Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas

Skyriaus nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Eglė Bružienė
Telefono nr.
+370 41 596 320
+370 659 67 349
El. paštas
egle.bruziene@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1 užduotis: Užtikrinti 3 ir 4 programų priemonių vykdymo finansinę kontrolę
 Vertinimo rodiklis: Bendras 3 ir 4 programų priemonių, už kurių įgyvendinimą atsakingas MŪAS, biudžeto ir kelių priežiūros programos lėšų panaudojimas ne mažesnis nei 93%
 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
 2 užduotis: Užtikrinti gatvių statybos, remonto, priežiūros darbų tęstinumą
 Vertinimo rodiklis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas ne mažesnis nei 98%;
 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
 3 užduotis: Užtikrinti patvirtintų projektavimo ir rangos grafikų įgyvendinimą
 Vertinimo rodiklis: Nukrypimas nuo grafiko vėluojant 2020 metais pasirašyti projektavimo ir/ar rangos sutartis ne didesnis nei 15%
 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
 4 užduotis: Užtikrinti tinkamą pavedimų per DVS ,,Avilys“ vykdymą
 Vertinimo rodiklis: Vėluojamų (vadovų nustatytais terminais) atlikti užduočių per dokumentų valdymo sistemą ,,Avilys“ skaičius ne didesnis nei 10%.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-08-31

Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Daiva Mačernė
Telefono nr.
+370 41 596 264
El. paštas
daiva.macerne@siauliai.lt
Pareigos
Savivaldybės vyriausioji inžinierė (vyr. specialistė)
Vardas Pavardė
Jurga Bogušytė
Telefono nr.
+370 41 383 408
El. paštas
jurga.bogusyte@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Diana Kundrotienė
Telefono nr.
+370 41 383 409
El. paštas
diana.kundrotiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Sigita Kamarauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 225
El. paštas
sigita.kamarauskiene@siauliai.lt

Skyriaus finansininkė

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Ilona Kreišmontienė
Telefono nr.
+370 41 596 301
El. paštas
ilona.kreismontiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Lorinta Laureckytė
Telefono nr.
+370 41 596 324
El. paštas
lorinta.laureckyte@siauliai.lt

Daugiabučių namų kiemų remontas, programos gyventojams prisidedant savomis lėšomis administravimas (daugiabučių kiemai)

Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Linas Grikšas
Telefono nr.
+370 41 596 319
El. paštas
linas.griksas@siauliai.lt

Viešas transportas, keleivių vežimas, taksi, mokamos stovėjimo vietos, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Danutė Mažulienė
Telefono nr.
+370 41 596 281
El. paštas
danute.mazuliene@siauliai.lt

Kapinės, bešeimininkių gyvūnų priežiūros organizavimas

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Lilija Vaičeliūnienė
Telefono nr.
+370 41 596 298
+370 618 46 585
El. paštas
lilija.vaiceliuniene@siauliai.lt

Bendro naudojimo teritorijų priežiūra, tvarkymas

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jūratė Sodienė
Telefono nr.
+370 41 596 327
El. paštas
jurate.sodiene@siauliai.lt

Saugus eismas, leidimai didelio gabarito transporto priemonių eismui

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Dovilė Motkevičiūtė
Telefono nr.
+370 41 500 526
El. paštas
dovile.motkeviciute@siauliai.lt

Komunalinės atliekos, aplinkosauginiai klausimai

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Henrita Giedraitienė
Telefono nr.
+370 41 596 201
El. paštas
henrita.giedraitiene@siauliai.lt

Šviesoforai, inžineriniai statiniai, geriamojo vandens, šilumos tiekimo, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo viešųjų paslaugų teikimo organizavimas

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rita Šilingienė
Telefono nr.
+370 41 596 317
+370 618 72 412
El. paštas
rita.silingiene@siauliai.lt

Želdynų, gėlynų tvarkymas, žemės ūkis

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Toma Vilutienė
Telefono nr.
+370 41 500 528
El. paštas
toma.vilutiene@siauliai.lt

Aplinkosauginis švietimas, aplinkosauginiai projektai

Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Edmundas Šegžda
Telefono nr.
+370 41 596 321
+370 640 44 986
El. paštas
edmundas.segzda@siauliai.lt

Leidimai žemės darbams

Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Valentas Gilys
Telefono nr.
+370 41 596 306
El. paštas
valentas.gilys@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Viktorija Žutautė
Telefono nr.
+370 41 596 324
El. paštas
viktorija.zutaute@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Laura Rimkuvienė
Telefono nr.
+370 41 500 527
+370 659 48 490
El. paštas
laura.rimkuviene@siauliai.lt

Leidimai želdinių tvarkymui

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Šarūnė Vaikasienė
Telefono nr.
+370 41 596 298
+370 690 23 905
El. paštas
sarune.vaikasiene@siauliai.lt