Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

eTwinning projektas „English Masters“

Šiais laikais anglų kalba turi ypatingą ir vyraujantį vaidmenį pasaulio komunikacinėje sferoje. Ji taip pat turi ypatingą identitetą švietimo srityje. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokiniai turėjo galimybę sutelkti dėmesį į anglų kalbos struktūras ir įvairias temas. Pagrindinis tikslas – lavinti mokinių pagrindinius anglų kalbos įgūdžius ir tobulinti anglų kalbos žinias bei priversti juos suprasti ir aiškiai išreikšti save anglų kalba. Mokiniai aktyviai dalyvavo mokymosi procese, nes temos, vykdytos projekto metu, atitiko mokymosi ugdymo turinį bei papildė jį. Ugdytiniai dirbo tiek savarankiškai, tiek grupėse ar porose. Kiekvienas galėjo pasirinkti sau tinkamą variantą ir būdą.

Mokiniai šį projektą pasirinko kaip savo ilgalaikį projektą, kurį vykdė visus mokslo metus. Savo patirtį eTwinning projekte pristatė integruotų 5-8 klasių projektų dieną, tokiu būdu supažindino didžiąją mokyklos bendruomenės dalį.

Veiklos buvo integruojamos ne tik į anglų kalbos pamokas, bet ir biologiją, etninę kultūrą-istoriją. Projekto metu sukurtos priemonės buvo panaudotos anglų kalbos pamokose. Projektas buvo įdomus ir naudingas, nes sukurtose netradicinėse mokymosi aplinkose ir situacijose mokiniai tapo aktyviais, kūrybingais ir motyvuotais mokymosi proceso dalyviais. Dalyviai patobulino bendrinės kalbos komunikacinę kompetenciją, sustiprino dalykinės kalbos kompetenciją, tobulino IKT, mokymosi strategijų bei aktyviųjų metodų panaudojimą, rengiant plakatus, kuriant video.

Bendradarbiauta su mokyklų partneriais, spalį organizuotas įžanginis bendras visų partnerių – mokinių ir mokytojų – susitikimas susipažinimui ir  projekto pristatymui, jo tikslams, eigai aptarti, numatyti tikėtinus rezultatus. Mokyklos bendravo nuolat, vyko etapiniai mokytojų susitikimai projekto veikloms aptarti.

Užsienio kalbų konferencijoje dalyvavo Anna Maria Lai (Italija) ir Adriana Vidoni (Rumunija). Mokiniai susipažino, bendravo žinutėmis twinspace, messenger aplinkose. Vyko bendros nuotolinės pamokos su Rumunija, Italija. Mokinių sukurtos priemonės pristatomos twinspace: plakatai, video, žaidimai online. Mokiniai savarankiškai kūrė užduotis susitikimams su partneriais, ieškojo informacijos, lygino, tyrė. Projekto dalyviai „pasimatavo“ ne vieną profesiją: žurnalistų – kalbino mokyklos administraciją, aktorių – kūrė vaidmenų video.

Kiekvienas tikslas buvo pasiektas naudojant informacines technologijas. Sukurtas vaizdo įrašas mokyklai pristatyti. Logotipo kūrimas ir balsavimas su Mentimeter. Voki programėle sukurti vaizdo įrašai pasakoja apie mokinių kasdienybę, imituojama įprasta diena, įtraukiant ir tėvelius. Su atostogomis susiję plakatai buvo sukurti su Canva. Namuose buvo gaminami net valgiai, kai kurie dalyviai išbandė savo jėgas gamindami gaminį, kurdami vaizdo įrašą apie tai. Per Answergarden programėlę kiekvienas mokinys pateikė atsiliepimus ir savo nuomonę apie projektą. Book Creator platformoje yra sukurta knyga – visų dalyvių darbų ir susitikimų, vykdomų veiklų santrauka.

Knygą rasite čia:

 https://read.bookcreator.com/HGJbEhh7pch8sj6CIaD9TifQqWv1/lrrWLmyFR9q3-PyuJUdXJw

 

Parengė: anglų kalbos mokytojos Lina Kizlienė ir Jovita Rubienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas