Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Aktuali informacija nevyriausybinėms organizacijoms

Aktuali informacija ir duomenys apie nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO) yra esminė sąlyga link didesnio skaidrumo, visuomenės pasitikėjimo NVO ir efektyvesnio valstybės institucijų ir NVO bendradarbiavimo. Per ilgą laiką Registrų centre susikaupę duomenys apie tūkstančius jau neveikiančių organizacijų ne tik neleidžia turėti tikslių duomenų, bet ir daro netiesioginę žalą mūsų NVO sektoriui ir valstybei.

Nenorint, kad organizacijai būtų pradėta likvidavimo procedūra, jos vadovas turėtų laiku atnaujinti savo duomenis ir teikti metines finansines ir veiklos ataskaitas.

Gavus pranešimą iš VĮ Registrų centro apie numatomą inicijuoti likvidavimą, organizacijos vadovas turi nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos) pateikti pranešime nurodytus dokumentus VĮ Registrų centrui. Jei likvidavimo procesas pradėtas Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) siūlymu, juridinio asmens vadovas turi kreiptis į VMI ir pašalinti priežastis, dėl kurių buvo inicijuotas likvidavimas.

Vėliau, vadovaujantis Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 5 dalimi, inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas gali būti atšauktas tik teismo sprendimu Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta tvarka.

Kreiptis į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą gali juridinio asmens dalyvis ar valdymo organo narys per 1 (vienerius) metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas Juridinių asmenų registro iniciatyva, teisinio statuso įgijimo. Taip pat juridinio asmens kreditoriai turi teisę pareikšti ieškinį teisme dėl skolininko prievolių įvykdymo per 1 (vienerių) metų ieškinio senaties terminą, skaičiuojamą nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo.

VĮ Registrų centras, gavęs teismo pranešimą apie sprendimą atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą ar teismo pranešimą apie ieškinio dėl skolininko prievolių įvykdymo priėmimą, per 3 (tris) darbo dienas išregistruoja juridinio asmens teisinį statusą  „Inicijuojamas likvidavimas“.

Pagal Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro informaciją.

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Dalia Vietienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas