Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Ekspertai: Šiauliai pritraukė daugiausiai gyventojų šalyje

Lietuvos laisvosios rinkos institutas paskelbė 2022 m. Lietuvos savivaldybių indeksą, kuriame įvertinama savivaldybių situacija pagal 2021 m. duomenis. Naujausiame Lietuvos savivaldybių indekse – puiki žinia apie demografinę padėti Šiauliuose. Mūsų miestui teko pirmoji vietą Lietuvoje pagal gyventojų pritraukimą.

Lietuvos savivaldybių indekse, kuris leidžia gyventojams bei politikams palyginti savo savivaldybę su kaimyninėmis bei kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, yra atskiras skyrius, skirtas gyventojų migracijos rodikliams. Jame konstatuojama, kad iš daugumos savivaldybių̨ išvyksta daugiau gyventojų nei atvyksta, bet kai kuriose grynoji migracija yra teigiama. Ekonominį aktyvumą savivaldybėje gerai apibūdina grynos migracijos rodiklis, parodantis, ar gyventojai veržiasi gyventi čia ar išvyksta į kitas savivaldybes arba svetur. Aukščiausius vertinimus jame gavo savivaldybės, sulaukiančios didesnio atvykstančių gyventojų skaičiaus ir tuos gyventojus išlaikančios.

Santykinai daugiausiai gyventojų 2021 m. pritraukė ir pirmą vietą didžiųjų savivaldybių sąraše užėmė Šiaulių miesto savivaldybė. Šiauliai tapo lyderiais ir pagal pokytį, kuris vyko pastaraisiais metais. 2021 m. į Šiaulius atvyko dvigubai daugiau gyventojų nei 2020 m.

Antroje vietoje – Klaipėdos miesto savivaldybė, į kurią 2021 m. atvyko perpus daugiau gyventojų, palyginti su 2020 m. Tuo tarpu sostinėje atvykstančiųjų skaičius mažėjo, o blogiausia situacija tarp didžiųjų savivaldybių buvo fiksuota Kauno mieste, iš kurio minėtu laikotarpiu išvyko 80 proc. daugiau gyventojų.

Anot Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertų, duomenys rodo, kad kai kurios savivaldybės geba sukurti palankias ekonomines, socialines ir kitas sąlygas jose likti, gyventi ir dirbti, kad veikiančios įmonės pasiūlo pakankamai darbo vietų.

Lietuvos savivaldybių indekse taip pat įvertinta savivaldybių finansinė padėtis, investicinė aplinka, verslo sąlygos. Geriausiai įvertintos didžiosios savivaldybės – Vilniaus ir Šiaulių miestų. Geriausiai vertinamos didžiosios savivaldybės pasižymi aukščiausiais balais tiek biudžeto, tiek investicijų srityse.

Visą Lietuvos savivaldybių indeksą rasite šioje nuorodoje.

 

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis