Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Apskritojo stalo diskusija „Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo galimybių gerinimas Šiaulių mieste: siektini teisinio reglamentavimo pokyčiai“

VšĮ "Šiaurės Lietuvos kolegija" kviečia dalyvauti viešojoje Apskritojo stalo diskusijoje „Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo galimybių gerinimas Šiaulių mieste: siektini teisinio reglamentavimo pokyčiai“.  Diskusija VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ vyks 2022 m. birželio 16 d. (ketvirtadienį) nuo 13 val. iki 17 val.

Renginyje pasisakys, aktualius pranešimus skaitys ir diskutuoti skatins Šiaulių miesto Mero pavaduotojas Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės Mero patarėjas Justinas Švėgžda, Nacionalinės NVO koalicijos direktorė, NVO tarybos prie LR Vyriausybės pirmininkė Gaja Šavelė, Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto docentas dr. Saulius Nefas, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto, Viešojoje administravimo katedros doktorantė Irmina Beneševičiūtė, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro Socialinių programų koordinatorė Agnė Raubaitė, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo administravimo instituto lektorė, Prodekanė studijoms dr. Aušra Šukvietienė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ valdybos narė Goda Samalionytė, Vilniaus universiteto, Šiaulių akademijos dėstytojos, dr. Rita Toleikienė ir dr. Vita Juknevičienė. Taip pat bus pristatytas VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“, asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ ir Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ rengiamo bendro pasiūlymo iš viešojo valdymo srities „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra” projektas. Renginio programa pateikta žemiau.

Diskusija vyks mišriuoju būdu. Galimas dalyvių ir pranešėjų tiesioginis fizinis dalyvavimas, atvykus į organizaciją „Šiaurės Lietuvos kolegija“ 405 aud. (Tilžės g. 22, Šiauliai). Galimas dalyvavimas nuotoliniu būdu, jungiantis per Zoom programą.

Prašome registruotis https://forms.gle/CWMzfK441cY931Ji7 arba el. paštu iš anksto:   Registruodamiesi nurodykite savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, kaip dalyvausite – atvyksite į nurodytą vietą ar jungsitės nuotoliniu būdu. Programą ir prisijungimo nuorodą, pasirinkusiems nuotolinį būdą, atsiųsime renginio išvakarėse registracijoje Jūsų nurodytu el. pašto adresu. Jeigu kils klausimų, skambinkite tel. 8 699 21801.

Renginys įgyvendinamas pagal projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015), finansuojamą iš Europos socialinio fondo. Plačiau galite rasti: https://www.slk.lt/nvo-sinergija

 

RENGINIO PROGRAMA

13:00 – 13:10              Diskusijos pristatymas (VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ Neformaliojo ugdymo ir socialinės integracijos vadovė Audronė Rimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininkas Vytautas Kabaila)

13:10 – 13.25              Šiaulių miesto savivaldybės Mero pavaduotojo Egidijaus Elijošiaus Sveikinimo žodis ir tematinės įžvalgos 

13:25 – 13.35              Šiaulių miesto savivaldybės Mero patarėjo Justino Švėgždos įvadinis žodis "Reikšminga NVO rolė pastarųjų krizių kontekste"

13:35 – 13.45              Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vyr. specialistės (Nevyriausybinių organizacijų koordinatorės) dr. Jurgitos Vorevičienės Sveikinimo žodis ir tematinės įžvalgos 

13:45 – 14.05              Nacionalinės NVO koalicijos direktorės, NVO tarybos prie LR Vyriausybės pirmininkės Gajos Šavelės pranešimas „Ar NVO gali džiazuoti?”

14:05 – 14:30              Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto docento, dr. Sauliaus Nefo pranešimas „Dabartiniai veiklos iššūkiai vietos bendruomeninėse organizacijose“

14:30 – 14.50              VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto, Viešojoje administravimo katedros doktorantės Irminos Beneševičiūtės pranešimas „NVO bendradarbiavimo su savivaldos institucijomis, atstovaujant neįgaliųjų interesus, patirtys“

14:50 – 15:10              Klausimai pirmosios renginio dalies pranešėjams, diskusijos

15:10 – 15:25              Kavos pertraukėlė – tolesnės diskusijos prie kavos

15:25 – 15.45              VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro Socialinių programų koordinatorės Agnės Raubaitės pranešimas "Neišnaudojamas NVO potencialas: ką nevyriausybinis sektorius gali pasiūlyti regionui"

15:45 – 16.00              Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo administravimo instituto lektorės, Prodekanės studijoms dr. Aušros Šukvietienės pranešimas "Jaunimo ir su jaunimu dirbančių NVO įgalinimas vietos savivaldos lygmeniu Lietuvoje"

16:00 –16.15      Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos "Apskritasis stalas" valdybos narės Godos Samalionytės pranešimas „Jaunimo NVO raiška: Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos "Apskritasis stalas" pavyzdžio analizė“

 16:15 – 16.30              Vilniaus universiteto, Šiaulių akademijos dėstytojų, dr. Ritos Toleikienės ir dr. Vitos Juknevičienės pranešimas „Bendradarbiavimo keliai ir klystkeliai NVO veiklos kontekstuose“

 16:30 – 16.45              Pasiūlymo dėl viešojo valdymo sprendimo darbo grupės narių Audronės Rimkevičienės ir Vytauto Kabailos pranešimas „Pasiūlymo Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo galimybių gerinimas Šiaulių mieste: siektini teisinio reglamentavimo pokyčiai

 16:45 – 16:55              Renginio dalyvių nuomonės, diskusijos

 16:55 – 17:00              Dalyvių refleksijos. Renginio organizatorių padėkos  ir atsisveikinimo žodis  (VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ Neformaliojo ugdymo ir socialinės integracijos vadovė Audronė Rimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininkas Vytautas Kabaila)