Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Gripo ir (ar) COVID-19 ligos sezono apžvalga

2022-2023 m. gripo sezonu  gripo ir (ar) COVID-19 ligos epidemija nebuvo paskelbta Šiaulių miesto savivaldybėje, tačiau buvo pasiektas epideminis sergamumas gripu, ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (toliau - ŪVKTI) ir COVID-19 liga.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento pateiktais duomenimis 2022-2023 m. gripo sezonu bendras didėjantis sergamumas registruotas nuo rugsėjo mėnesio. Didžiausias sergamumas šiuo sezonu nustatytas 2360,59 atv./100 tūkst. gyv. Bendroje sergamumo struktūroje dominavo ŪVKTI (87,7 proc.), gripas sudarė 4,9 proc., COVID-19 liga – 7,5 proc. viso sergamumo. Daugiausia ŪVKTI sirgo vaikai, o gripu – vyresni nei 18 m. amžiaus asmenys. 
Šiaulių apskrities ligoninėse dėl gripo ir jo sukeltų komplikacijų buvo hospitalizuota 117 Šiaulių apskrities gyventojų. Registruoti 2 mirties dėl gripo sukeltų komplikacijų atvejai (81 m., 91 m. amžiaus). 
Šiaulių apskrityje stebimas skiepijimo sezonine gripo vakcina aprėpčių didėjimas: nuo 8,01 proc. Gripo sezonu Šiaulių apskrityje valstybės biudžeto lėšomis ir mokama sezonine gripo vakcina paskiepyta 24 020 asmenų. Iš visų paskiepytų Šiaulių apskrities gyventojų, 76,6 proc. asmenų paskiepyti valstybės biudžeto lėšomis finansuojama sezoninio gripo vakcina. 

Detalesnė informacija apie sergamumą COVID-19 liga pateikta Lietuvos statistikos departamento puslapyje: https://osp.stat.gov.lt/covid-dashboards.

Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas