Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Visuminio ugdymo konferencija Gegužių progimnazijoje

Sausio 19 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje įvyko tęstinė tarptautinė visuminio ugdymo metodinė – praktinė konferencija „Visuminis ugdymas kompetencijomis grįstose klasės vadovo, dalyko modulio, neformaliojo švietimo pamokose“, skirta Vydūno 155-ioms gimimo ir 70-ioms mirimo metinėms paminėti. Jau septynioliktą kartą progimnazija sukvietė kūrybingus, darbščius mokytojus, visuomenės veikėjus pasidalinti savo gerąja darbo patirtimi. Konferencijoje dalyvavo apie 300 dalyvių iš Lietuvos, Ukrainos. Tik kūrybingas, šiuolaikiškas mokytojas gali sudominti mokinius papildoma veikla, kuri vyksta modulyje, būrelyje ar klasės vadovo pamokoje.

Šiaulių Gegužių progimnazijos mokytojai (I.Kačinskienė, R.Mazaliauskaitė, V.Miltinienė, R.Jackienė, N.Gabrielaitienė, A.Budrys, A.Tupikė, K.Vaidilienė, L.Norvilienė, E.Ramoškienė, A.Kulnienė, V.Žegunienė, K.Karošaitė, E.Montvilienė, G.Jurgaitienė, L.Perminienė, R.Žemaičiūnienė, L.Šidlauskienė, R.Kalinienė, A.Vedeckienė, J.Šlitė-Brazė, R.Balčiūnienė, I.Rafael, J.Januškevičienė) paruošė ir pristatė net šešiolika 1 – 8 kl. įvairių dalykų modulių, neformaliojo ugdymo, klasės vadovo pamokų. Dalyviai turėjo galimybę nuotoliniu būdu stebėti ir aptarti vieną iš pamokų. Net devynios pamokos buvo integruotos, vienijančios kelis dalykus, įtraukiančios mokinius į STEAM pobūdžio veiklas. Taip pat mokiniams buvo skirtos veiklos, skatinančios mokytis tvarumo, iškalbos meno, verslumo, knygų skaitymo malonumo, judriųjų žaidimų.

Konferencijos plenarinį posėdį pradėjo Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė, LHPA valdybos narė, HP riterė. Savo pranešime ji priminė mokyklos, kaip švietimo įstaigos,  misijos „abėcėlę“, kuri seniai buvo aprašyta Vydūno raštuose. Vydūnas buvo ne tik filosofas, visuomenininkas, bet ir pedagogas, ugdymą vadinęs auklėjimu. Dvasinių, protinių ir fizinių galių plėtojimas, anot Vydūno, yra visapusiško ugdymo esmė, o mokinį ugdyti gali šeima, mokykla, tauta, pasaulis, gamta. Mokykla turi būti mokiniui ir „darbykla“, ir „šventykla“. Geras mokytojas padeda vaikui rasti gyvenimo prasmę. Konferencijos organizatorė paaiškino, kodėl konferencijos startas buvo pamoka. Taip siekiama dalintis svarbiausia ir vertingiausia ugdymo dalimi – pamokomis, padedančiomis augti ir mokytojui, ir mokiniui. Švietimas tai pirmiausia kultūra, kuri rūpinasi vidine mokinio ūgtimi. S.Baranauskienė priminė, kad humanistinis ugdymas aktualus ne tik Lietuvoje, todėl progimnazija turi bendraminčių ir Latvijoje, ir Estijoje. Džiugu, kad prie jų prisijungė Ukrainos Sumų srities A.Makarovo pedagoginis koledžas, su kuriuo Gegužių progimnazija pasirašė memorandumą.

Kitas plenarinio posėdžio pranešėjas Miša Jakobas, Po M.Jakobo pranešimo užsimezgė diskusija, kodėl Lietuvos vyriausybė vis ieško naujovių svetur, nors mūsų kultūroje yra savų pedagogikos filosofų ir praktikų. Ar tikrai už mokinio rezultatus atsakingas tik mokytojas? Apgailestauta, kad permainos Lietuvos švietime vyksta gausiai, bet nepakankamai rezultatyviai.

Antroje konferencijos dalyje vyko idėjų laboratorija, kur mokytojai dalinosi patirtimi, kaip įprastus mokomuosius dalykus padaryti įdomius šiuolaikiniams mokiniams. Kaip bebūtų keista, net ir miesto mokinius domina gamta, kaip teigė savo pranešime etikos mokytoja metodininkė I.Zazienė. Mokytoja logopedė I.Lukošaitienė visus patraukė pranešimu „Avataras“ apie tai, kaip galima sudominti mokinius daugiau bendrauti, kurti, mokytis lietuvių kalbos, įgyti drąsos. I.Strelkauskienė ir G.Steponavičienė įrodė, kaip kūrybingai, netgi meniškai galima organizuoti DOFE veiklą, susieti šią veiklą su fizinio ugdymo pamokomis. Muzikos mokytoja R.Janulienė įkvepiančiai pasakojo apie pasakišką muzikos pasaulį ir kaip mokiniai įvairiais metodais, per emocijas kviečiami tame pasauly keliauti ir kurti. Lietuvių k. mokytoja D.Juodžbalienė pateikė keletą naujų metodų, kaip sudominti mokinius rašytojų biografijomis, kaip mokyti dalyvių. R.Valčiukienė ir A.Kudžmaitė pasidalino puikiais mokinių technologijų darbais iš augalų, sėkmingo dalykinio bendradarbiavimo pavyzdžiais. Pradinių klasių mokytoja D.Mačiūnienė pristatė įdomias STEAM veiklas pagal pasaką „Voro vestuvės“. Mokytoja R.Stongvilienė taip pat kvietė įvairių dalykų mokytojus vienytis patyriminei veiklai, kuri mokinius tikrai sudomina. Apibendrindama moderatorė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Zalogienė teigė, kad mylintys savo darbą mokytojai užkrečia savo idėjomis ir mokinius.

, LHPA valdybos pirmininkė, mokyklos „Svetliačiok“ direktorė, HP riterė, prisipažino, kad jau su nekantrumu laukia kitų metų konferencijos Gegužių progimnazijoje. Metodinės tarybos pirmininkė A.Tupikė ir Tarybos pirmininkė I.Rafael perskaitė dalyvių refleksijas, kuriose dominavo padėka ir pagarba mokytojų atliktiems darbams, ruošiant atviras pamokas. Progimnazijos skyriaus vedėja R.Janulienė pabaigoje pasiūlė pažiūrėti ištrauką iš Lyderystės konferencijos, kur kalbama apie būtinybę veikti, nežiūrint aplinkybių. Akivaizdu, kad įvykusi tarptautinė konferencija Šiaulių Gegužių progimnazijoje dar kartą įrodė, kad, daug kam keičiantis, kaip tikroji vertybė lieka kuriantis ir besidalinantis Mokytojas.

 

 

Rengė
Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Inga Turovaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas