Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Aiškėja, kuri Šiaulių miesto gimnazija pasirengusi ugdyti gabiausius miesto jaunuolius

Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, iki 20 procentų mokinių Lietuvoje turi didelį mokymosi potencialą. Tačiau, šiems mokiniams nėra skiriamas pakankamas dėmesys ar sąlygos. Šiuo metu Lietuvoje veikia 5 gimnazijos orientuotos į gabių moksleivių ugdymą. Vilniuje yra trys tokios gimnazijos, Kaune ir Klaipėdoje – po vieną. Netrukus tokią gimnaziją turės ir Šiauliai.

Šiaulių miesto savivaldybės spaudos konferencijos metu Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė gyventojams priminė, kad dar 2022 metų lapkričio mėnesį Savivaldybė inicijavo bendruomenės apklausą, siekiant išsiaiškinti, ar mieste yra poreikis steigti gimnaziją aukštą mokymosi potencialą turintiems vaikams. Apklausos rezultatai parodė, kad tokio pobūdžio gimnazija, gyventojų nuomone, yra būtina. Pagrindinis argumentas šios gimnazijos būtinybei buvo tinkamų sąlygų sudarymas išskirtinio poreikio reikalaujantiems mokiniams.

Po atliktos apklausos, Švietimo skyrius kreipėsi į visas Šiaulių mieste esančias gimnazijas su prašymu įsivertinti savo galimybes teikti tokio pobūdžio ugdymą. Gimnazijoms buvo siūloma vertinti savo galimybes pagal šiuos kriterijus:

 • Ar gimnazija turi aukštos kvalifikacijos pedagogų komandą, kuri gebėtų dirbti su aukštą mokymosi potencialą turinčiais mokiniais;
 • Gimnazijų bendruomenių buvo prašoma paanalizuoti savo pasiekimus pastarųjų metų laikotarpiu. Tai turėjo apimti ne tik pagrindinio ugdymo ar brandos egzaminų rezultatus, bet taip pat pasiekimus tarptautiniuose projektuose.
 • Svarbu buvo įvertinti ir gimnazijų rezultatus dalyvaujant įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose ir olimpiadose.
 • Galiausiai, pačios gimnazijos bendruomenės noras ir motyvacija vykdyti ir organizuoti ugdymą gabesniems mokiniams.

Švietimo skyrius gavo visų gimnazijų įsivertinimus ir skelbia, kad vienintelė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija renkasi šitą kryptį. Kitos miesto gimnazijos galvoja apie kitas, išskirtines, mokymo kryptis. Juliaus Janonio gimnazija, įsivertinus pateiktus kriterijus, teigia galinti įgyvendinti miestiečių poreikius.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktorius Saulius Vaivada spaudos konferencijos metu pakomentavo, kodėl ši gimnazija pasirinko mokymosi kryptį orientuotą į aukštą mokymosi potencialą turinčių mokinių ugdymą.

Visų pirma, jo teigimu, gimnazija turi reikiamą patirtį tokiam ugdymui. Jau keletą metų Juliaus Janonio gimnazijoje, nuo pat pirmosios gimnazinės klasės, yra diferencijuojami mokiniai pagal jų mokymosi rezultatus. Pagal tai jie paskirstomi į srautus pagrindiniams mokymosi dalykams. Kiekviename mokomųjų dalykų segmente yra grupės sudarytos iš gabesnių mokinių, su kuriais mokytojai dirba ne tik pagal bendro ugdymo programą, bet ruošia moksleivius ir įvairiems konkursams, olimpiadoms.

Antra, gimnazijos aukšti rezultatai lenkia visos Lietuvos ir net kai kurių geriausių šalies mokyklų rezultatus. Lyginant valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus, Juliaus Janonio gimnazistų rezultatų vidurkis viršija tiek Šiaulių miesto savivaldybių gimnazijų vidurkius, tiek visos Lietuvos. Išskirtiniai rezultatai pasiekiami olimpiadose ir konkursuose.

Be viso to, tokios gimnazijos įsteigimas atneštų naudą ir visam miestui. Saulius Vaivada mano, kad į akademiškumą orientuotos gimnazijos atsiradimas mieste pagerintų viso miesto gimnazistų pasiekimus lyginant su kitais miestais. Manoma, kad jau progimnazijose mokiniams būtų daug didesnė motyvacija rodyti geresnius rezultatus ir tikslingai siekti patekti į šią gimnaziją, kadangi į ją pretenduoti galėtų visi, neatsižvelgus į jų gyvenamąją vietą.

Siekiama, kad Juliaus Janonio gimnazija kryptingai pradėtų orientuotis į aukštą mokymosi potencialą turinčius mokinius jau 2024/2025 mokslo metais.

Nors tikslios sąlygos dėl patekimo į šią gimnaziją dar nėra pateiktos, žinoma, kad į Juliaus Janonio gimnaziją bus atrenkami mokiniai iš visos Šiaulių misto savivaldybės teritorijos. Jų patekimą lems rezultatai progimnazijose: septintos klasės metinis vidurkis ir aštuntos klasės pirmojo pusmečio vidurkis. Planuojama rengti ir stojamąsias užduotis, kurių rezultatas bus esminis norint patekti į šią gimnaziją. Atsižvelgta bus ir į olimpiadų ir konkursų rezultatus.

Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė priminė, kad Šiauliuose išskirtinę mokymosi veiklą renkasi keletas gimnazijų: Simono Daukanto gimnazija nuo šiol vadinama Simono Daukanto inžinerine gimnazija, jau šiais metais  mokykla pradėjo komplektuoti dvi klases, kuriuose bus ugdomi vaikai pagal specializuotą inžinerinę programą. Didždvario gimnazija taip pat rengiasi permainoms: nuo 2024/2025 metų tikimasi, kad ši gimnazija pradės įgyvendinti Tarptautinio Bakalaureato pagrindinio ugdymo programą, šiuo metu Didždvario gimnazija teikia Tarptautinio Bakalaureato Diplomo (vidurinio ugdymo) programą.

Šiaulių miesto savivaldybės informacija/ Eva Šimkevičiūtė

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis