savo darbo negali gyventi.“ Išskirtinis jos bruožas – tai gebėjimas sukurti tikėjimu bei pasitikėjimu grįstus santykius su kiekvienu savo mokiniu. Paprastumu bei nuoširdumu mokytoja Gitana geba atrakinti visų mokinių širdis, o asmeniniu pavyzdžiu motyvuoja jaunus žmones ne tik mokytis, bet ir aktyviai dalyvauti kultūriniame, visuomeniniame gyvenime. Visa tai lemia, kad mokytoja yra mylima esamų ir buvusių mokinių, gerbiama tėvų, ja pasitiki kolegos. Kilnias ir novatoriškas mokytojos  idėjas vainikuoja kasdieninis darbas – lietuvių kalbos ir literatūros pamokos. Mokytoja turi begalę pomėgių –  yra aistringa krepšinio sirgalė, puoselėja sodybos aplinką, skaito knygas, domisi mados tendencijomis, pati modeliuoja. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos pati mylimiausia frazė –  poeto Vytauto Mačernio mintis: „Visi mes esame šviesa“. Anot jos, žmogus privalo šviesti ir šildyti, nes tik tai įprasmina jo gyvenimą.

 

Anot S. Šalkauskio, „Pedagoginis optimizmas – toks teorinis ir praktinis nusistatymas ugdymo klausimu, kuris pripažįsta neribotas ugdymo galias“. Pedagoginis optimizmas ir tikėjimas vaiko galiomis – išskirtinis Metų mokytojos Rasos Žemaičiūnienės, Gegužių progimnazijos fizikos – matematikos mokytojos bruožas.

Rasa yra gamtos mokslų ir matematikos žinovė, klasės auklėtoja, puiki pedagogė. Mokytojos sukaupta akademinė patirtis Šiaulių universitete padeda profesionaliai vykdyti metodinę veiklą, domėtis ir naudotis naujausiomis technologijomis, jas diegti ugdymo procese, skatinti mokinių kūrybiškumą ir domėjimąsi gamtos mokslais.

Rasa aktyviai dalijasi patirtimi su mokyklos bei šalies pedagogais, skaito pranešimus tarptautinėse ir šalies konferencijose, veda atviras meistriškumo ir integruotas pamokas miesto ir šalies  mokytojams, siekdama atskleisti visuminio mokymo(si) galimybių spektrą.

„Atrasti – reiškia kažką įsisąmoninti, suvokti, atskleisti prasmę, ir tai, ką randi pats, gali padalinti kitiems“– tai mokytojos Rasos Žemaičiūnienės pedagoginės veiklos meistriškumo formulė.

 

Šiaulių miesto savivaldybės informacija

Vitalio Lebedžio nuotraukos